Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

Festival majstrov dychovej hudby 2010 za réžie obce a DH Maguranky opäť v Kanianke.

08.06.2010 - Admin

V nedeľu 26. júna 2010 odštartuje na ihrisku v Kanianke opäť prehliadka majstrov dychovej hudby za účasti domácich i zahraničných Majstrov. Na programe je aj nestor majstrov DH MORAVANKA a mladšie vydanie majstrov DH Vlado Kumpán a jeho muzikanti. Príďte a odneste si nevšedné umelecké zážitky z jedinečného podujatia na Slovensku.             Vitajte v Kanianke!  

Viac sa dozviete TU      Dňa 10.7. 2010 sme pridali postrehy a foto z atmosféry podujatia.

Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe 2010 aj v réžii mažoretiek TINA Bratislava

08.06.2010 - Admin

V dňoch 19. - 20. júna 2010 sa konajú za organizácie Asociácie mažoretkového športu Slovensko

a mažoretiek TINA Bratislava Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe 2010 v Bratislave.

Malé formácie majú svoj deň 19. júna a priestor haly VPK (areál PKO)od 8:30 do 21:00 hod.

Veľké formácie potom druhý deň 20. júna na Hviezdoslavovom námestí od 8:30 do 16:00 hod.

Buďte vítaní na prehliadke mladosti, pohybu a krásy slovenských dievčat.

Viac sa dozviete TU

Celoštátna súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb "Hečkova Súča 2010"

08.06.2010 - Admin

V dňoch 22 a 23. mája 2010 po prvý krát privítal tradičný festival detských a mládežníckych dychových hudieb "HEČKOVA SÚČA" aj Celoštátnu súťaž týchto dychových hudieb mladých aj s medzinárodnou účasťou. Vyhlasovateľ súťaže Národné osvetové centrum v spolupráci s obcou Dolná Súča, Trenčianskym osvetovým strediskom a Združením dychových hudieb Slovenska spoločnými silami pripravili tak ďalší ročník tohto tak potrebného podujatia pre rozvoj dychových orchestrov mladých na Slovensku a veria, že toto vrcholné celoštátne podujatie tu natrvalo zapustí svoje korene. Prinášame Vám informácie z priebehu tohto zaujímavého podujatia, ktorého sa zúčastnilo viac ako 300 mladých muzikantov z celého Slovenska a Moravy. Viac o organizáci, priebehu a výsledkoch sa dozviete TU

20. výročie ZDHS v znamení medzinárodného seminára, slávnostného koncertu a 8. konferencie.

11.05.2010 - Admin

Prinášame Vám spravodajstvo aj s fotografiami z akcií uvedených nižšie, ktoré bolo pridané na tej istej adrese v rubrike „Predstavenstvo informuje“ dňa 7.6.2010. Doplnili sme záznam slávnostného koncertu s VH Banská Bystrica a relácie rádia DEVIN – Akcenty, rezonancie z 5.6.2010 i na stiahnutie v MP3.

V dňoch 14 a 15. mája 2010 pri pripomienke 20. výročia svojho vzniku pripravilo Združenie dychových hudieb Slovenska v kultúrnom zariadení ZELPO v Podbrezovej hneď tri význačné podujatia. V prvom dni Medzinárodný seminár "20 rokov dychovej hudby v stredoeurópskom priestore", kde prednášajú lektori z Rakúska, Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska. Slávnostný koncert k 20. výročiu vzniku ZDHS venovaný aj 170. výročiu vzniku Železiarní Podbrezová a.s. donorovi dnes najstaršej dychovej hudby na Slovensku, ktorá sa v tomto roku dožíva už 171 rokov. V druhom dni je význačným podujatím 8. konferencia ZDHS zo zameraním na hodnotenie činnosti združenia a prijatie zámerov činnosti do roku 2010 a výhľadovo do roku 2020. Podujatia sa konajú za finančného príspevku grantového programu Ministerstva kultúry a Hudobného fondu a láskavého poskytnutia priestorov a vytvorenia podmienok pre realizáciu od ZELPO a.s. Do mediálnej spolupráce sa zapojil SRo rádio Regina Banská Bystrica, TV Patriot a regionálne denníky. Na akcie prvého dňa Vás všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť. Akcia druhého dňa 8. konferencia ZDHS je určená zastupujúcim delegátom konferencie a pozvaným hosťom.                                           Pozvánku, program podujatí a spravodajstvo nájdete TU!


Metodický materiál pre spolky ZDHS k daňovej problematike v roku 2010

24.03.2010 - Admin

V oddiely "Vnútorné informácie"  uverejňujeme pomôcky pre všetky spolky ZDHS k daňovej problematike, priznaniu dane za rok 2009 a podávania daňových priznaní. v roku 2010. Materiály spracoval Mgr. Ondrej Melišek s použitím materiálov DRSR.  Viac k daniam spolkov nájdete TU.

X.ročník medzinárodného festivalu "DYCHOVKY v PREŠI 2010" v znamení 20. výročia vzniku ZDHS.

23.03.2010 - Admin

Už po desiatykrát spolok dychová hudba Cajlané, Pezinské kultúrne centrum a Fanklub DH Cajlané organizujú tradičný Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb s názvom Dychovky v Preši 2010. Festival sa koná v Pezinku v dobe 13., 14., 15. august (srpen) 2010. Tento ročník je venovaný pripomienke 20. výročia založenia Združenia dychových hudieb Slovenska - ZDHS. Nech tretia augustová nedeľa tohto roku je stretnutím všetkých, ktorí majú dychovú hudbu v srdci. Dychová hudba bola, je a bude potrebná vždy!  Všetky potrebné informácie a prihlášku nájdete TU.  Doplnený program festivalu dňa 4.6.2010 bol priložený TU

Ako prispieť 2% z daní pre ZDHS v roku jeho 20. výročia vzniku.

20.03.2010 - Admin

Chceme osloviť všetky spolky a ich členov, sympatizantov a priaznivcov dychovej hudby na Slovensku práve v roku 20. výročia trvania ZDHS o podporu prostredníctvom poukázania 2% hlavne na aktivity spojené s pripomienkou výročia a konanie slávnostného koncertu a konferencie ZDHS.  V súčasnej dobe aj po splnení si základnej povinnosti uhradiť členské za rok 2010 a zmeškané, sú finančné zdroje i po získaných príspevkoch z Grantov značne obmedzené a každý príjem získaný práve poukázaním 2% od Vás je pre naše fungovanie priam požehnaním.
Vopred ďakujeme všetkým ktorí sa tak rozhodnú, alebo prostredníctvom tretích osôb získajú tieto prostriedky. 

Pretože sa však ZDHS v tomto roku nepodarilo pre rôzne prieťahy riadne zaregistrovať ako príjemcu 2% prosíme poukázať 2% na údaje uvedené dole na spolok DO ZUŠ P. Bystrica z ktorým sme uzatvorili dohodu o dodatočnom poskytnutí.                                     Za porozumenie ďakujeme.

5020 Občianske združenie Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica 36124923 NULL M.R.Štefánika 2 Považská Bystrica 01701
 Údaje nájdete aj na www.rozhodni.sk - príjemcovia v roku 2010.                                                                                                                   Predstavenstvo ZDHS

Dychový orchester mladých Bánovčanka spolu s mažoretkami ISIS spoznávajú EÚ.

09.03.2010 - Admin

Európska únia. Spojenie niekoľkých štátov. Niektoré z nich sú väčšie, iné zasa malé, avšak spoločne tvoria jeden celok. Je jednoznačné, že každý je rád, keď sa mu naskytne možnosť tento celok spoznávať. Viac o zájazde Bánovčanky a mažoretiek ISIS TU

22.stretnutie priateľov dychovky v Nemšovej v skvelej a srdečnej atmosfére.

09.03.2010 - Admin

Dňa 20. februára sa v Klube S v Nemšovej konalo tradičné už 22. stretnutie priateľov dychovky. Hlavným organizátorom podujatia bola domáca dychová hudba NEMŠOVANKA, ktorá pripravila pre účastníkmi absolútne naplnenú kapacitu klubu S spoločne s účinkujúcimi dychovými hudbami Bodovankou, Drietomankou, Vlčovankou, Textilankou a hosťujúcou Magurankou večer skvelej zábavy s týmito poprednými slovenskými dychovkami.  Viac TU

50. výročie vzniku Mestského dychového orchestra Chemlon Humenné

08.03.2010 - Admin

V roku 2010 oslavuje Mestský dychový orchester Chemlon Humenné 50. výročie svojho založenia. Viac TU

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Generačný čas: 23.364067077637ms, CMS system created by mr.Puetro0