Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

10. Medzinárodný festival dychových hudieb vo Vištuku

19.06.2021 - Admin

„Ludé moji, už sa tešte, stretneme sa na Vištukfeste,
Na ihrisku ve Vištuku, dojdzite k nám na muziku
Bude veru veselo, zpívat sa nám zachcelo
Termín je už pevne daný, nech dójdu aj vaši známy
Kapely jak Prievidžanka, Vištučanka, Textilanka,
Vištuk celý rozehrajú a v zálohe ešče majú
Istropolis Concert band, hraje mládež jako sen
Pridá sa aj Túfaranka ze Šakvic, čo by ste už sceli víc.“
Týmto by sme Vás chceli pozvať na desiaty ročník Vištukfestu do areálu futbalového ihriska vo Vištuku dňa 26.6.2021 od 15:00 hodiny. Na úvod programu Adam Hudec, čestný predseda Združenia dychových hudieb Slovenska pri príležitosti minuloročného 30. výročia založenia ZDHS, v krátkosti predstaví históriu dychových hudieb na Slovensku a prínos ZDHS pre rozvoj dychových hudieb. O sprievodné slovo sa postará „Lubenko“ Tahotný, ktorý pripravil aj úvodnú veršovačku.
Festival pre Vás pripravila Dychová hudba Vištučanka, Obec Vištuk, Združenie dychových hudieb Slovenska.
Informácie o Vištukfeste zabezpečili mediálni partneri, ako RTVS Rádio Regina Západ, Rádio Dychovka, MOS Modra, Dechovka to je naše, Modranské zvesti, RegionPress, Pezinské kultúrne centrum, Kultúrne centrum Modra, PMP tlačiareň.
Ďakujeme firmám, ktoré prispeli finančne, alebo materiálne: ProOvo, Rodinná farma Vištuk, Gloriosa, BEATA - Ing. Jozef Hrbatý, Vinárstvo Hanúsek, Víno Kukumberg 1891, Cyprián Macák, Pohostinstvo Mizera, Marian Loj – MM Audio.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner podujatia.
Nemusíte sa báť prísť, spolu sa postaráme, aby bol festival bezpečný.

Letné tvorivé dielne ZDHS 2021

12.05.2021 - Admin

Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste si odpovedali kladne, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 14. do 21. augusta 2021. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

                                   

plagát TVD                  prihláška na TVD 

Nový termín celoštátnej súťaže OdDYCHpoDYCH 2021

02.04.2021 - Admin

Dôležitá informácia - 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby OdDYCHpoDYCH 2021 sa presúva na termín 13. – 14. novembra 2021 v Lednických Rovniach a Púchove.

Informácia je zo stránky Národného osvetového centra, link tu.

2% z podielu zaplatenej dane pre ZDHS

23.02.2021 - Admin

Aj tohto roku prichádzame za Vami so žiadosťou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov(2%).

Tieto financie sú jedným zo zdrojov, ktoré využívame prevažne na  financovanie aktivít s deťmi a mládežou v dychových orchestroch. 

Postup, ako poukázať 2% nájdete tu,

Predvyplnené editovateľné tlačivo:

Ostatné tlačivá na stránke rozhodni.sk

Všetkým darcom vopred ďakujeme.

Presun informácií o programoch v rozhlase a TV

19.02.2021 - Admin

Vážení poslucháči a diváci TV relácií s dychovou hudbou,

určite ste si všimli, že od decembra sa snažíme pre Vás pripravovať na webstránke v Aktualitách prehľad týždenného programu Rádia Regina a televízií.

Nakoľko stránka by časom bola neprehľadná, vytvorili sme pre Vás podstránku Program TV a rozhlasu, kde sme presunuli archívne údaje.

Stačí kliknúť na Aktuality a z ponuky si vybrať stránku.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na čo najviac programov s dychovou hudbou.    

DO POZORNOSTI SKLADATEĽOM A TEXTÁROM

14.01.2021 - Admin

 Združenie dychových hudieb, tak ako už avizovalo na svojej stránke 11.12.2020,  vyhlasuje autorskú súťaž Novomestská nota 2021. 

Je to 10. ročník súťaže. 

Súťažné skladby treba poslať ZDHS v súlade s propozíciami, ktoré sú na stránke vyhlasovateľa - www.zdhs.sk

·         elektronicky na mailovú adresu: nota.zdhs@gmail.com, alebo na: hudecadam11@gmail.com

·         alebo poštou na adresu: Adam Hudec, Adámiho 33, 841 05 Bratislava

Na obálke musí byť vyznačené heslo „NOVOMESTSKÁ NOTA 2021“ a adresa odosielateľa. V prípade spracovania skladby v programe Capella alebo Sibelius, je potrebné poslať súťažnú skladbu v týchto programoch aj vo formáte PDF na mailovú adresu: nota.zdhs@gmail.com alebo na: hudecadam11@gmail.com

Uzávierka prijímania skladieb do súťaže je 31. marca 2021

 
Propozície 

Propozície na súťaž dychovej hudby rok 2021 s názvom OdDYCHpoDYCH

27.12.2020 - Admin

Milí dychovkári, prinášame Vám propozície na súťaže v roku 2021 pre dychové hudby s príznačným názvom OdDYCHpoDYCH.

   
Propozície

Všetky informácie si môžete prezrieť na stránke Národného osvetového centra - link.

Zoznam povinných skladieb pre jednotlivé dychové hudby:

Zoznam povinných skladieb pre jednotlivé dychové hudby:

§  Detské dychové hudby:

§  Karol Pádivý: Prvý šotys   

§  Adam Hudec: Detský dixie pochod

§  Mládežnícke dychové hudby:

§  Pavol Zelenay: Festivalový pochod

§  Ľudo Beleš: Rozmarná polka

 

 

§  Malé dychové hudby:

§  Ivan Šmatlák: Pre Emu

§  Adam Hudec: Trikrát

Smutný deň - Janko Jamriška už nie je medzi nami

18.12.2020 - Admin

Dnes dokončil pozemskú životnú púť dlhoročný predseda, tajomník Združenia dychových hudieb Slovenska,

Janko Jamriška.

Janko, ďakujeme Ti za všetko, čo si urobil pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku.
Odpočívaj v pokoji.

Doplnenie informácií ohľadne súťaží

11.12.2020 - Admin

Prinášame doplnenie výzvy predsedu ZDHS, pána Dianišku od Adama Hudeca.

Informácie a všetky povinné skladby na súťaže (noty i nahrávky) nájdete na stránke NOC
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/oddychpodych/ v oddelení Propozície

No a súťaž nových skladieb Novomestská nota - 10.ročník bude oficiálne vypísaná zanedlho (po spresnení termínu), ale komponovať môžete už teraz, uzávierka nových súťažných skladieb bude 31.3.2021.
Len toľko na doplnenie skvelej výzvy predsedu ZDHS. 


Pekné sviatky všetkým želá aj Adam Hudec

REZNEME TO?

10.12.2020 - Admin

Milí muzikanti, kapely, kapelníci.

Dovoľte, aby som vás koncom tohto ťažkého roka pozdravil a zaželal vám krásne a pokojné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku.

V tom odchádzajúcom roku sme si veľa nezahrali a možno sme v tej súvislosti spomínali  na roky minulé. Rôzne koncerty, podujatia, festivaly a zrazu nič...ani len tie slávnostné, či pietne akcie, kde sa s dychovou hudbou počítalo pomaly ako s „príslušenstvom“. Dokonca sme prišli aj o pravidelné skúšky a stretávanie sa.

Ale obráťme list. Život pôjde ďalej a dychové hudby verím, budú pokračovať vo svojom poslaní a činnosti. Možno niektorí budú prehodnocovať aj svoje pôsobenie v dychovej hudbe. Prečo hrám, oplatí sa mi to a pod. Iste padne aj otázka, chýba mi to hranie, tie skúšky, kamaráti z kapely? Možno ich rozhodnutie ovplyvnia aj tí (tiež dychovkári), ktorí niektoré amatérske dychové hudby nepochopiteľne znevažovali, či zosmiešňovali....

Priatelia, poďme ďalej. Nenechajme sa znechutiť škodnou vo vlastných radoch, je to strata času. Dychová hudba na Slovensku má vyše 180 ročnú tradíciu. Každá hudba má svoju históriu, svoje lepšie i horšie časy. A má svoje miesto a poslanie aj v súčasnosti. Vážme si svoju prácu navzájom a budujme pyramídu dychových hudieb od tých krásnych skromných a jednoduchých až po profesionálnu špičku.

K tomu využime aj príležitosti, ktoré sa nám dostávajú.

Ak niekto potrebuje odbornú pomoc, konzultáciu, notový materiál, prípadne aspoň symbolicky oceniť zaslúžilého člena tej-ktorej dychovej hudby a pod., radi pomôžeme aj prostredníctvom Združenia dychových hudieb Slovenska. Robili sme to doteraz a v tom určite chceme pokračovať.

Ak sa chceme stretnúť bez nejakých veľkých investícií s inými kapelami, alebo sa priamo zúčastniť súťaže dychových hudieb, využime ponuky Národného osvetového centra. Tieto príležitosti sú z hľadiska nákladov dostupné prakticky každej dychovej hudbe.

V tomto roku to budú postupové celoštátne súťaže malých dychových hudieb a aj detských a mládežníckych dychových hudieb. Termín celoštátnej je naplánovaný na 5.-6. júna 2021 v Lednických Rovniach a v Púchove. Bolo by fajn, ak by každý kraj dokázal vyslať svojho reprezentanta.

Ak máte začínajúcich, alebo mierne pokročilých mladých muzikantov, pošlite ich na tvorivé dielne nášho združenia, ktoré budú 14. - 21. augusta 2021 v rekreačnom zariadení Tesáre Nové Mlyny (okr. Topoľčany). V tomto prípade sa však účastníci podieľajú na časti nákladov s tým spojených.

V septembri bude autorská súťaž skladateľov a textárov píšucich pre malé dychové hudby v Novom Meste nad Váhom.

 

Takže, ideme rezignovať, alebo si udržíme takú pozitívnu zaťatosť a hráme ďalej? Vírus dychovú hudbu na Slovensku nezničí a srdce pravého dychovkára rezignáciu musí vylúčiť. My, čo máme pozitívny test na dychovú hudbu, máme šancu rovnako pozitívne nakaziť ďalších ľudí. Na túto nákazu nikdy vakcína nebude, a tak...(použijem slová spisovateľa Vincenta Šikulu z knihy Prázdniny so strýcom Rafaelom) „Chlapi (dnes niekde aj baby), rezneme to?.....Rezneme!“ .....žeby práve v tých Lednických Rovniach a Púchove?

 

Vladimír Dianiška

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Generačný čas: 16.408920288086ms, CMS system created by mr.Puetro0