Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

DO POZORNOSTI SKLADATEĽOM A TEXTÁROM

14.01.2021 - Admin

 Združenie dychových hudieb, tak ako už avizovalo na svojej stránke 11.12.2020,  vyhlasuje autorskú súťaž Novomestská nota 2021. 

Je to 10. ročník súťaže. 

Súťažné skladby treba poslať ZDHS v súlade s propozíciami, ktoré sú na stránke vyhlasovateľa - www.zdhs.sk

·         elektronicky na mailovú adresu: nota.zdhs@gmail.com, alebo na: hudecadam11@gmail.com

·         alebo poštou na adresu: Adam Hudec, Adámiho 33, 841 05 Bratislava

Na obálke musí byť vyznačené heslo „NOVOMESTSKÁ NOTA 2021“ a adresa odosielateľa. V prípade spracovania skladby v programe Capella alebo Sibelius, je potrebné poslať súťažnú skladbu v týchto programoch aj vo formáte PDF na mailovú adresu: nota.zdhs@gmail.com alebo na: hudecadam11@gmail.com

Uzávierka prijímania skladieb do súťaže je 31. marca 2021

 
Propozície 

Propozície na súťaž dychovej hudby rok 2021 s názvom OdDYCHpoDYCH

27.12.2020 - Admin

Milí dychovkári, prinášame Vám propozície na súťaže v roku 2021 pre dychové hudby s príznačným názvom OdDYCHpoDYCH.

   
Propozície

Všetky informácie si môžete prezrieť na stránke Národného osvetového centra - link.

Zoznam povinných skladieb pre jednotlivé dychové hudby:

Zoznam povinných skladieb pre jednotlivé dychové hudby:

§  Detské dychové hudby:

§  Karol Pádivý: Prvý šotys   

§  Adam Hudec: Detský dixie pochod

§  Mládežnícke dychové hudby:

§  Pavol Zelenay: Festivalový pochod

§  Ľudo Beleš: Rozmarná polka

 

 

§  Malé dychové hudby:

§  Ivan Šmatlák: Pre Emu

§  Adam Hudec: Trikrát

Smutný deň - Janko Jamriška už nie je medzi nami

18.12.2020 - Admin

Dnes dokončil pozemskú životnú púť dlhoročný predseda, tajomník Združenia dychových hudieb Slovenska,

Janko Jamriška.

Janko, ďakujeme Ti za všetko, čo si urobil pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku.
Odpočívaj v pokoji.

Doplnenie informácií ohľadne súťaží

11.12.2020 - Admin

Prinášame doplnenie výzvy predsedu ZDHS, pána Dianišku od Adama Hudeca.

Informácie a všetky povinné skladby na súťaže (noty i nahrávky) nájdete na stránke NOC
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/oddychpodych/ v oddelení Propozície

No a súťaž nových skladieb Novomestská nota - 10.ročník bude oficiálne vypísaná zanedlho (po spresnení termínu), ale komponovať môžete už teraz, uzávierka nových súťažných skladieb bude 31.3.2021.
Len toľko na doplnenie skvelej výzvy predsedu ZDHS. 


Pekné sviatky všetkým želá aj Adam Hudec

REZNEME TO?

10.12.2020 - Admin

Milí muzikanti, kapely, kapelníci.

Dovoľte, aby som vás koncom tohto ťažkého roka pozdravil a zaželal vám krásne a pokojné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku.

V tom odchádzajúcom roku sme si veľa nezahrali a možno sme v tej súvislosti spomínali  na roky minulé. Rôzne koncerty, podujatia, festivaly a zrazu nič...ani len tie slávnostné, či pietne akcie, kde sa s dychovou hudbou počítalo pomaly ako s „príslušenstvom“. Dokonca sme prišli aj o pravidelné skúšky a stretávanie sa.

Ale obráťme list. Život pôjde ďalej a dychové hudby verím, budú pokračovať vo svojom poslaní a činnosti. Možno niektorí budú prehodnocovať aj svoje pôsobenie v dychovej hudbe. Prečo hrám, oplatí sa mi to a pod. Iste padne aj otázka, chýba mi to hranie, tie skúšky, kamaráti z kapely? Možno ich rozhodnutie ovplyvnia aj tí (tiež dychovkári), ktorí niektoré amatérske dychové hudby nepochopiteľne znevažovali, či zosmiešňovali....

Priatelia, poďme ďalej. Nenechajme sa znechutiť škodnou vo vlastných radoch, je to strata času. Dychová hudba na Slovensku má vyše 180 ročnú tradíciu. Každá hudba má svoju históriu, svoje lepšie i horšie časy. A má svoje miesto a poslanie aj v súčasnosti. Vážme si svoju prácu navzájom a budujme pyramídu dychových hudieb od tých krásnych skromných a jednoduchých až po profesionálnu špičku.

K tomu využime aj príležitosti, ktoré sa nám dostávajú.

Ak niekto potrebuje odbornú pomoc, konzultáciu, notový materiál, prípadne aspoň symbolicky oceniť zaslúžilého člena tej-ktorej dychovej hudby a pod., radi pomôžeme aj prostredníctvom Združenia dychových hudieb Slovenska. Robili sme to doteraz a v tom určite chceme pokračovať.

Ak sa chceme stretnúť bez nejakých veľkých investícií s inými kapelami, alebo sa priamo zúčastniť súťaže dychových hudieb, využime ponuky Národného osvetového centra. Tieto príležitosti sú z hľadiska nákladov dostupné prakticky každej dychovej hudbe.

V tomto roku to budú postupové celoštátne súťaže malých dychových hudieb a aj detských a mládežníckych dychových hudieb. Termín celoštátnej je naplánovaný na 5.-6. júna 2021 v Lednických Rovniach a v Púchove. Bolo by fajn, ak by každý kraj dokázal vyslať svojho reprezentanta.

Ak máte začínajúcich, alebo mierne pokročilých mladých muzikantov, pošlite ich na tvorivé dielne nášho združenia, ktoré budú 14. - 21. augusta 2021 v rekreačnom zariadení Tesáre Nové Mlyny (okr. Topoľčany). V tomto prípade sa však účastníci podieľajú na časti nákladov s tým spojených.

V septembri bude autorská súťaž skladateľov a textárov píšucich pre malé dychové hudby v Novom Meste nad Váhom.

 

Takže, ideme rezignovať, alebo si udržíme takú pozitívnu zaťatosť a hráme ďalej? Vírus dychovú hudbu na Slovensku nezničí a srdce pravého dychovkára rezignáciu musí vylúčiť. My, čo máme pozitívny test na dychovú hudbu, máme šancu rovnako pozitívne nakaziť ďalších ľudí. Na túto nákazu nikdy vakcína nebude, a tak...(použijem slová spisovateľa Vincenta Šikulu z knihy Prázdniny so strýcom Rafaelom) „Chlapi (dnes niekde aj baby), rezneme to?.....Rezneme!“ .....žeby práve v tých Lednických Rovniach a Púchove?

 

Vladimír Dianiška

GRINAVANKA FEST 2020 - zrušenie

01.09.2020 - Admin

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID 19 a po zvážení všetkých potrebných hygienických opatrení pri poriadaní kultúrnych akcií definitívne RUŠÍME pre tento rok festival Grinavanka FEST 2020.
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu a dúfame, že v budúcom roku 2021 - sa podarí zorganizovať V.ročník festivalu Grinavanka FEST 2021 spojený s oslavou výročia založenia Dychovej hudby Grinavanka.Tvorivé dielne ZDHS 2020

28.08.2020 - Admin

V dňoch 15.-22. augusta 2020 sa konali tvorivé dielne Združenia dychových hudieb Slovenska (ZDHS) v rekreačnom zariadení Tesáre Nové Mlyny. Zúčastnilo sa ho 86 mladých adeptov. Z nich boli podľa orchestrálnej praxe vytvorené 2 orchestre a jedna mažoretková skupina. Podstatnú časť hudobníkov tvorili deti a mládež z detských dychových hudieb z Bánova, Bratislavy, Brezna, Hradišťa a Nitry, ale prišli aj jednotlivci napr. z Bojníc, Chynorian, Pezinka, Trenčína a pod. Zostava podľa nástrojov nebola celkom optimálna, nakoľko nám chýbali najmä trombóny a zo saxofónov sme nemali tenorsaxofóny. Hudobná literatúra bola namixovaná zo slovenských i zahraničných autorov (Pádivý, Kopáčik, Hudec, Šostakovič, Moriccone, Abreu atď.) Mladí muzikanti sa dobre popasovali s dosť náročným repertoárom, potrápili sme ich aj s pochodovaním, aj keď zatiaľ bez nástrojov:-) Mažoretky Akord si nacvičili nové choreografie na live hudbu i hudbu reprodukovanú. Chcem poďakovať personálu rekreačného zariadenia Tesáre Nové Mlyny za vytvorenie podmienok nielen na prácu, ale aj na relax (šport, opekanie a pod.) Za odborné vedenie, lekársku starostlivosť a servis ďakujem celému realizačnému tímu, zloženého z odborných lektorov a hudobných pedagógov, dirigentov a zdravotníkov. Adamovi Hudecovi ďakujeme za dar, 100 ks kníh "To bola Malokarpatská kapela", ktoré spolu s tričkami dostali všetci účastníci tvorivých dielní. Mali sme aj dve milé návštevy. Jednu z Národného osvetového centra a druhú z RTVS Rádio Regina.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu a tiež Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA). Odborní garanti - Národné osvetové stredisko a Združenie dychových hudieb Slovenska. Mediálny partnerom bolo tradične RTVS - Rádio Regina. Všetkým, dá sa povedať tradičným partnerom a podporovateľom patrí srdečná vďaka. Tú by som rád vyjadril aj všetkým účastníkom a ich rodičom za dôveru a spoluprácu. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým základným umeleckým školám, ktorých žiaci prišli na tvorivé dielne. V tomto roku to boli najmä: SZUŠ Hradište, ZUŠ Brezno, ZUŠ Bojnice, ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra, ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava, ZUŠ Istrijská 22, Bratislava, ZUŠ Šurany, ZUŠ Partizánske, SZUŠ Omšenie a ZUŠ Bošany. Ročník 2020 je za nami a verím, že nielen ja sa teším na tvorivé dielne ZDHS 2021.

 

Za organizátorov: Vladimír Dianiška, predseda Združenia dychových hudieb Slovenska


TVD orchester
      ZDHS                           mažoretky                  vokálna zložka             realizačný tím

                                                                       

Hlavný partner
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


Tvorivé dielne ZDHS 2020 podporilo  Národné osvetové centrum 

a Sociálny a kultúrny fond SOZA 

 

Dechovka, to je naše!

12.08.2020 - Admin

Časopis pre všetkých milovníkov dychovky s názvom Dechovka, to je naše! úzko spolupracuje so Združením dychových hudieb Slovenska. Jednou z ponúk  je priestor pre slovenské kapely na prezentáciu a hlavne informovanie o termínoch festivalov, podujatí s dychovou hudbou. Máme možnosť na stránke tohto časopisu v rubrike  "ZDHS informuje" uverejňovať články, príbehy z muzikantského prostredia a pod.

Bohužiaľ orchestre si stále nezvykli túto možnosť využiť a je to škoda, lebo časopis má veľký dosah v Čechách, na Morave, Slovensku, ale aj v zahraničí.

Preto by sme Vás, kapelníci, manažéri dychových hudieb Slovenska chceli vyzvať, aby ste boli aktívni a zapájali sa. Aj fanúšikovia z druhého brehu rieky Moravy sa radi dozvedia, čo sa deje v tomto žánri u nás, na Slovensku.

S príspevkami sa stačí obrátiť buď priamo na šéfredaktora Václava  Hlaváčka (briva@volny.cz), alebo na tajomníka ZDHS, Pavla Špačka (zdhs.sk@gmail.com).

GRINAVANKA FEST 2020

07.08.2020 - Admin

Pripravovaný V.ročník festivalu dychových hudieb Grinavanka FEST 2020 sa uskutoční v zmenenom termíne 5. septembra 2020 od 15,00 do 24,00 hod. v priestoroch nádvoria reštaurácie Grinavský Janko, Myslenická 79 v Pezinku. Svojim programom sa Vám predstavia dychové hudby Šarfianka z Blatného, Májovanka z Holíča, domáca Grinavanka a zahraničný hosť Túfaranka ze Šakvíc. Sprievodným slovom Vás bude sprevádzať Miroslava Záhumenská.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Nebude chýbať ani bohaté občerstvenie z domácej kuchyne reštaurácie Grinavský Janko a ponuka kvalitných pezinských a grinavských vín. Tešíme sa na Vás - priateľov dobrej dychovky. 

Plagát

Štát od 1. júna oživí elektronické schránky aj združeniam

30.05.2020 - Admin

Vážení štatutári spolkov, združení,

od 1. júna budete musieť mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom!!!

Národná agentúra pre sieťové a e-služby (NASES) vám od tohto dňa na základe zákona o e-Governmente aktivuje elektronické schránky na doručovanie agendy z úradov.

V prípade, že ešte štátnu e-schránku nepoužívate a nemáte ju aktivovanú na doručovanie, stane sa tak najneskôr na desiaty deň. Teda organizáciám, ktorých schránky budú zriadené 1. júna, už môžu byť 11. júna do schránky doručované úradné rozhodnutia.

Zriadiť a aktivovať elektronickú schránku na doručovanie  je možné v prípade, ak sa v registri nachádzajú názov a IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára. Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali túto povinnosť do 30. 6. 2019, no mnohí tak neurobili.

Ak ste napríklad nedoplnili údaje o štatutároch do registra, nebudete sa môcť prihlásiť do elektronickej schránky. Tá sa však od začiatku júna napriek tomu aktivuje na doručovanie. Úrady do nej budú môcť posielať dokumenty, o ktorých nezisková organizácia nebude vedieť.

Môžete tak zmeškať zákonné lehoty uvedené v doručených rozhodnutiach.

Pokiaľ nebudete mať zapísané v registri úplné údaje, nebudete môcť ani prijímať dotácie, eurofondy či 2 % z dane, ani nakladať s verejným majetkom (§ 6 zákona o registri mimovládnych organizácií).

„Opätovne prosíme štatutárov, aby si skontrolovali, či má štát o nich správne údaje, a ak nie, aby požiadali o ich opravu zdrojový register. 


Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali metodické usmernenie, ktoré si môžete stiahnuť dole pod textom, alebo zo stránky www.slovensko.sk, v sekcii Elektronické schránky, kde nájdete aj postup, ako si elektronický občiansky preukaz s čipom aktivujete.

   Metodické usmernenie k povinnej aktivácii elektronických schránok
právnických osôb nezapísaných do Obchodného registra SR

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Generačný čas: 19.230842590332ms, CMS system created by mr.Puetro0