Cirkevné skladby_2.časť

 

Rôzne

JKS 221 - Najsvätejšia Trojica
JKS 381 - Tisícráz buď nami ctená
 

JKS 227 - Daruj, ó, Ježiš
JKS 228 - Nebo i zem, vyhlasuje
 

JKS 235 - Znej, pieseň
JKS 428 - Ó, svätý a spanilý (Ján Krstiteľ)
 

JKS 237 - Bože plný láskavosti
JKS 240 - Dietky srdca
JKS 243 - Kresťania sem spechajte
 

JKS 238 - Bože svetov
JKS 245 - My klaniame sa
 

JKS 280 - Ó, vítaj, Ježišu
JKS 462 - Bože vyslyš
 

JKS 281 - Pozdravená buď
JKS 283 - Radosťou ovplývam

JKS 291 - Velebme, kresťania
JKS 322 - Sväty, sväty

 Na Božie telo

 

JKS 282   - Pred tebou, Ježišu
JKS 536b - Tantum ergo

 

 

JKS 431 - Duša kresťanská
JKS 432 - Oslavujme hviezdy jasné

 Cyril a Metod

JKS 434 - Tisíc rokov preletelo
 

JKS 501 - Ježiš, Mária i Jozef
JKS 502 - Pozdravena buď úctivo

 

JKS 503 - Lásky svätej ohnisko
JKS 504 - Ajhľa, skvie sa

Zasvätenie rodín Bož. srdcu
Cyril, Metod - Velehrad
JKS 524 - Bože, čos ráčil
 
  JKS 104 - Pán časov
JKS 107 - Veseľ sa, ľudské stvorenie
 
  JKS 236 - Omša sa už začína
JKS 241 - Hlboko sa ti
JKS 259 - Začína sa konať
 
  JKS 247 - Ó, Ježišu
JKS 257 - Ty si Pane
 
  JKS 239 - Bože tvojej velebnosti
JKS 255 - Svätú obeť
 
  JKS 256 - Tu skrúšení Kyrie, Ofertórium, Agnus
  JKS 266 - Daj nám sväté
Poď k Spasiteľu
 
  JKS 405 - Tie šaštínske zvony  
  JKS 435 - Kresťan, rád na Skalku putuj  
  JKS 434 - Tisíc rokov preletelo
JKS 525 -Teba, Boha, chválime
 
  JKS 518 - Veľký kňaz
Mária, matka bolestná

Mechovička - pútne miesto

 

Cirkevné skladby_zoznam

viac

Cirkevné skladby_1. časť

viac

Mariánske skladby

viac

Veľká noc a pôst

viac

Vianočné skladby

viac

Generačný čas: 10.520935058594ms, CMS system created by mr.Puetro0