Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

Boli sme sa pozrieť na festivale k 25. výročiu detskej dychovej hudby v Hradišti

15.07.2009 - Admin

Po slávnostnom koncerte k 25. výročiu vzniku DDH Hradišťanka v Hradišti sa 5.7.2009 konal aj festival dychových hudieb venovaný práve tejto príležitosti. Boli sme sa pozrieť aspoň na jeho časť. Pozrieť TU

Ponuka notového materiálu skladieb Eduarda Čuháka, Ivana Šmatláka a Jozefa Dedíka s ukážkami

14.07.2009 - Admin

V sekcii Produkcia nájdete čerstvo pridané ponuky skladateľov Eduarda Čuháka, Ivana Šmatláka a Jozefa Dedíka s ukážkami MP3. Skladby najmä z repertoáru DH Nadličanka a Bučkovanka. Pozrieť TU.

Ponuka notového materiálu skladieb Jozefa Baláža s ukážkami

11.07.2009 - Admin

Do sekcie Produkcia sme pridali ponuku notového materiálu úspešných skladieb dychovej hudby MAGURANKA skladateľa a spracovateľa Mgr. Jozefa Baláža v jej prvej časti 18 titulov so spevom aj s textovými partami   a zvukovými ukážkami v MP3.  Pozrieť TU     - PZDHS

Titul magister pre dvoch našich hudobníkov - profesionálneho klarinetistu a amatérskeho tubistu

03.07.2009 - Admin

V týchto dňoch dokončili štúdium a boli slávnostne promovaní na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity dvaja rovnako úspešní študenti. Srdečné blahoželanie zasiela ZDHS prostredníctvom tejto stránky. Gratulujeme.  Viac...

Pripomíname pozvánku na slávnostný koncert DDH a festival DH v Hradišti

03.07.2009 - Admin

Dychové hudby v Hadišti, SZUŠ Akord v Hradišti a obec Hradište pozývajú priaznivcov DH dňa 4. júla o 18,00 hod na Slávnostný koncert DDH v KD Hradište a 5. júla 2009 15,30 na festival DH pri príležitosti 25. výročia vzniku Detskej dychovej hudby Hradišťanka.  Vitajte všetci tento deň v Hradišti. Viac v sekcii predstavenstvo informuje, spolky a kraje informujú a aj na internetovej adrese:

www.blaskapelle-hradiste.sk

Pozvánka a program XIX. ročníka Trstenskej krídlovky 2009

03.07.2009 - Admin

Autor projektu a realizátor prvých ročníkov Trstenskej krídlovky Miro D. Rybár, individuálny člen ZDHS poslal pozvánku na trojdňové podujatie v Trstenej na Hornej Orave s pestrým programom. Viac nájdete TU.

Tvrdošanka si zo Švajčiarska odviezla uniformy darované orchestrom firmy Novartis z Baselu

03.07.2009 - Admin

1000 km cesty pre získanie pekných uniforiem prebehlo bez problémov. Pobudli sme celý deň v príjemnej spoločnosti našich čestných členov Martušky a Paula van Ooijen, ktorí pre DH Tvrdošanku zaobstarali 55 kvalitných a zachovalých uniforiem v plnej výbave. Zorganizovali pre nás nezabudnuteľný výlet k vodopádom na Rýne a do architektonicky ojedinelého a zaujímavého švajčiarskeho mestečka. Patrí im naša veľká vďaka za túto neskutočne obetavú prácu pre dychovú hudbu na Slovensku a Slovensko vôbec. Vďaka Martuška a Paul, ešte raz srdečná vďaka. Viac TU

150.rokov dychovej hudby v Chynoranoch - boli sme pritom

03.07.2009 - Admin

28.6.2009 oslávila Dychová hudba Chynorianka, pokračovateľka tradície dychovej hudby v obci 150. výročie svojho vzniku. Na dobre zorganizovanom festivale sme boli prítomní. O atmosfére podujatia sa dozviete viac  TU.

Pozvánka na VIII. ročník festivalu DH - HRADSKÁ MUZIKA

22.06.2009 - Admin

Pozývame Vás na regionálny festival DH, ktorý sa koná v sobotu 27. júna 2009  o 15 hod. v Modrom Kamen na Lipovom námestí  Plagát na: http://www.zdhs.sk/predstavenstvo_informuje/sprava/25

Zlota Lira 2009 s MDO Bánovčanka

22.06.2009 - Admin

V dňoch 19.až 21. júna sa MDO Bánovčanka z Bánova zúčastnil na  známom medzinárodnom festivale v poľskom RYBNIKU a priniesol si aj ocenenia, ktoré sú zaslúženým úspechom tohto mladého kolektívu. Čítajte na: http://www.zdhs.sk/spolky_informuju/sprava/30
                                                                                                         http://www.zdhs.sk/predstavenstvo_informuje/sprava/26  

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Generačný čas: 19.685983657837ms, CMS system created by mr.Puetro0