Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

NA PROMENÁDE 2023 - 29.05. a 07.06.2023

28.05.2023 - Admin

Združenie dychových hudieb Slovenska vás pozýva na koncerty s názvom NA PROMENÁDE.

Prvý dňa 29.05.2023 .v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku (Istríjska 68 - Bratislava - Devínska Nová Ves).

Druhý dňa 07.06.2023 o 17:00 hod. v Amfiteátri na Valachovej (Bratislava - Dúbravka).

Obidva koncerty začínajú o 17 hodine.
 
Hrá ISTROPOLIS CONCERT BAND s dirigentom Romanom Maďarom.

Ste srdečne vítaní.

Koncert 29.05.                            Koncert 07.06.
    
                                          

Grinavanka FEST 2023 - 3. jún 2023

19.05.2023 - Admin

Organizátori podujatia Dychová hudba Grinavanka a Grinavský Janko Vás srdečne pozývajú na VII. ročník festivalu dychových hudieb s medzinárodnou účasťou Grinavanka FEST 2023, krorý sa uskutoční dňa 3. júna 2023 od 15:00 hod. na nádvorí reštaurácie Grinavský Janko, Myslenická 79 v Pezinku. Tešiť sa môžete na vystúpenie  DDH Hradišťanka - majster Slovenska 2022, DH Grinavanka - majster Slovenska 2022, DH Maguranka, DH Vištučanka a Slováckej dechovky Miločanka. Sprievodným slovom sa Vám prihovorí Mirka Záhumenská a Ľubomír Tahotný.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Mesto Pezinok a Sociálny a kultúrny fond SOZA.plagát

DYCHFEST PIEŠŤANY 2023

19.05.2023 - Admin

Apolin občianske združenie Piešťany vás srdečne pozýva na festivalový program, pripravený v spolupráci s Fondom na podporu umenia, Mestom Piešťany, SLK Piešťany, a.s., MsKS Piešťany a partnermi, medzi ktorých patrí aj Združenie dychových hudieb Slovenska.

plagát

Pozvánka Partizánske

18.05.2023 - Admin

Pozývame Vás dňa 5. júna 2023 o 10:30hod na Námestie SNP Partizánske na spoločný koncert VH Banská Bystrica a DDH Hradišťanka.

Propagačný plagát nájdete tu.


NA PROMENÁDE 2023 - pozvánka

25.04.2023 - Admin

Pozývame vás na projekt "Na promenáde". Na budúci rok hľadáme partnerov, ktorí by pomohli jeho realizácii vo viacerých častiach Slovenska.
V minulosti patrili k mestskej kultúre aj promenádne koncertné vystúpenia miestnych dychových orchestrov. Väčšinou to bolo už vopred známe miesto, napr. altánok, vhodné nejaké námestie, v súčasnosti to môže byť aj koncert na krytom pódiu a pod. Ide spravidla exteriérové podujatie, ktoré oživí tradíciu tohto typu koncertov možno aj viazanými ku vhodnému - tradičnému miestu, kde sa ľudia pravidelne schádzajú vychutnať si určitú mestskú atmosféru spojenú s promenádnym koncertom. Cieľom je oživenie tejto tradície tam, kde pôsobí dychový orchester a "vytiahnutie" ľudí do spoločnosti - na promenádu. V budúcich rokoch plánujeme projekt "Na promenáde" postupne rozširovať aj do iných častí Slovenska, kde pôsobí v regióne po interpretačnej stránke spôsobilý neprofesionálny dychový orchester.


plagát
videopozvánka

LETNÉ TVORIVÉ DIELNE 2023

11.02.2023 - Admin

Milé deti a mládež,

Združenie dychových hudieb Slovenska vás aj v tomto roku pozýva na TVORIVÉ DIELNE 2023, ktoré sa budú konať opäť v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Zabezpečené je ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim, spoločenské miestnosti, učebne, bazén, ihriska...
Program je bohatý - hra na nástroje individuálne aj v kolektíve, výlety do prírody, športovanie, kúpanie, spoločná zábava, opekanie.

Tvorivé dielne ZDHS z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner.

Termín je od 12. do 19. augusta 2023.

Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

                                   

plagát TVD                  prihláška na TVD

Autorská súťaž Novomestská nota 2023

19.12.2022 - Admin

Združenie dychových hudieb Slovenska vyhlasuje autorskú súťaž Novomestská nota 2023.
Začiatok súťaže - 1. január 2023. Súťažné príspevky posielajte do 31. marca 2023.
Viac v propozíciách.S M E R N I C A o základných členských vkladoch a členských príspevkoch platná od 1.1.2023

19.11.2022 - Admin

Pekný deň, dávame do pozornosti novelizáciu Smernice o základných členských vkladoch a členských príspevkoch, platnú od 1. januára 2023.

Táto smernica bola schválená na Konferencii ZDHS  dňa 10. 09. 2022 v Helcmanovciach. Venujte jej pozornosť.

Smernicu nájdete v sekcii DOKUMENTY - Smernica platná od 1.1.2023,alebo kliknutím na ikonu pdf.


Pozvánka na Konferenciu ZDHS do Helcmanoviec dňa 10.09.2022

07.09.2022 - Admin

Pozývame delegátov Združenia dychových hudieb Slovenska za jednotlivé kraje
na Konferenciu ZDHS v Helcmanovciach dňa 10. 09. 2022 so začiatkom o 10,00 hod.
 

Program konferencie 
1, Zahájenie konferencie, schválenie programu, voľba pracovných komisií

 2, Správa o činnosti ZDHS od 10. konferencie

3, Správa o stave členskej základne a hospodárení ZDHS – tajomník ZDHS

4, Správa kontrolnej komisie -predseda KK

5, Správa o zahraničných aktivitách - čestný predseda.

6, Schválenie prednesených správ -krátke referáty predsedov krajských P ZDHS o činnosti

7, Schválenie kandidátky P ZDHS, kandidátky KK ZDHS a vykonanie volieb do predstavenstva a Kontrolnej komisie.

8, Vyhlásenie výsledkov volieb a prvé krátke zasadnutie nového P ZDHS

9, Obedňajšia prestávka

10, Návrhy na zmenu stanov, resp. dodatky ku súčasným stanovám ZDHS

11, Pokračovanie jednania konferencie s novozvoleným P ZDHS a KK ZDHS

12, Rôzne

13, Schválenie uznesení konferencie.

Veľký úspech bratislavského mládežníckeho dychového orchestra

20.06.2022 - Admin

ISTROPOLIS  CONCERT  BAND !

 

Včera sa skončil XXXI. medzinárodný festival dychových orchestrov ZLOTA  LIRA v poľskom meste Rybnik.
V medzinárodnej konkurencii orchestrov z viacerých štátov získal mládežnícky orchester Istropolis Concert Band
 Zlaté pásmo a celkové 2. miesto v súťaži !

Okrem toho získal ocenenie Najlepší dirigent festivalu - Roman Maďar !

Istropolis Concert Band je zoskupenie mladých hráčov z bratislavských Základných umeleckých škôl ( napr. z Devínskej Novej Vsi, Dúbravky a iných), ako ja bratislavských Konzervatórií. Tento 40 členný dychový orchester s priemerným vekom 18 rokov existuje ešte len 1 rok ( prvé vystúpenie mali 4.7.2021) a už získali veľké medzinárodné ocenenie v poľskom Rybniku. Orchester podal na súťaži prekvapivo vyzretý umelecký výkon a skvele interpretoval súťažné skladby (napr. pochod P.Zelenaya Festivität, ťažkú koncertnú skladbu A.Menkena v arr.T.Mashima – Kráska a zviera, či skladbu Sváko Ragan, melódie z filmu od Svetozára Stračinu v úpr. A.Hudeca) Na nedeľnom Galakoncerte (kde mal slovenský orchester najväčší úspech) pridali ešte aj spievanú pieseň K.Valečku Pátala sa mamička a známu skladbu Y.M.C.A. Medzinárodná porota ( zložená z porotcov z Poľska, Grécka, Maďarska, Česka i Slovenska) vysoko hodnotila výkon orchestra v súťaži, ale najmä na Galakoncerte.

Koncertný dychový orchester Istropolis Concert Band vedú - umelecký vedúci Vladimír Dianiška (riaditeľ ZUŠ v D.N.Vsi, dirigent a hráč na trúbku) a hlavný dirigent 30 ročný mladý dirigent Roman Maďar, čerstvý absolvent Akadémie múzických umení v Prahe (a taktiež aj štúdia v rakúskom Grazi). Najmä vďaka skvelému dirigentskému výkonu R.Maďara, plného muzikality a presných gest – zvládol orchester súťažné vystúpenie s takou bravúrou, akú by človek od jeden rok existujúceho orchestra nečakal.

Takže – veľká gratulácia. Entuziazmus mladých hráčov a ich celkový prístup k tomuto orchestru dávajú nádej, že pri  podpore orchestra z kultúrnych orgánov Hlavného mesta i mestských častí BL, môže byť tento orchester kvalitným reprezentačným telesom neprofesionálnych hudobníkov dobre reprezentujúcim mesto Bratislava.

Adam Hudec – člen medzinárodnej poroty

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Generačný čas: 15.295028686523ms, CMS system created by mr.Puetro0