Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

NA PROMENÁDE 2023 - pozvánka

25.04.2023 - Admin

Pozývame vás na projekt "Na promenáde". Na budúci rok hľadáme partnerov, ktorí by pomohli jeho realizácii vo viacerých častiach Slovenska.
V minulosti patrili k mestskej kultúre aj promenádne koncertné vystúpenia miestnych dychových orchestrov. Väčšinou to bolo už vopred známe miesto, napr. altánok, vhodné nejaké námestie, v súčasnosti to môže byť aj koncert na krytom pódiu a pod. Ide spravidla exteriérové podujatie, ktoré oživí tradíciu tohto typu koncertov možno aj viazanými ku vhodnému - tradičnému miestu, kde sa ľudia pravidelne schádzajú vychutnať si určitú mestskú atmosféru spojenú s promenádnym koncertom. Cieľom je oživenie tejto tradície tam, kde pôsobí dychový orchester a "vytiahnutie" ľudí do spoločnosti - na promenádu. V budúcich rokoch plánujeme projekt "Na promenáde" postupne rozširovať aj do iných častí Slovenska, kde pôsobí v regióne po interpretačnej stránke spôsobilý neprofesionálny dychový orchester.


plagát
videopozvánka

LETNÉ TVORIVÉ DIELNE 2023

11.02.2023 - Admin

Milé deti a mládež,

Združenie dychových hudieb Slovenska vás aj v tomto roku pozýva na TVORIVÉ DIELNE 2023, ktoré sa budú konať opäť v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Zabezpečené je ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim, spoločenské miestnosti, učebne, bazén, ihriska...
Program je bohatý - hra na nástroje individuálne aj v kolektíve, výlety do prírody, športovanie, kúpanie, spoločná zábava, opekanie.

Tvorivé dielne ZDHS z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner.

Termín je od 12. do 19. augusta 2023.

Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

                                   

plagát TVD                  prihláška na TVD

Autorská súťaž Novomestská nota 2023

19.12.2022 - Admin

Združenie dychových hudieb Slovenska vyhlasuje autorskú súťaž Novomestská nota 2023.
Začiatok súťaže - 1. január 2023. Súťažné príspevky posielajte do 31. marca 2023.
Viac v propozíciách.S M E R N I C A o základných členských vkladoch a členských príspevkoch platná od 1.1.2023

19.11.2022 - Admin

Pekný deň, dávame do pozornosti novelizáciu Smernice o základných členských vkladoch a členských príspevkoch, platnú od 1. januára 2023.

Táto smernica bola schválená na Konferencii ZDHS  dňa 10. 09. 2022 v Helcmanovciach. Venujte jej pozornosť.

Smernicu nájdete v sekcii DOKUMENTY - Smernica platná od 1.1.2023,alebo kliknutím na ikonu pdf.


Pozvánka na Konferenciu ZDHS do Helcmanoviec dňa 10.09.2022

07.09.2022 - Admin

Pozývame delegátov Združenia dychových hudieb Slovenska za jednotlivé kraje
na Konferenciu ZDHS v Helcmanovciach dňa 10. 09. 2022 so začiatkom o 10,00 hod.
 

Program konferencie 
1, Zahájenie konferencie, schválenie programu, voľba pracovných komisií

 2, Správa o činnosti ZDHS od 10. konferencie

3, Správa o stave členskej základne a hospodárení ZDHS – tajomník ZDHS

4, Správa kontrolnej komisie -predseda KK

5, Správa o zahraničných aktivitách - čestný predseda.

6, Schválenie prednesených správ -krátke referáty predsedov krajských P ZDHS o činnosti

7, Schválenie kandidátky P ZDHS, kandidátky KK ZDHS a vykonanie volieb do predstavenstva a Kontrolnej komisie.

8, Vyhlásenie výsledkov volieb a prvé krátke zasadnutie nového P ZDHS

9, Obedňajšia prestávka

10, Návrhy na zmenu stanov, resp. dodatky ku súčasným stanovám ZDHS

11, Pokračovanie jednania konferencie s novozvoleným P ZDHS a KK ZDHS

12, Rôzne

13, Schválenie uznesení konferencie.

Veľký úspech bratislavského mládežníckeho dychového orchestra

20.06.2022 - Admin

ISTROPOLIS  CONCERT  BAND !

 

Včera sa skončil XXXI. medzinárodný festival dychových orchestrov ZLOTA  LIRA v poľskom meste Rybnik.
V medzinárodnej konkurencii orchestrov z viacerých štátov získal mládežnícky orchester Istropolis Concert Band
 Zlaté pásmo a celkové 2. miesto v súťaži !

Okrem toho získal ocenenie Najlepší dirigent festivalu - Roman Maďar !

Istropolis Concert Band je zoskupenie mladých hráčov z bratislavských Základných umeleckých škôl ( napr. z Devínskej Novej Vsi, Dúbravky a iných), ako ja bratislavských Konzervatórií. Tento 40 členný dychový orchester s priemerným vekom 18 rokov existuje ešte len 1 rok ( prvé vystúpenie mali 4.7.2021) a už získali veľké medzinárodné ocenenie v poľskom Rybniku. Orchester podal na súťaži prekvapivo vyzretý umelecký výkon a skvele interpretoval súťažné skladby (napr. pochod P.Zelenaya Festivität, ťažkú koncertnú skladbu A.Menkena v arr.T.Mashima – Kráska a zviera, či skladbu Sváko Ragan, melódie z filmu od Svetozára Stračinu v úpr. A.Hudeca) Na nedeľnom Galakoncerte (kde mal slovenský orchester najväčší úspech) pridali ešte aj spievanú pieseň K.Valečku Pátala sa mamička a známu skladbu Y.M.C.A. Medzinárodná porota ( zložená z porotcov z Poľska, Grécka, Maďarska, Česka i Slovenska) vysoko hodnotila výkon orchestra v súťaži, ale najmä na Galakoncerte.

Koncertný dychový orchester Istropolis Concert Band vedú - umelecký vedúci Vladimír Dianiška (riaditeľ ZUŠ v D.N.Vsi, dirigent a hráč na trúbku) a hlavný dirigent 30 ročný mladý dirigent Roman Maďar, čerstvý absolvent Akadémie múzických umení v Prahe (a taktiež aj štúdia v rakúskom Grazi). Najmä vďaka skvelému dirigentskému výkonu R.Maďara, plného muzikality a presných gest – zvládol orchester súťažné vystúpenie s takou bravúrou, akú by človek od jeden rok existujúceho orchestra nečakal.

Takže – veľká gratulácia. Entuziazmus mladých hráčov a ich celkový prístup k tomuto orchestru dávajú nádej, že pri  podpore orchestra z kultúrnych orgánov Hlavného mesta i mestských častí BL, môže byť tento orchester kvalitným reprezentačným telesom neprofesionálnych hudobníkov dobre reprezentujúcim mesto Bratislava.

Adam Hudec – člen medzinárodnej poroty

Letné tvorivé dielne ZDHS 2022

01.02.2022 - Admin

Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

                                   

plagát TVD                  prihláška na TVD

2% z podielu zaplatenej dane pre ZDHS

17.01.2022 - Admin

Ako každoročne prichádzame za Vami so žiadosťou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov(2%).

Tieto financie sú jedným zo zdrojov, ktoré využívame prevažne na  financovanie aktivít s deťmi a mládežou v dychových orchestroch. 

Postup, ako poukázať 2% nájdete tu,

Predvyplnené editovateľné tlačivo:

Ostatné tlačivá na stránke rozhodni.sk

Všetkým darcom vopred ďakujeme.

Ponuka členom dychových hudieb Slovenska, skladateľom a aranžérom DH

27.11.2021 - Admin

Opäť tu máme lockdown a núdzový stav na 3 mesiace...

Dychové hudby si dlho nezahrajú na žiadnom podujatí...

Túto vynútenú pauzu môžu členovia dychových hudieb využiť inak – prípravou na „lepšie časy“, ktoré pevne veríme, že niekedy prídu a že opäť budete môcť rozdávať radosť a pohodou na akciách s dychovou hudbou. Kedy to bude – nikto netuší, ale snáď sa to niekedy znormalizuje a vy opäť budete môcť predvádzať na koncertoch s iných podujatiach svoje umenie.

Na to treba byť pripravený.

A tento čas je možné využiť iným spôsobom. Napríklad - prípravou nového repertoáru pre dychové hudby.

Preto vám Združenia dychových hudieb Slovenska na základe jednohlasného hlasovania na rokovaní Predstavenstva ZDHS 27.11.2021 ponúka nasledovnú možnosť:

Bezplatnú pomoc pre začínajúcich (ale aj pokročilých) skladateľov a aranžérov pre dychové hudby.  Čestný predseda ZDHS  Adam Hudec je ochotný pomôcť všetkým, ktorý v tejto oblasti pôsobia, chcú niečo dokázať a niektoré postupy pri komponovaní vlastných skladieb alebo úpravách ľudových piesní im nie sú jasné, nemá im kto poradiť (lebo školy na komponovanie skladieb pre dychové hudby na Slovensku neexistujú) a chceli by sa vo svojich pokusoch zlepšovať.

Kompozičnú a aranžérsku erudovanosť Adama Hudeca vám netreba predstavovať, je nielen uznávaným odborníkom v tejto oblasti na Slovensku ale aj v mnohých štátoch Európy. (Napr. v Slovenskom ochrannom zväze autorskom má registrovaných viac ako 1400 skladieb a úprav ľudových piesní) No a nejaké prezentačné workshopy či školenia skladateľov v najbližšej dobe určite nie sú reálne.

Záujemcom stačí, ak napíšu mail na: hudecadam11@gmail.comAdam  Hudec sa s vami spojí (mailom alebo Skypom) a dohodnete ti spôsob komunikácie.

Okrem poradenstva v oblasti kompozície a aranžovania vám môže poskytnúť aj cenné rady v oblasti notografie, veď správne písanie nôt už realizuje viac ako 50 rokov. Jednalo by sa o písanie nôt v programe Sibelius.

Veríme, že viacerí z vás využijú túto nezvyklú ponuku a že tieto „zlé časy“ pre dychovú hudbu využijete týmto spôsobom, z ktorého budete v tých „lepších časoch“ profitovať.


Mgr. Michal Galovec - 19.11.1938 - 20.11.2021

21.11.2021 - Admin

V sobotu, 20. novembra 2021 nás opustil dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg, Michal Galovec.

Narodil sa 19.11.1938 vo Svätuši, okres Michalovce.
Vyštudoval Vojenskú hudobnú školu Víta Nejedlého v Liberci na trombón, eufónium. Pokračoval na Konzervatóriu v Brne (trombón) a na JAMU Brno (dirigovanie, zborové dirigovanie). Štúdium dokončil v roku 1970 na VŠMU Bratislava u Ľudovíta Rajtera.

Jeho činnosť bola úzko spätá s dychovými orchestrami, ale nielen s nimi.

Profesná rekapitulácia:

od 1956 rôzne posádkové hudby (Bratislava, Banská Bystrica, Trenčín - šéfdirigent)
1975 - 1983 umelecký vedúci Ústrednej hudby ministerstva vnútra
1983 - 1994 pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave a VŠMU v Bratislave
1993 - 2003 pedagóg na základných umeleckých školách, naposledy v ZUŠ Bojnice
Spolupráca s mnohými orchestrami – ŠKO Žilina, ŠF Košice, Zábavný orchester Slovenského rozhlasu, SĽUK, Lúčnica.
Spolupráca s detskými speváckymi zbormi – Zornička, Slniečko.
Autor viacerých skladieb a vyše 100 úprav pre dychové orchestre, autor Príručky o dirigovaní.
Pod jeho dirigentským vedením profesionálnych dychových orchestrov bolo nahratých množstvo skladieb najmä z oblasti dychovej hudby.

Michal, ďakujeme za všetko a odpočívaj v pokoji


Zdroj: Mgr. Vladimír Dianiška, predseda Združenia dychových hudieb Slovenska

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Generačný čas: 19.484043121338ms, CMS system created by mr.Puetro0