Ján Jamriška

Vážený pán kapelník,  dávam do pozornosti ponuku skladieb, ktoré boli úspešnými skladbami DH Záhoráci, Záhorácki strýci, Prešporská kapela, Prievidžanka, Močenská kapela, Križovianka, Bučkovanka, Lapášanka, MLDH Bánovčanka, a ďalších a nevyšli všetky tlačou. Party sú všetky vo formáte PDF a budú v prípade záujmu a objednania zasielané E-mailom.  Všetky potrebné údaje nájdete v sekcii Členovia a kontakty - Predstavenstvo.

Hrané skladby, prosím odovzdajte usporiadateľovi na playlistoch pre hlásenie na SOZA.

Informácia - k 14.7.2009 - Zatiaľ nie sú priodané ukážkové dirigentské, či spevácke party, ktoré budú pridávané priebežne. - Ďakujem za porozumenie


 VLASTNÉ SKLADBY

 Por.č  Dirpart

P.č.

Názov                           

Charakter

Hudba

Text

 01  

Frajárečka moja
Záhorácki strýci - Slovenský rozhlas 1993

Valčík

Jamriška

Jamriška

 02  

Či to hora
Prešporská kapela - Slovensko spieva

Ťahavá

Jamriška

Jamriška

 03  

To Uhrovské pole
Záhorácki strýci - Na furmanském dvori

Polka

Jamriška

Jamriška

 04  

Šenkár, kde  toľko trčíš...
Záhoráci -  Pivu chvála - pivu zdar

Beat
valse

Jamriška

Jamriška

 05  

Na ulici -  solo Es alt Sax
Záhorácki strci a Vadim - Na ulici

Dixie

Jamriška

 

 06  

Danube rock
Bučkovanka - Na jarmoku

Swingy

Jamriška

 

 07  

Spýtaj sa trávičky
Prešporská kapela - Na tej našej rovinečke

Ťahavá

Jamriška

Jamriška

 08  

Viem, že raz prídeš
Záhorácki strýci - Na furmanském dvori

Tango

Jamriška

Jamriška

 09  

Dobranská vodička
Záhorácki strýci - Na furmanském dvori

Polka

Jamriška

Jamriška

 10  

Pod Zoborom
Lapášanka - Lapašskí mládenci

Valčík

Jamriška

Jamriška

 11  

Vzal som svoju milú
Bučkovanka - Na jarmoku

Polka

Jamriška

Jamriška

 12  

Pre Ondreja - Tuba solo
Bánovčanka- Mladí odkazujú mladým

Polka

Jamriška

 

 13  

Balada pre Martinku - solo Kr
Bánovčanka- Mladí odkazujú mladým

Medium

Jamriška

Jamriška

 14  

Horenka hora
Križovianka - Tam pri Šúrovciach

Valčík

Jamriška

Jamriška

 15  

Andrej, Andrej - solo 2 Trúbky
Bánovčanka- Mladí odkazujú mladým

Polka

Jamriška

 

 16  

Tam pri Šúrovciach
Križovianka - Tam pri šúrovciach

Polka

Jamriška

Jamriška

 17  

Nad Prievidzským poľom
Prievidžanka - Na Prievidzkom jarmoku

Polka

Jamriška

Jamriška

 18  

Koleda, koleda, koledička
Záhorácki strýci - Detské vianoce

Koleda Jamriška Jamriška
 19  

Hrá Bučkovanka hrá
Bučkovanka - Na Bučkovci

Polka Jamriška Jamriška
20  

Priniesli valasi
Záhorácki strýci - Detské vianoce

Koleda Jamriška Jamriška
21 Šuhajko z Močenku
Močenská kapela - Keď tá naša kapela hrá
Polka Jamriška Jamriška
 22   Susie - sólo tenory
Bánovčanka - Mladí odkazujú mladým
Cha-cha Jamriška  
23 Tak len skús
Slovenské tango 2006 Bardejov - Festivalový orchester
tango Jamriška Jamriška
24 Križovany, Križovany
Križovianka - Tam pri Šúrovciach
Polka Jamriška Jamriška
25 Tam pri Šúrovciach
Križovianka - Tam pri Šúrovciach
Polka Jamriška Jamriška
26   Balada pre Martinku - spev
Slovenské tango a pieseň Bardejov 2002 - Festorchester
Medium Jamriška Jamriška
 27 Na Bučkovci
Bučkovanka - Na Bučkovci
Polka Jamriška Jamriška, Gabriš
             

 SPOLOČNÉ a ÚPRAVY ĽUDOVÝch piesní

Por.č. Dirpart

P.č.

Názov                           

Charakter

Hudba

Text

001

Na Bojnickom zámku straší
Prievidžanka - Na prievidskom Jarmoku

Polka

Jamriška

M. Irša

002

Pitná voda (Nepi Jano)
Záhoráci - Pivu chvála - pivu zdar

Polka

Jamriška

Š. Ladižinský

003

Povjezte mamičko
Záhorácki strýci - Na furmanském dvori

Valčík

Jamriška

M. Irša

004

Tirolský kraj
Bučkovanka - Na jarmoku

Polka

Jamriška

M. Irša

005

Král ulíc
Záhorácki strýci - Na furmanském dvori

Tango

Jamriška

M. Irša

006

Zelená bluzečka
Záhorácki strýci - Na furmanském dvori

Polka

Jamriška

M. Irša

007

Poslala mi milá
Bučkovanka - Na Jarmoku

Valčík

M. Irša - Jamriška

 

008

Tirolka
Záhoráci - Pod oknom

Orch.
Polka

M. Irša - Jamriška

 

009

Šuhaj ze Záhorá
Záhorácki strýci - Napi sa vinečka

Valčík Polka

J. Jamriška M. Irša
010

Pod Lampou
Bučkovanka - Na Bučkovci

Waltz

M. Irša - Jamriška

 

011

Na furmanském dvori
Záhorácki strýci - Na furmanském dvori

Dixie

Jamriška - Irša

M. Irša

012

Svitila hvjezdička
Bučkovanka - Cez hory doly

Valčík

Jamriška

M. Irša

013


Namaľuj život
Prešporská kapela - Na tej našej rovinečke

Tango

Irša - Jamriška

V. Dian

014

Orgován biely
Križovianka - Tam u Trnavy

Valčík

M. Čechovský

Jamriška

015

Vravím ti milý
Lapášanka - Lapašskí mládenci

Valčík

M. Čechovský

Jamriška

016


Tak jak teče do Dunaja Morava
Záhoráci - Záhoráci a Záhorácki strýci

Ťahavá
valčík 

M. Irša - Jamriška

 

017

Tužina, Tužina
Prievidžanka - Na prievidzskom Jarmoku

Valčík polka J. Jamriška M. Irša
018

Spieva vetrík
Prievidžanka - Na prievidzskom jarmoku

Ťahavá

Irša - Jamriška

ŠS. Ladižinský

019

Chodníček do Považian
Bučkovanka - Cez hory, doly

Valčík I. Trchala - Jamriška Anna Černochová
020

YES - polka
Bučkovanka - Na Bučkovci

Polka

Irša - Jamriška

021

Keď som šiel hájom
Križovianka - Tam pri Šúrovciach

Valčík

Ľud. – spr. Jamriška

Ľud.

022

Trucuj milá trucuj
Lapášanka - Lapašskí mládenci

Polka

Ľud. – spr. Jamriška

Ľud.

023

Niže Linča
Križovianka - Tam u Trnavy

Polka

Ľud. – spr. Jamriška

Ľud.

024

Cez hory doly
Bučkovanka - Cez hory doly

Valčík

Ľud. – spr. Jamriška
                      Trchala

Ľud.

025

Pri prešporskej bráne
Záhoráci - Pri prešporskej bráne

Ťahavá

Ľud. – spr. Jamriška

Ľud.

026

V Jablonickém poli
Záhorácki strýci - Pri prešporskej bráne

Valčík

Ľud. – spr. Jamriška

Ľud.

027

Sobota, sobota
Záhorácki strýci - Slovenský rozhlas 1993

Valčík

Ľud. – spr. Jamriška

Ľud.

028

Keď sa hory zelenali
Prievidžanka - Tam pod Tatrami

Polka

Ľud. – spr. Jamriška

Ľud.

029   Išli bratia do hájička
Kesanka 3 - Kesanka a Mrchane
Polka Ľud. – spr. Jamriška Ľud.
030   Ej srdénko moje
Záhorácki strýci - SRo
Zmes Ľud. – spr. Jamriška Ľud.
031 Ej Janko, Janko náš
Lapášanka - Lapašskí mládenci
Polka Ľud. – spr. Jamriška Ľud.
 032 Kerestúrsky hájek
Križovianka - Rodný môj kraj
Polka Ľud. – spr. Jamriška Ľud.
 033 Išeu macek
Záhorácki strýci - Na furmanském dvori
Verbunk Ľud. – spr. Jamriška Ľud.
 034 Lapašskí mládenci
Lapášanka - Lapašskí mládenci
Polka Ľud. – spr. Jamriška Ľud.
 035 Ležaua sem v sene
Záhorácki strýci - Napi sa vínečka
Polka Ľud. – spr. Jamriška Ľud.
 036 Pod našima okny
Prievidžanka - Tam pod Tatrami
Polka Ľud. – spr. Jamriška Ľud.
 037 Maľované vajíčko
Záhorácki strýci - Na furmanském dvori
Ťahavá-valčík Ľud. – spr. Jamriška Ľud.
 038 Zelenáči
Kesanka 3 - Kesanka a Mrchane
Polka Ľud. – spr. Jamriška Ľud.
 039 Tam za Váhom biely dom
Križovianka - Rodný môj kraj
Valčík Ľud. – spr. Jamriška Ľud.
 040 Biela ruža
Bučkovanka - Cez hory doly
Zmes Ľud. – spr. Jamriška, Jozef Dedík Ľud.
 041 Dievčatko z cukrárne
Slovenské tango a pies. Bardejov 2002 - Festorchester
foxtrot Ludovít Godiška,     sprac. Jamriška Ludovít Godiška
 042   Vy vábne Pieniny
Nadličanka 2 - Okolo Slovenska
Tango

Ludovít Godiška,     sprac. Jamriška

Ludovít Godiška
 043 Niekto raz uvidel
Križovianka - Tam pri Šúrovciach
Beat-valse

Anonym - MELÓDIA sprac. Jamriška

Anonym
 044 Sklamaný harmonikár
Slovenské tango a pieseň Bardejov 2000 - Festorcheste
Tango Ludovít Godiška,    sprac. Jamriška Ludovít Godiška
 045   Takú ste mja mamičenko
Záhorácki strýci - Na furmanském dvori
Ťahavá Ali Brezovský Ján Jamriška
 046 U mlyna
Záhoráci - Pod Oknomi
Intertmezzo Miroslav Irša,      Jamriška Ján  
 047 Dokiaľ sme mladí
Novomestská nota 2001 - festorchester
Polka Ludovít Godiška,     sprac. Jamriška Ludovít Godiška
 048 Modlitba - solo tenory
Križovianka - Tam pri Šúrovciach
Medium swing Tradicionál blues    sprac. Jamriška  
 049 Hájičku zelený
Križovianka - Tam pri Šúrovciach
Zmes poľovníckych Ľud. – spr. Jamriška Ľud.
 050 Holíčská pjesnička
Záhorácki strýci - Na furmanském dvori
valčík J. Riha  - Jamriška Riha  - Jamriška
 051 Frajer sa mi žení
Lapášanka - Lapašskí mládenci
Polka Jozef  Žákovič Ján Jamriška
 052 Smutný je večer
Prešporská kapela - Na tej našej rovinečke
Valčík Pavel Špaček sprac.J.Jamriška L. Špačková
 053 Štefanovská polka
Záhoráci - Napi sa vínečka
Polka Miroslav Irša       sprac.J.Jamriška Miroslav Irša
 054 Spomínam
Prešporská kapela - Slovensko spieva
Tango Anton Gajdoš       sprac.J.Jamriška Miroslav Irša
 055 Ked začnú hrát Záhorácki strýci
Záhorácki strýci - Záhoráci a Záhorácki strýci
Polka Ján Jamriška Jozef Longauer
 056 Kam chodíváš
Záhorácki strýci - Záhoráci a Záhorácki strýci
Ťahavá-valčík Miroslav Irša       sprac.J.Jamriška Miroslav Irša
 057 Keď tá naša kapela hrá
Močenská kapela - Keď tá naša kapela hrá
Polka Milan Čechovský Ján Jamriška
 058 Doleva, doprava
Záhorácki strýci - Napi sa vínečka
Mazurka Miroslav Irša       sprac.J.Jamriška Miroslav Irša
 059 Ked mja šuhaj opustil
Záhorácki strýci - Záhoráci a Záhorácki strýci
Polka Miroslav Irša       sprac.J.Jamriška Miroslav Irša
 060 Až ten Dunaj
Záhorácki strýci - Záhoráci a Záhorácki strýci
Valčík Miroslav Irša       sprac.J.Jamriška Miroslav Irša
 061        
062        
 063        
             

  

Cena partov v elektronickej podobe  formát PDF

5 € pre členov ZDHS, 15 € pre nečlenov

Objednávky na adrese:

Mob: +421 393 720

Objednávky uvedených skladieb elektronicky na E- mailovej adrese

zdhs.sk@gmail.com
Objednávky individuálne mimo uvedených skladieb elektronicky na E- mailovej adrese  

   

Adam Hudec

Ponuka kompozícií hudobného skladateľa Mgr. Adama Hudeca z repertoáru Malokarpatskej kapely. viac

Eduard Čuhák

Ponuka produkcie hudobného skladateľa Eduarda Čuháka z repertoáru DH Nadličanka. viac

Ivan Šmatlák

Ponuka skladieb skladateľa a spracovateľa Ing. Ivana Šmatláka z repertoáru DH NADLIČANKA z Nadlíc. viac

Jozef Baláž

Ponuka kompozícií hudobného skladateľa a aranžéra Mgr. Jozefa Baláža z repertoáru dychovej hudby MAGURANKA. viac

Jozef Dedík

Ponuka kompozícií hudobného skladateľa a aranžéra Jozefa Dedíka z repertoáru dychovej hudby BUČKOVANKA. viac

Pavel Šiansky

Ponuka produkcie hudobného skladateľa Pavla Šianského viac

Peter Burica

viac

Generačný čas: 12.058019638062ms, CMS system created by mr.Puetro0