Spoločenské okienko


Vážení priatelia a milovníci dychovej hudby!

Táto podstránka slúži k uverejňovaní informácií o spoločenskom dianí v Združení dychových hudieb   Slovenska, výročiach spolkov a jednotlivých členov.  Tiež je okienkom ostatných spoločenských udalostí v našej záujmovej žánrovej profesii, ktorou je  najmä dobrá dychová hudba. Zahájenie jej funkčnosti sme naplánovali na deň 3.11.2009. Tento deň si dychová hudba pripomína 60. výročie narodenín Čestného predsedu ZDHS Mgr. Adama Hudeca, významného hudobného skladateľa a jedného zo zakladateľov a iniciátorov vzniku ZDHS v roku 1990. Veríme však, že poslúži najmä všetkým členom svojimi informáciami a prejavom aktu slušnosti i úcty samých voči sebe.    (PZDHS)  

       

                                         

 

     8.2.1980 - deň kedy zvučným speváckym hlasom vo vienku si vybojovala svoje miesto na slnku dnešná naša oslávenkyňa, dnes už po čase svojho pôsobenia výborná speváčka, rozhlasová moderátorka, organizátorka umeleckého života a predsedkyňa ZDHS Bratislavského kraja,  Mgr. Mirka Sandtnerová. Mirka je narodená v znamení Vodnára a dnešný jej horoskop nám vraví o nej v krátkosti toto: Ste veľmi ctižiadostivý a priebojný typ človeka. Je dôležité, aby ste išli pevne za svojimi cieľmi. Nenechajte sa nikým odradiť od svojich plánov. Na pracovisku by ste sa mali vyvarovať nesprávnym krokom. V súkromnej sfére bude všetko v najlepšom poriadku. Myslím, že je aj akýmsi prianím osudu k jej okrúhlym narodeninám.   A preto chceme aj my v našom spoločenskom okienku popriať Mirke hlavne pevné zdravie, veľa spokojnosti, ale aj trochu nespokojnosti pre vlastné úspešné napredovanie, vysoké spoločenské uznanie jej práce pre dychovú hudbu a do ďalších rokov veľa úspechov v osobnom, pracovnom i umeleckom živote.      ŽIVIJÓ.... ŽIVIJÓ.... ŽIVIJÓ.........

 Po kliknutí na obrázky si vypočujete piesne Mirky z náhrávok Vinosadky a Križovianky a jedno gratulačné tango z autorskej súťaže v Bardejove.

   


   14. január 2010 je deň ako iný ale nie tak bezvýznamný, ako by sa zdalo, pretože presne pred 70. rokmi sa narodil človek, ktorý dychovej hudbe upísal celý svoj život a z hráča na „píšťalku“ sa stal známy dirigent a moderátor pôsobiaci najmä na strednom a západnom Slovensku. Ing. Ivan TRCHALA je meno nášho dnešného oslávenca, ktoré skloňujú mnohí muzikanti, čo ho poznajú a vážia si jeho prácu, ktorú pre dychovú hudbu vykonal a ešte sa pri svojom dobrom zdraví aj chystá vykonať. Zatiaľ jeho posledným pôsobiskom v umeleckom vedení, dirigovaní a moderovaní sa stala Dychová hudba „BUČKOVANKA“, ktorej sa venuje od roku 1991 a plne sa zúčastnil aj na vydaní jej piatich úspešných hudobných nosičov a tiež niekoľkých úspešných televíznych relácií. Táto dychová hudba sa pod jeho umeleckým vedením dostala medzi špičku malých dychových hudieb na Slovensku, čo svedčí o jeho cieľavedomej a vysoko odbornej práci. Medzi vrcholný počin pomoci dychovej hudbe na Slovensku môžeme smelo zarátať vznik a dnes už aj 5. ročník Autorskej súťaže „NOVOMESTSKÁ NOTA“, ktorá hlavne jeho pričinením úspešne zakotvila v Novom Meste nad Váhom. Áno zakotvila a  chystá sa tam zostať vo svojej dvojročnej periodicite aj po ďalšie roky na čele s ním ako moderátorom, ale najmä riaditeľom súťaže.

   Združenie dychových hudieb Slovenska chce týmto skromným príspevkom popriať nášmu Ivanovi veľa zdravia, elánu, dobrých nápadov k ďalšej práci, spokojnosti v rodinnom živote a najmä pochopenia od všetkých nás pre jeho nesmiernu lásku k dychovej hudbe a snahu chcieť niečo užitočné pre ňu robiť.

   Vďaka ti Ivan za všetko čo si pre zachovanie a rozvoj nášho žánra na svojej životnej ceste urobil a ešte určite urobíš. 

   ŽIVIJÓ... ŽIVIJÓ... ŽIVIJÓ.......... STO LAT.... STO LAT....  GRATULUJEME!!!

Po kliknutí na obrázky zaznejú gratulačné skladby pre oslávenca od Bučkovanky. Prvá "píšťalkárská" a na dvoch z nich má i svoj autorský podiel !!!


   Dňa 6.1.2010 sa dožíva svojho prvého okrúhleho 20. výročia narodenín nádejná talentovaná klarinetistka Anička Brezániová z Rajca. Anička spolupracuje s niekoľkými dychovými hudbami v Žilinskom kraji najmä z Tvrdošankou a Fatrankou. V roku 2009 sa stala aj lektorkou Seminára mladých talentov dychovej hudby ZDHS v Omšení a tvorivej dielne NOC v Oraviciach v sekcii klarinetov. Tu mohla rozvinúť svoje pedagogické vlohy a tak priviesť svoju sekciu na úspešné účinkovanie pri koncertoch Dychového orchestra mladých talentov a na Dychfeste ZDHS v Dolnej Krupej 2009.

  Preto jej patrí naše úprimné poďakovanie s prianím zdravia, šťastia a požehnania tohto trojkráľového dňa, ktorý je dňom, kedy pred 20. rokmi uzrela svetielko svojho jestvovania na tejto zemi. Prajeme jej aby sme mohli spoločne s ňou sláviť aj jej ďalšie okrúhle výročia v umeleckej rodine žánra dychovej hudby, aby jej umelecké majstrovstvo bolo obrazom záujmu práce mladých ľudí pre stále sa zvyšujúcu a napredujúcu úroveň dychovej hudby na celom Slovensku.   ŽIVIJÓ... ŽIVIJÓ... ŽIVIJÓ.... GRATULUJEME !!!

Po kliknutí na obrázky počúvajte gratulačné skladby venované našej oslávenkyni Anke. Pri poslednom priania od priateľov z Omšenia a Oravíc.22.december 2009  - utorok si chce Združenie dychových hudieb Slovenska pripomenúť malé jubileum 55. narodenín Františka Fédera zanieteného organizátora, predsedu spolku DH CAJLANÉ, člena kontrolnej komisie ZDHS a od roku 2001 aj zakladateľa významného festivalu v Bratislavskom kraji „ Dychovky v Preši“, ktorý sa stal postupne najväčším podujatím medzinárodného charakteru v oblasti dychovej hudby v Bratislavskom kraji a v budúcom roku vstúpi do svojho 10. jubilejného ročníka.  Zaželajme teda nášmu Ferkovi, veľa ďalších úspešných ročníkov tohto skvelého festivalu v jeho réžii, veľa zdravia a osobnej pohody, veľa pochopenia od mestských samosprávnych a kultúrnych inštitúcií a napokon vysoké spoločenské uznanie jeho doterajšej aj budúcej práce v prospech dychovej hudby. ŽIVIJÓ... ŽIVIJÓ... ŽIVIJÓ...  GRATULUJEME!!!

Po kliknutí na 1. obrázok si prečítajte pár viet z časopisu Pezinčan pri oslave jeho 50-tky, na ďašie si vypočujte gratulačný výber piesní v podaní dychoviek ZDHS.

 


Dňa 19.12.2009 oslávi dosiahnutie predstupňa životnej zrelosti v plnom rozpuku svojich duševných i fyzických síl v kruhu rodiny, priateľov, známych a prostredníctvom nášho okienka aj so všetkými priateľmi z našej dychovkárskej branže, dnes už dostatočne známa a populárna hlavná MRCHAŇA a duša humorno-speváckej skupiny MRCHANE - alias Mgr. Mirka Kozárová z Bánova.  Táto živá a pracovitá osôbka, skvelá organizátorka rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, textárka humorných piesní pre svoje ojedinelé zoskupenie veselých ženičiek z Bánova a blízkeho okolia, ktoré už ale povodila po celom Slovensku a dokonca ich vytiahla až do Švajčiarska, sa začala zoznamovať s týmto svetom 19.decembra 1964 a od tej doby zaznamenáva svoje zážitky, postoje, názory na život a dianie okolo seba do básní, piesní, kresieb a posolstiev, ktoré odovzdáva všetkým okolo seba. Poprajme jej teda k tomuto peknému malému životnému jubileu veľa zdravia, dobrej energie, rodinnej pohody a najmä spoločenského uznania obetavej práce pre umenie a život nás všetkých.  ŽIVIJÓ... ŽIVIJÓ... ŽIVIJÓ...... GRATULUJEME!!!  

Po kliknutí na obrázky si prečítajte prianie modlitbou a vypočujte úspešné piesne humorno-speváckej skupiny MRCHANE a KESANKY .

 


Dňa 1.12.2009 o 15. hod. si pripomenie DH Gemerčanka 20. rokov svojho umeleckého trvania slávnostným koncertom v Mestskom dome kultúry v Revúcej v spoločenskej sále ALFA. Združenie dychových hudieb Slovenska sa chce aj touto cestou poďakovať Gemerčanke za 20. rokov šírenia dobrého mena slovenskej dychovej hudby najmä v Gemersko-Malohontskom regióne, ale aj na celom Slovensku a v zahraničí. Prajeme tejto svojráznej dychovej hudbe do ďalších rokov veľa osobných i umeleckých úspechov a zaslúženého spoločenského uznania ich práce pre žáner dychovej hudby. Gratulantom za ZDHS bude p. Pavel Šianský – predseda Banskobystrického kraja, ktorý odovzdá udelené ocenenia Gemerčanke na oboch úrovniach.  Živijó... ŽIVIJÓ... GRATULUJEME !!!

Po kliknutí na prvý obrázok - história Gemerčanky. Po kliknutí na ďalšie gratulačné melódie venované k pripomienke 20. výročia Gemerčanky  


Dňa 23.11.2009 v kruhu svojich spolupracovníkov a priateľov oslávil svoje 65. narodeniny v plnom zdraví a v životnej pohode riaditeľ hudobného fondu a priateľ dychovej hudby Ing. Miloš KOCIAN. Združenie dychových hudieb Slovenska mu chce touto cestou zaželať najmä veľa zdravia, rodinnej pohody a vysokého spoločenského uznania jeho práce vykonávanej nezištne v prospech všetkých žánrov hudby a hudobného života na Slovensku. Združenie dychových hudieb Slovenska si nesmierne cení dobrú a korektnú spoluprácu s hudobným fondom a jeho podporu pre rozvoj nášho žánra, najmä v podpore mladej hudobnej generácie. GRATULUJEME!!!  

ŽIVIÓ...ŽIVIJÓ...ŽIVIJÓ....... STO LAT....

Po kliknutí na obrázok zaznejú gratulačné piesne venované oslávencovi.


Dňa 28.11.2009 si slávnostným koncertom pripomenie 20. výročie svojho vzniku DH Lieskované z Moravského Lieskového, mladá pokračovateľka novodobých tradícií dychovej hudby vo svojej obci. Za dvadsať rokov svojej umeleckej cesty sa vypracovala na jednu z najlepších a najstabilnejších dychových hudieb regiónu. Touto cestou chceme zaželať do jej ďalších rokov, veľa príjemných chvíľ s dobrou hudbou, podporu priaznivcov a spoločenské uznanie ich obetavej práce pre dychovú hudbu na Slovensku. Na ich internetovej stránke www.lieskovane.sk sa môžeme dozvedieť:

Dychová hudba Lieskované pôsobí v obci Moravské Lieskové ležiacej pod úpätím vrchu Veľká Javorina v okrese Nové Mesto nad Váhom. V  obci má dychová hudba už dlhoročnú tradíciu, na ktorú sme nadviazali i my v roku 1989 svojim  vznikom. Spojilo nás nadšenie a veľká chuť vytvoriť dychovku , ktorá sa zaradí medzi tie najlepšie v našom regióne. Prvé vystúpenie  sme hrali na jar v roku 1990 v Modrovej.   Cesta po ktorej kráča táto dychová hudba  je veľmi kľukatá , ale vedie k tomu, čo sme si predsavzali už pri vzniku a čoho sa držíme dodnes - robiť dobrú muziku. Doteraz sme natočili tri hudobné nosiče .V roku 1998 MC kazetu - Pesnička pekná Vás pohládzaj, v roku 2001 CD a MC - Javorinka šedivá a v roku 2007 CD - Večerná láska. Našim najväčším úspechom je,  že sme od  nášho vzniku až dodnes  výbornou partiou , ktorú spája láska k dychovej hudbe a úžasné priateľské vzťahy.

Po kliknutí na obrázok  sa Vám Lieskované predstavia aj naživo.  ŽIVIJÓ...ŽIVIJÓ... Gratulujeme!!!

   


Dňa 3.11.2009 sa dožíva v plnom pracovnom nasadení svojich 60. narodenín významný hudobný skladateľ, člen medzinárodných porôt, čestný predseda Združenia dychových hudieb Slovenska a dvojnásobný nositeľ ocenenia hudobného fondu za dychovú hudbu, "CENY KAROLA PÁDIVÉHO" Mgr. Adam Hudec. K tomuto význačnému životnému jubileu mu chceme touto cestou vysloviť slová uznania a vďaky za dlhoročnú obetavú a nezištnú prácu pre slovenskú i európsku dychovú hudbu a Združenie dychových hudieb Slovenska s prianím ďalších tvorivých síl,  spoločenského uznania a úspechov v skladateľskej práci a metodickej pomoci pri zvyšovaní umeleckej úrovne žánra dychovej hudby na Slovensku. .......ŽIVIJÓ.........ŽIVIJÓ...........ŽIVIJÓ...........STO LAT........!!!

Viac o jubilantovi po kliknutí na prvý obrázok.   Po kliknutí na ďalšie obrázky osobné blahoželania od členov ZDHS.   Pri poslednom nájdete jeho najznámejší hit.

     


 

Generačný čas: 12.39800453186ms, CMS system created by mr.Puetro0