Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

GRINAVANKA FEST 2020 - zrušenie

01.09.2020 - Admin

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID 19 a po zvážení všetkých potrebných hygienických opatrení pri poriadaní kultúrnych akcií definitívne RUŠÍME pre tento rok festival Grinavanka FEST 2020.
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu a dúfame, že v budúcom roku 2021 - sa podarí zorganizovať V.ročník festivalu Grinavanka FEST 2021 spojený s oslavou výročia založenia Dychovej hudby Grinavanka.Tvorivé dielne ZDHS 2020

28.08.2020 - Admin

V dňoch 15.-22. augusta 2020 sa konali tvorivé dielne Združenia dychových hudieb Slovenska (ZDHS) v rekreačnom zariadení Tesáre Nové Mlyny. Zúčastnilo sa ho 86 mladých adeptov. Z nich boli podľa orchestrálnej praxe vytvorené 2 orchestre a jedna mažoretková skupina. Podstatnú časť hudobníkov tvorili deti a mládež z detských dychových hudieb z Bánova, Bratislavy, Brezna, Hradišťa a Nitry, ale prišli aj jednotlivci napr. z Bojníc, Chynorian, Pezinka, Trenčína a pod. Zostava podľa nástrojov nebola celkom optimálna, nakoľko nám chýbali najmä trombóny a zo saxofónov sme nemali tenorsaxofóny. Hudobná literatúra bola namixovaná zo slovenských i zahraničných autorov (Pádivý, Kopáčik, Hudec, Šostakovič, Moriccone, Abreu atď.) Mladí muzikanti sa dobre popasovali s dosť náročným repertoárom, potrápili sme ich aj s pochodovaním, aj keď zatiaľ bez nástrojov:-) Mažoretky Akord si nacvičili nové choreografie na live hudbu i hudbu reprodukovanú. Chcem poďakovať personálu rekreačného zariadenia Tesáre Nové Mlyny za vytvorenie podmienok nielen na prácu, ale aj na relax (šport, opekanie a pod.) Za odborné vedenie, lekársku starostlivosť a servis ďakujem celému realizačnému tímu, zloženého z odborných lektorov a hudobných pedagógov, dirigentov a zdravotníkov. Adamovi Hudecovi ďakujeme za dar, 100 ks kníh "To bola Malokarpatská kapela", ktoré spolu s tričkami dostali všetci účastníci tvorivých dielní. Mali sme aj dve milé návštevy. Jednu z Národného osvetového centra a druhú z RTVS Rádio Regina.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu a tiež Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA). Odborní garanti - Národné osvetové stredisko a Združenie dychových hudieb Slovenska. Mediálny partnerom bolo tradične RTVS - Rádio Regina. Všetkým, dá sa povedať tradičným partnerom a podporovateľom patrí srdečná vďaka. Tú by som rád vyjadril aj všetkým účastníkom a ich rodičom za dôveru a spoluprácu. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým základným umeleckým školám, ktorých žiaci prišli na tvorivé dielne. V tomto roku to boli najmä: SZUŠ Hradište, ZUŠ Brezno, ZUŠ Bojnice, ZUŠ Jozefa Rosinského Nitra, ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava, ZUŠ Istrijská 22, Bratislava, ZUŠ Šurany, ZUŠ Partizánske, SZUŠ Omšenie a ZUŠ Bošany. Ročník 2020 je za nami a verím, že nielen ja sa teším na tvorivé dielne ZDHS 2021.

 

Za organizátorov: Vladimír Dianiška, predseda Združenia dychových hudieb Slovenska


TVD orchester
      ZDHS                           mažoretky                  vokálna zložka             realizačný tím

                                                                       

Hlavný partner
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia


Tvorivé dielne ZDHS 2020 podporilo  Národné osvetové centrum 

a Sociálny a kultúrny fond SOZA 

 

Dechovka, to je naše!

12.08.2020 - Admin

Časopis pre všetkých milovníkov dychovky s názvom Dechovka, to je naše! úzko spolupracuje so Združením dychových hudieb Slovenska. Jednou z ponúk  je priestor pre slovenské kapely na prezentáciu a hlavne informovanie o termínoch festivalov, podujatí s dychovou hudbou. Máme možnosť na stránke tohto časopisu v rubrike  "ZDHS informuje" uverejňovať články, príbehy z muzikantského prostredia a pod.

Bohužiaľ orchestre si stále nezvykli túto možnosť využiť a je to škoda, lebo časopis má veľký dosah v Čechách, na Morave, Slovensku, ale aj v zahraničí.

Preto by sme Vás, kapelníci, manažéri dychových hudieb Slovenska chceli vyzvať, aby ste boli aktívni a zapájali sa. Aj fanúšikovia z druhého brehu rieky Moravy sa radi dozvedia, čo sa deje v tomto žánri u nás, na Slovensku.

S príspevkami sa stačí obrátiť buď priamo na šéfredaktora Václava  Hlaváčka (briva@volny.cz), alebo na tajomníka ZDHS, Pavla Špačka (zdhs.sk@gmail.com).

GRINAVANKA FEST 2020

07.08.2020 - Admin

Pripravovaný V.ročník festivalu dychových hudieb Grinavanka FEST 2020 sa uskutoční v zmenenom termíne 5. septembra 2020 od 15,00 do 24,00 hod. v priestoroch nádvoria reštaurácie Grinavský Janko, Myslenická 79 v Pezinku. Svojim programom sa Vám predstavia dychové hudby Šarfianka z Blatného, Májovanka z Holíča, domáca Grinavanka a zahraničný hosť Túfaranka ze Šakvíc. Sprievodným slovom Vás bude sprevádzať Miroslava Záhumenská.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Nebude chýbať ani bohaté občerstvenie z domácej kuchyne reštaurácie Grinavský Janko a ponuka kvalitných pezinských a grinavských vín. Tešíme sa na Vás - priateľov dobrej dychovky. 

Plagát

Štát od 1. júna oživí elektronické schránky aj združeniam

30.05.2020 - Admin

Vážení štatutári spolkov, združení,

od 1. júna budete musieť mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom!!!

Národná agentúra pre sieťové a e-služby (NASES) vám od tohto dňa na základe zákona o e-Governmente aktivuje elektronické schránky na doručovanie agendy z úradov.

V prípade, že ešte štátnu e-schránku nepoužívate a nemáte ju aktivovanú na doručovanie, stane sa tak najneskôr na desiaty deň. Teda organizáciám, ktorých schránky budú zriadené 1. júna, už môžu byť 11. júna do schránky doručované úradné rozhodnutia.

Zriadiť a aktivovať elektronickú schránku na doručovanie  je možné v prípade, ak sa v registri nachádzajú názov a IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára. Štatutári občianskych združení, odborových a zamestnávateľských organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom mali túto povinnosť do 30. 6. 2019, no mnohí tak neurobili.

Ak ste napríklad nedoplnili údaje o štatutároch do registra, nebudete sa môcť prihlásiť do elektronickej schránky. Tá sa však od začiatku júna napriek tomu aktivuje na doručovanie. Úrady do nej budú môcť posielať dokumenty, o ktorých nezisková organizácia nebude vedieť.

Môžete tak zmeškať zákonné lehoty uvedené v doručených rozhodnutiach.

Pokiaľ nebudete mať zapísané v registri úplné údaje, nebudete môcť ani prijímať dotácie, eurofondy či 2 % z dane, ani nakladať s verejným majetkom (§ 6 zákona o registri mimovládnych organizácií).

„Opätovne prosíme štatutárov, aby si skontrolovali, či má štát o nich správne údaje, a ak nie, aby požiadali o ich opravu zdrojový register. 


Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali metodické usmernenie, ktoré si môžete stiahnuť dole pod textom, alebo zo stránky www.slovensko.sk, v sekcii Elektronické schránky, kde nájdete aj postup, ako si elektronický občiansky preukaz s čipom aktivujete.

   Metodické usmernenie k povinnej aktivácii elektronických schránok
právnických osôb nezapísaných do Obchodného registra SR

TVORIVÉ DIELNE 2020

04.03.2020 - Admin

Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste si odpovedali kladne, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné šesťdňové tvorivé dielne v zariadení Relax Tesáre. Termín je od 16. do 23. augusta 2020. Bližšie informácie a prihlášku nájdete po kliknutí na tlačítka.

 

  Bližšie informácie o TVD_2020          Prihláška na TVD 


2% pre ZDHS z podielu zaplatenej dane

01.02.2020 - Admin

Každý rok Vás oslovujeme so žiadosťou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov(2%).

Financie, ktoré takto získame využívame prevažne na  financovanie aktivít s deťmi a mládežou v dychových orchestroch. 

Postup, ako poukázať 2% nájdete tu,


Predvyplnené editovateľné tlačivo:

Ostatné tlačivá na stránke rozhodni.sk

Vopred ďakujeme.  

Výsledky autorskej súťaže NOVOMESTSKÁ NOTA 2019

15.09.2019 - Admin

14.9.2019 sa uskutočnila Národná autorská súťaž nových skladieb pre malé dychové hudby – Novomestská nota 2019. Po štvorročnej odmlke sa konal 9.ročník tejto autorskej súťaže Združenia dychových hudieb Slovenska na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom. 15 nových skladieb naštudoval Festivalový orchester ZDHS – dychová hudba Maguranka z Kanianky pod vedením Jozefa Baláža so svojimi speváckymi sólistami. Plné námestie divákov ocenilo nové skladby slovenských autorov, ktoré súťažili v dvoch kategóriách - 5 kompozícií v kategórii inštrumentálnych skladieb a 10 kompozícií v kategórii vokálno-inštrumetálnych skladieb. Odborná porota Pavel Zajáček, Miroslava Záhumenská a predseda poroty Adam Hudec ocenili súťažné skladby nasledovne: V kategórii Inštrumentálne skladby získala polka Michala Čmaradu s názvom Ivanka 3.miesto. Na druhom mieste skončila polka Ivana Šmatláka s názvom Pre Emu. Víťazom tejto kategórie bola koncertná skladba Pavla Šianského – Ozveny z chrámu. V kategórii Vokálno-inštrumentálne skladby skončila na 3. mieste polka Jozefa Čapáka – S kamarátmi pospolu, ktorú zaspievali Michaela Pösová, Zdenka Rázgová, Marek Bakyta a Marián Chlpek Druhé miesto získal valčík Libora Zálesňáka s názvom Dúbravský chodníček, ktorý zaspievali Zdenka Rázgová a Marek Bakyta. Víťazom tejto kategórie sa stala polka Ikova Kopáčika s názvom Krásne časy, ktorú zaspievali Marián Chlpek a Marek Bakyta . Okrem toho si diváci určili aj Cenu divákov, ktorú získala polka Jozefa Čapáka – S kamarátmi pospolu. Ocenené skladby získali okrem diplomu ZDHS aj odstupňovanú finančnú odmenu. Ďakujeme organizátorom súťaže Novomestská nota 2019 – vedúcim predstaviteľom mesta Nové Mesto nad Váhom a najmä Ivanovi Trchalovi, zakladateľovi tejto súťaže, predstaviteľom ZDHS i podporovateľom tejto kultúrnej akcie – Fondu pre podporu umenia, Hudobnému fondu, Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, Rádiu Regina RTVS a ďalším. Tešíme sa o dva roky na jubilejný 10.ročník autorskej súťaže Novomestská nota 2020 !

Predseda odbornej poroty Adam Hudec

Kategória inštrumentálne skladby 
1. cena Pavel Šianský - Ozveny z chrámu
2.cena Ivan Šmatlák - Pre Emu
3. cena Michal Čmarada - Ivanka


Kategória vokálno-inštrumentálna
1. cena Ikov Kopáčik/Ikov Kopáčik - Krásne časy
2.cena Libor Zálesňák/Libor Zálesňák - Dúbravský chodníček
3. cena Jozef Čapák/Jozef Čapák - S kamarátmi pospolu

Cena diváka
Jozef Čapák/Jozef Čapák - S kamarátmi pospolu

GRATULUJEME!!!

Nové Mesto nad Váhom, 14.9.2019

Novomestská nota 2019 pozvánka

09.09.2019 - Admin

Združenie dychových hudieb Slovenska spolu s Mestom Nové Mesto nad Váhom Vás pozýva na IX. ročník národnej autorskej súťaže pre malé dychové hudby NOVOMESTSKÁ NOTA 2019, ktorá sa uskutoční 14. septembra 2019 o 14:00 hod na Námestí slobody v Novom Meste nad Váhom. 


Podujatie je realizované v spolupráci s partnermi:
Hlavný partner - Fond na podporu umenia, ktorý projekt podporil z verejných zdrojov.
Partneri - SOZA a Hudobný fond.
Hlavný mediálny partner - Rádio Regina.

brožúra

VIŠTUKFEST 2019

03.07.2019 - Admin

V sobotu 6. júla 2019 sa v Kultúrnom dome vo Vištuku uskutoční 9. Medzinárodný  festival dychových hudieb pod názvom VIŠTUKFEST 2019. Organizátormi sú DH Vištučanka, Obec Vištuk, ZDHS a MOS v Modre. Festival  z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA, hlavný partner podujatia. Mediálni partneri sú regionálne noviny PEZINSKO, RÁDIO REGINA a časopis DECHOVKA. Od 16:00 vystúpi na námestí detský dychový orchester ROSIČKA z Bánova pri ZUŠ Šurany. Program o 17:00 odštartuje domáca VIŠTUČANKA, z Nového Mesta nad Váhom zavíta BUČKOVANKA a Záhorie bude reprezentovať BÚRANKA z Borského Mikuláša. Zo zahraničia príde predviesť svoje umenie FRYŠTÁCKA JAVOŘINA zo Zlína (CZ), ktorá zahrá aj do tanca. Počas programu budú Združením dychových hudieb Slovenska ocenení významní ľudia zo žánru dychová hudba. Celým programom Vás bude sprevádzať dvojica populárnych moderátorov Miroslava Záhumenská a „Lubenko“ Tahotný. Pre odbornú verejnosť prebehne seminár na tému Vplyv ľudovej piesne na tvorbu nových pôvodných skladieb slovenských autorov. Počas festivalu bude pripravené kvalitné občerstvenie a v parku pred kultúrnym domom sa o deti postarajú animátorky.

Program festivalu:
16:00 – DDO ROSIČKA

17:00 – DH VIŠTUČANKA

18:00 – BUČKOVANKA
19:00 – BÚRANKA

20:00 – FRYŠTÁCKA JAVOŘINA (CZ)

Plagát


Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Generačný čas: 21.201133728027ms, CMS system created by mr.Puetro0