Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

22.ročník festivalu Jána Levoslava Bellu - Kremnica 2009

22.05.2009 - Admin

V sekciách Predstavenstvo informuje a spolky informujú nájdete výsledky krajskej súťaže malých dychových hudieb banskobystrického kraja, konanej na 22. ročníku Bellovho festivalu v Kremnici a zamyslenie kapelníka a manažéra DH Minciar p. Miroslava Mešťana - ktorý v tejto funkcii pôsobil úctyhodných 45. rokov, nad budúcnosťou dychovej hudby v Kremnici.

37.ročník festivalu mladosti Hečkova SÚČA - 7. jún 2009

20.05.2009 - Admin

V sekcii Predstavenstvo informuje nájdete pozvánku starostu obce Dolná Súča p. Mariána Vaska a Dolnosučanských dychových hudieb na tento známy festival zameraný na hudobné prejavy mládeže. Vitajte v Súči.  Viac aj na www.dolnasuca.sk

Medzinárodý súťažný festival

19.05.2009 - Admin

V dňoch 14. - 16. augusta 2009 sa bude konať v Pezinku už 9. ročník Medzinárodného súťažného festivalu DYCHOVKY v PREŠI . Toto tradičné podujatie organizuje člen ZDHS Spolok DH CAJLANÉ, Pezinské kultúrne centrum, mesto Pezinok za pomoci sponzorov. V sekcii Predstavenstvo informuje nájdete ďalšie informácie a materiály k priebehu podujatia, propozície aj prihlášku pre DH so záujmom o účasť.  Viac informácii v dohľadnej dobe môžete získať aj na www.pezinok.sk

Daňové priznania a zaplatenie dane - info pre spolky ZDHS.

06.04.2009 - Admin

Chcel by som dať všetkým spolkom ZDHS do pozornosti materiál k problematike podávania daňového priznania a zaplatenia dane, ktorý bol spracovaný pre spolky športových klubov, ktoré sú vlastne v obdobnej pozícii, ako naše spolky. Tento materiál sa dá veľmi dobre a bez problémov aplikovať aj v našom prostredí činnosti a dá sa z neho dobre vyjsť.
Materiál nájdete na adrese: http://www.sporting.sk/sk/sportinform. Tam sa nachádza v časopise Športinform 1/2008 na strane 30-44. Časopis sa dá celý stiahnuť do PC vo formáte pdf. Je to nanajvýš vhodný doplnok k materiálu, ktorý sme uviedli na tejto stránke.
Ďalšiu pomoc pri riešení tejto i inej problematiky možno hľadať aj v iných číslach tohto časopisu, alebo na www.porada.sk alebo  www.poradca.sk

Pre lepšiu dostupnosť sme odporúčaný materiál zaradili na stiahnutie na konci  listu "Pomôcka pre spolky"  v sekcii predstavenstvo informuje.
Podobný materiál bude v dohľadnej dobe transformovaný a vypracovaný aj pre potreby spolkov ZDHS v aplikácii na naše podmienky.
(Jamriška)

Pomôcka pre spolky - daň z príjmov

06.04.2009 - Admin

V prílohe, ktorú nájdete v sekcii PREDSTAVENSTVO INFORMUJE sme pre Vás vypracovali, trvalý metodický materiál v potrebnom rozsahu k otázkam, ktoré súvisia z daňou z príjmu a podávaní daňových priznaní vo vzťahu k spolkom. Tento návod Vám odpovie na otázky, ktoré by mal ten, ktorý robí účtovníctvo v občianskom združení, či spolku dychovej hudby alebo mažoretiek ZDHS ovládať. 
Na konci materiálu je pripojená praktická pomôcka na stiahnutie (vo formáte PDF) aplikovateľná aj na prostredie všetkych našich spolkov .  (PZDHS)

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Generačný čas: 21.909952163696ms, CMS system created by mr.Puetro0