Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

Ponuka notového materiálu skladieb Adama Hudeca s ukážkami

03.06.2009 - Admin

Do sekcie Produkcia sme pridali ponuku notového materiálu najúspešnejších skladieb Malokarpatskej kapely. Momentálne je už dostupná rozšírená  ponuka o úspešné žiadané sólové orchestrálne skladby autora, hrané v celej Európe aj s ukážkami.   -  PZDHS

Komu bude znieť slávnostná hudba v sobotu v Križovanoch

29.05.2009 - Admin

30. mája 2009 si hudobná obec v Križovanoch nad Dudváhom pripomenie o 17 hodine v svadobke kultúrneho domu päťdesiatku kapelníka Križovianky a predsedu ZDHS Trnavského kraja pána Miloša Viselku a my si ju pripomíname s ním pri želaní pevného zdravia a spoločenského uznania jeho práce pre dychovú hudbu na Slovensku.     Kto je náš oslávenec si môžete prečítať v sekciách Predstavenstvo informuje a Spolky informujú................  

ZUŠ v Považskej Bystrici a jej 50 ročná cesta za umením

22.05.2009 - Admin

V sekciách Predstavenstvo informuje a spolky informujú nájdete pozvánku na slávnostný koncert  ZUŠ 24.5.2009 o 16 hod v kine MIER v Považskej Bystrici, na ktorý ste srdečne zvaní vedením školy,  ako aj profil Veľkého dychového orchestra ZUŠ, laureáta mnohých festivalov a súťaží doma i v zahraničí.

DH Predmierčanka si ide po uniformy do Švajčiarska

22.05.2009 - Admin

V sekcii Predstavenstvo informuje nájdete podrobnejšie informácie o tom, ako získavajú DH zo Slovenska uniformy od Švajčiarskych dychových hudieb.

TOP BIG BAND Prešov oslávi svoje 20. výročie koncertom.

22.05.2009 - Admin

V sekcii spolky informujú nájdete pozvánku na koncert big bandu, člena ZDHS, ktorý sa koná 27.5.2009 v PKO-čierny orol  v Prešove o 19 hod.

22.ročník festivalu Jána Levoslava Bellu - Kremnica 2009

22.05.2009 - Admin

V sekciách Predstavenstvo informuje a spolky informujú nájdete výsledky krajskej súťaže malých dychových hudieb banskobystrického kraja, konanej na 22. ročníku Bellovho festivalu v Kremnici a zamyslenie kapelníka a manažéra DH Minciar p. Miroslava Mešťana - ktorý v tejto funkcii pôsobil úctyhodných 45. rokov, nad budúcnosťou dychovej hudby v Kremnici.

37.ročník festivalu mladosti Hečkova SÚČA - 7. jún 2009

20.05.2009 - Admin

V sekcii Predstavenstvo informuje nájdete pozvánku starostu obce Dolná Súča p. Mariána Vaska a Dolnosučanských dychových hudieb na tento známy festival zameraný na hudobné prejavy mládeže. Vitajte v Súči.  Viac aj na www.dolnasuca.sk

Medzinárodý súťažný festival

19.05.2009 - Admin

V dňoch 14. - 16. augusta 2009 sa bude konať v Pezinku už 9. ročník Medzinárodného súťažného festivalu DYCHOVKY v PREŠI . Toto tradičné podujatie organizuje člen ZDHS Spolok DH CAJLANÉ, Pezinské kultúrne centrum, mesto Pezinok za pomoci sponzorov. V sekcii Predstavenstvo informuje nájdete ďalšie informácie a materiály k priebehu podujatia, propozície aj prihlášku pre DH so záujmom o účasť.  Viac informácii v dohľadnej dobe môžete získať aj na www.pezinok.sk

Daňové priznania a zaplatenie dane - info pre spolky ZDHS.

06.04.2009 - Admin

Chcel by som dať všetkým spolkom ZDHS do pozornosti materiál k problematike podávania daňového priznania a zaplatenia dane, ktorý bol spracovaný pre spolky športových klubov, ktoré sú vlastne v obdobnej pozícii, ako naše spolky. Tento materiál sa dá veľmi dobre a bez problémov aplikovať aj v našom prostredí činnosti a dá sa z neho dobre vyjsť.
Materiál nájdete na adrese: http://www.sporting.sk/sk/sportinform. Tam sa nachádza v časopise Športinform 1/2008 na strane 30-44. Časopis sa dá celý stiahnuť do PC vo formáte pdf. Je to nanajvýš vhodný doplnok k materiálu, ktorý sme uviedli na tejto stránke.
Ďalšiu pomoc pri riešení tejto i inej problematiky možno hľadať aj v iných číslach tohto časopisu, alebo na www.porada.sk alebo  www.poradca.sk

Pre lepšiu dostupnosť sme odporúčaný materiál zaradili na stiahnutie na konci  listu "Pomôcka pre spolky"  v sekcii predstavenstvo informuje.
Podobný materiál bude v dohľadnej dobe transformovaný a vypracovaný aj pre potreby spolkov ZDHS v aplikácii na naše podmienky.
(Jamriška)

Pomôcka pre spolky - daň z príjmov

06.04.2009 - Admin

V prílohe, ktorú nájdete v sekcii PREDSTAVENSTVO INFORMUJE sme pre Vás vypracovali, trvalý metodický materiál v potrebnom rozsahu k otázkam, ktoré súvisia z daňou z príjmu a podávaní daňových priznaní vo vzťahu k spolkom. Tento návod Vám odpovie na otázky, ktoré by mal ten, ktorý robí účtovníctvo v občianskom združení, či spolku dychovej hudby alebo mažoretiek ZDHS ovládať. 
Na konci materiálu je pripojená praktická pomôcka na stiahnutie (vo formáte PDF) aplikovateľná aj na prostredie všetkych našich spolkov .  (PZDHS)

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Generačný čas: 57.332992553711ms, CMS system created by mr.Puetro0