Ivan Šmatlák

Vážený pán kapelník, dávam do pozornosti ponuku skladieb, ktoré sú úspešnými skladbami dychovej hudby Nadličanka i iných dychových hudieb a nevyšli všetky tlačou. Zatiaľ ponuka skladieb so spevom a orchestrálne kompozície z nahratých nosičov Nadličanky vo výbere aj s ukážkami MP3 a dirigentskými či speváckymi notovými partami. Party sú všetky vo formáte PDF a budú v prípade záujmu a objednania zasielané E-mailom.

Hrané skladby, prosím odovzdajte usporiadateľovi na playlistoch pre hlásenie na SOZA.

Informácia - k 14.7.2009 - Zatiaľ nie sú pridané  dirigentské, či spevácke party, ktoré budú pridávané priebežne. - Ďakujem za porozumenie


Známe úspešné skladby z repertoáru a nahrávok dychovej hudby NADLIČANKA

VLASTNÉ a SPOLOČNÉ SKLADBY, ÚPRAVY ĽUDOVÝCH PIESNÍ

 Por.č.  Dirp.  Zvuk  Názov skladby  Charakter  Skladateľ - spracovateľ  Textár
001

Okolo Slovenska - zmes ľudových piesní

Zmes ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
002   Najkrajší kvet
Valčík Ivan Šmatlák
Helena Pauličková
003 Vínová Polka Ivan Šmatlák
Helena Pauličková
 004 Za humnama
Valčík Ivan Šmatlák
Ivan Šmatlák
 005 Zelená trávička
Polka Ivan Šmatlák I. Mičko
 006   Sedí sokol
Ťahavá ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
 007   Lampašská Polka Ivan Šmatlák orch. polka
 008   Z večera
Valčík Ivan Šmatlák Ivan Šmatlák
 009   Zmes ľudových piesní
Zmes ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
 010   Keď som išiel
Valčík ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
 011   Mala som milého
Polka Ivan Šmatlák Ivan Šmatlák
 012   Cez Nadlice
Polka ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
 013   Tichá voda - trúbka solo
Pieseň ľud., spr. Ivan Šmatlák orchestrálka
 014   Ó pomocnica - marianská
Pieseň cirk., spr. Ivan Šmatlák cirkevný
 015     Prečo ty Anička
Valčík ľud., spr. Ivan Šmatlák J. Baláž
 016     Bodaj by Vás - zmes
Zmes ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
 017   Na podpore
Polka Ivan Šmatlák Helena Pauličková
 018 Čakanie Valčík Ivan Šmatlák Ivan Šmatlák
 019   Na tých panských lúkach
Polka.
ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
020 Čože je to za prekrásne vtáča
Pieseň ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
021 Láska ide cez žalúdok
Polka Ivan Šmatlák Ivan Šmatlá,
Jozef Květenský
022 Poďme chlapci
Polka Ivan Šmatlák Ivan Šmatlák
023 Darmo ty slniečko
Valčík Ivan Šmatlák Ľudmila Slamková
024 Na Nadlickom políčku
Polka Ivan Šmatlák Ivan Šmatlák
025 Staromládenecký Valčík Ivan Šmatlák Jozef Baláž
026 A tam hore
Valčík Ivan Šmatlák Helena Pauličková
027  Nadlická Polka Ivan Šmatlák ľud. spr.Ivan Šmatlák
028 Tam pod Tatrami
Polka ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
029  Od Oravy Verbung ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
030  Krátka láska
Polka ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
031  Staromládenecká Polka Ivan Šmatlák Ivan Šmatlák
032  Bujnárska Polka Ivan Šmatlák Ivan Šmatlák
 033   Rolička  Valčík ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
034  Jedna sestra
Polka  ľud., spr. Ivan Šmatlák  ľudová
035  Nechodievaj často k nám Valčík ľud., spr. Ivan Šmatlák Ivan Šmatlák,
Jozef Květenský
036  Piesne zo Šumiaca Zmes ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudové
037  V šírem poli Pieseň ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudová
038  Keď som išiel okolo vás Valčík ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudový
039  Východniarsky venček Zmes ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudové
040  Čo si počnem Polka Ivan Šmatlák Ivan Šmatlák
041  V tom Pukanci Pieseň ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudová
042  Pre Líviu Polka Ivan Šmatlák orch. skladba
043  Topoľčiansky krížu Valčík ľud., spr. Ivan Šmatlák  ľudový
044  Pri nadlickom mlyne Pieseň Ivan Šmatlák Ivan Šmatlák
045  MňamFest Swing Ivan Šmatlák Helena Pauličková
 046  Vandruvala blška, Venda zelé okopáva  Zmes ľud., spr. Ivan Šmatlák ľudové, DH Vištučanka
047            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena partov v elektronickej podobe  formát PDF

5 € pre členov ZDHS, 15 € pre nečlenov

Objednávky na adrese:

Mob: +421 905 909 395

Objednávky uvedených skladieb elektronicky na E- mailovej adrese

zdhs.sk@gmail.com
Objednávky individuálne mimo uvedených skladieb elektronicky na E- mailovej adrese smatlakivan3@gmail.com

 

  

 

Adam Hudec

Ponuka kompozícií hudobného skladateľa Mgr. Adama Hudeca z repertoáru Malokarpatskej kapely. viac

Eduard Čuhák

Ponuka produkcie hudobného skladateľa Eduarda Čuháka z repertoáru DH Nadličanka. viac

Ján Jamriška

Ponuka produkcie hudobného skladateľa Jána Jamrišku viac

Jozef Baláž

Ponuka kompozícií hudobného skladateľa a aranžéra Mgr. Jozefa Baláža z repertoáru dychovej hudby MAGURANKA. viac

Jozef Dedík

Ponuka kompozícií hudobného skladateľa a aranžéra Jozefa Dedíka z repertoáru dychovej hudby BUČKOVANKA. viac

Pavel Šiansky

Ponuka produkcie hudobného skladateľa Pavla Šianského viac

Peter Burica

viac

Generačný čas: 16.668081283569ms, CMS system created by mr.Puetro0