Adresa a kontakty na ZDHS


ADRESA a KONTAKTNÉ ÚDAJE:

 

Združenie dychových hudieb Slovenska                                                      Aktualizácia k 29.06.2016

 

REGISTRAČNÉ ČÍSLO: VVS/1- 909/90-179

 


sídlo: ZDHS Riazanská 3159/87, Mgr. Vladimír Dianiška - predseda,  831 02 Bratislava

IČO: 00598828           DIČ: 2020795942 

Bankové spojenie: 

Fio banka, pobočka Záhradnícka 74, Bratislava

číslo účtu: 2900795151/8330
IBAN: SK34 8330 0000 0029 0079 5151
BIC: 
FIOZSKBAXXX

Nepoužívajte bankový účet vo VÚB, ktorý bol dňa 29.06.2016 zrušený!!!

 

Adresa: ZDHS Riazanská 87, 831 02 Bratislava - predseda Mgr. Vladimír Dianiška: M: 0910 930 443

Kontaktná adresa:  ZDHS Vajanského 18, 900 01 Modra - tajomník Ing. Pavel Špaček: M:0903 393 720

WEB: www.zdhs.sk

E-mail: zdhs.sk@gmail.com vdianiska@gmail.compavelspaz@gmail.com

SKYPE: adam.hudec11, pablospaz,

 

Kontakty na predstavenstvo ZDHS   http://www.zdhs.sk/3_predstavenstvo
Kontakty na členov ZDHS :    http://www.zdhs.sk/2_clenska_zakladna

Kontakty na členov ZSDH:  http://www.zdhs.sk/5_clenovia_zsdh  alebo  TU 
Kontakty na poradný zbor pre dychovú hudbu NOC:
http://www.zdhs.sk/4_poradny_zbor_pre_dh

 

 

 

Členská základňa

viac

Generačný čas: 10.475873947144ms, CMS system created by mr.Puetro0