Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

KOCÚRKOVO po KESKY - nový občasník z pera Bánovskej MRCHANE Mir(k)y Kozárovej

15.07.2009 - Admin

Práve sa zrodilo prvé číslo občasníka "Kocúrkovo po kesky" , ktorému dala vzniknúť hlavná MRCHAŇA zo všetkých MRCHANÍ Mgr. Mir(k)a Kozárová. Takže sa môžeme tešiť na trvalé a hlavne humorné správy z keského Bánova, ktoré môžu byť aj poučením a návodom pre celú dychovkársku rodinu. Preto sme zriadili novú rubriku na liste "Spravodajstvo a časopisy" v sekcii INFORMÁCIE. Pozrieť TU.

Pozvánka a program festivalu dychových hudieb FORDYCH 2009 TVRDOŠÍN.

15.07.2009 - Admin

Pozvánku a program tohoročného festivalu FORDYCH 2009 nájdete v sekciách Predstavenstvo informuje a Spolky a kraje informujú. Pozrieť TU

Uskutočnil sa 10. ročník seminára mladých talentov inštrumentalistov a spevákov DH v Omšení

15.07.2009 - Admin

V dňoch 4. až 10. júla sa uskutočnil už 10. jubilejný ročník Seminára mladých talentov inštrumentalistov a spevákov dychovej hudby, ktorý sa konal tak ako vždy v zariadení hudobného fondu v Bellovom dome v Omšení. Desiaty ročník sa pri o čosi menšej účasti zameral na individuálnu prípravu sólistov, prípravu a výber repertoáru na koncerty pri tvorivej dielni NOC v Oraviciach a na Dychfeste v Dolnej Krupej. Pozrieť TU.

Boli sme sa pozrieť na festivale k 25. výročiu detskej dychovej hudby v Hradišti

15.07.2009 - Admin

Po slávnostnom koncerte k 25. výročiu vzniku DDH Hradišťanka v Hradišti sa 5.7.2009 konal aj festival dychových hudieb venovaný práve tejto príležitosti. Boli sme sa pozrieť aspoň na jeho časť. Pozrieť TU

Ponuka notového materiálu skladieb Eduarda Čuháka, Ivana Šmatláka a Jozefa Dedíka s ukážkami

14.07.2009 - Admin

V sekcii Produkcia nájdete čerstvo pridané ponuky skladateľov Eduarda Čuháka, Ivana Šmatláka a Jozefa Dedíka s ukážkami MP3. Skladby najmä z repertoáru DH Nadličanka a Bučkovanka. Pozrieť TU.

Ponuka notového materiálu skladieb Jozefa Baláža s ukážkami

11.07.2009 - Admin

Do sekcie Produkcia sme pridali ponuku notového materiálu úspešných skladieb dychovej hudby MAGURANKA skladateľa a spracovateľa Mgr. Jozefa Baláža v jej prvej časti 18 titulov so spevom aj s textovými partami   a zvukovými ukážkami v MP3.  Pozrieť TU     - PZDHS

Titul magister pre dvoch našich hudobníkov - profesionálneho klarinetistu a amatérskeho tubistu

03.07.2009 - Admin

V týchto dňoch dokončili štúdium a boli slávnostne promovaní na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity dvaja rovnako úspešní študenti. Srdečné blahoželanie zasiela ZDHS prostredníctvom tejto stránky. Gratulujeme.  Viac...

Pripomíname pozvánku na slávnostný koncert DDH a festival DH v Hradišti

03.07.2009 - Admin

Dychové hudby v Hadišti, SZUŠ Akord v Hradišti a obec Hradište pozývajú priaznivcov DH dňa 4. júla o 18,00 hod na Slávnostný koncert DDH v KD Hradište a 5. júla 2009 15,30 na festival DH pri príležitosti 25. výročia vzniku Detskej dychovej hudby Hradišťanka.  Vitajte všetci tento deň v Hradišti. Viac v sekcii predstavenstvo informuje, spolky a kraje informujú a aj na internetovej adrese:

www.blaskapelle-hradiste.sk

Pozvánka a program XIX. ročníka Trstenskej krídlovky 2009

03.07.2009 - Admin

Autor projektu a realizátor prvých ročníkov Trstenskej krídlovky Miro D. Rybár, individuálny člen ZDHS poslal pozvánku na trojdňové podujatie v Trstenej na Hornej Orave s pestrým programom. Viac nájdete TU.

Tvrdošanka si zo Švajčiarska odviezla uniformy darované orchestrom firmy Novartis z Baselu

03.07.2009 - Admin

1000 km cesty pre získanie pekných uniforiem prebehlo bez problémov. Pobudli sme celý deň v príjemnej spoločnosti našich čestných členov Martušky a Paula van Ooijen, ktorí pre DH Tvrdošanku zaobstarali 55 kvalitných a zachovalých uniforiem v plnej výbave. Zorganizovali pre nás nezabudnuteľný výlet k vodopádom na Rýne a do architektonicky ojedinelého a zaujímavého švajčiarskeho mestečka. Patrí im naša veľká vďaka za túto neskutočne obetavú prácu pre dychovú hudbu na Slovensku a Slovensko vôbec. Vďaka Martuška a Paul, ešte raz srdečná vďaka. Viac TU

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Generačný čas: 19.41704750061ms, CMS system created by mr.Puetro0