Spravodajstvo a časopisy


Na tejto podstránke nášho internetového portálu sa chceme venovať vydávaniu informačných materiálov predstavenstva Združenia dychových hudieb Slovenska, samotných spolkov, i našich krajských štruktúr, formou informačných listov, či priamo časopisov v elektronickej podobe vo formáte PDF, ktoré v prípade potreby a dostatku financií, môžu vyjsť i tlačou. Cieľom, je zhromaždiť roztrúsené informácie  a sprehľadnené ponúknuť členom ZDHS i ostatným priaznivcom dychovej hudby v kompaktnej podobe, časopisov, Infolistov, alebo aj občasníkov z prostredia spolkov, krajských štruktúr. Vo výhľade je i prevzatie, časopisov z NOC, HF, SOZY, či Krajských osvetových stredísk, ktoré budú chcieť týmto spôsobom spolupracovať. Predstavenstvo ZDHS podľa svojich zámerov činnosti, bude vyvíjať snahu o obnovenie zaniknutého časopisu DYCHOVÁ HUDBA, zatiaľ však predbežne iba v elektronickej podobe.

 Skvelý podnet k vytvoreniu tejto podstránky dala Mgr. Miroslava Kozárová, známa ako vedúca duša známeho spolku bánovských MRCHANÍ, keď nám poslala prvé číslo občasníka, ktorý nazvala „KOCÚRKOVO po KESKY“. Preto aj táto podstránka zahajuje svoju cestu práve ním.


 

INFOLISTY ZDHS od roka 2010

 

Infolisty začínajú vychádzať v roku 2012 z celoročným číslom 2010, 2011 a štvormesačníkmi za roky 2012 a ďalšie. Časopis redaktorsky pripravuje Ing. Mária Michálková, ako zodpovedná redaktorka spolu s Jánom Jamriškom ako redaktorom a poradcom. Infolisty sú určené na čítanie, aj tlač pre členov zdhs, aj ako archív udalostí. Podnety, príspevky, nápady, či žiadosti prosíme zasielajte v hojnom počte na : mimazdhs@gmail.com, info@zdhs.sk, jaja.zdhs@pobox.sk .   Ďakujeme!!!

Číslo

 čítanie /tlač

alebo stiahni v pdf

Vyšlo Stručný obsah v čísle
1/2010   20.02.2012 Celoročné číslo za rok 2010 od 8. konferencie ZDHS 14-15.5.,2010 v Podbrezovej do konca roka 2010. Informácie a spravodajstvo o najdôležitejších podujatiach ZDHS roka, spoločenské a ostatné info.  
1/2011   25.03.2012

Celoročné číslo za rok 2011 od januára do konca roka 2011. Informácie a spravodajstvo o najdôležitejších podujatiach ZDHS roka, významných akciách ZDHS, spoločenské a ostatné potrebné info.

1/2012   30.03.2013  Celoročné číslo za rok 2012 od januára do konca roka 2012. Informácie a spravodajstvo o najdôležitejších podujatiach ZDHS roka, významných akciách ZDHS, spoločenské a ostatné potrebné info.
1/2013   30.03.2014   Celoročné číslo za rok 2013 od januára do konca roka 2013. Informácie a spravodajstvo o najdôležitejších podujatiach ZDHS roka, významných akciách ZDHS, spoločenské a ostatné potrebné info.
1/2014   30.03.2015  Celoročné číslo za rok 2014 od januára do konca roka 2014. Informácie a spravodajstvo o najdôležitejších podujatiach ZDHS roka, významných akciách ZDHS, spoločenské a ostatné potrebné info.
1/2015   30.07.2015  1. polročné číslo za rok 2015 od januára do konca júna roka 2015. Informácie a spravodajstvo o najdôležitejších podujatiach ZDHS roka, významných akciách ZDHS, spoločenské a ostatné potrebné info.
2/2015   30.01.2016  2. polročné číslo za rok 2015 od júla do konca roka 2015. Informácie a spravodajstvo o najdôležitejších podujatiach ZDHS roka, významných akciách ZDHS, spoločenské a ostatné potrebné info.
1/2016   30.07.2016  

 

ODBORNÉ PUBLIKÁCIE, BULLETINY Z VYBRANÝCH PODUJATÍ ZDHS.

Povaha publikácie, vydané Otvoriť/stiahnuť Stručný obsah publikácie - vzťah k obdobiu alebo podujatí ZDHS
 CSP MDH LR 2009       1. Výsledky súťaže LR 2009,  2. Osobitné ceny poroty LR 2009, 3. bulletin....
 AS Novomestská nota 2009        1. Propozície AS NN 2009,  2. Výsledky AS NN 2009,  3. Bulletin AS NN 2009
 CSP DDH a MLDH 2010        1. Výsledky súťaže D. Súča 2010,  2. Osobitné ceny súťaže 2010, 3. Bulletin - orchestre
 CSP MDH LR 2011        1. Výsledky súťaže LR 2011,  2. Osobitné ceny súťaže LR 2011, 3. Bulletin sutaže
 Dychovky v preši 2011        1. Príhovor predsedu festivalu,  2. Vysledky súťaže DvP 2011,  3. O festivale - ohlasy  
 CSP VDO VD-4 PB 2011        1. Výsledky súťaže PB 2011,  2. Osobitné ocenenia súťaže PB 2011, 3. Bulletin suťaže
 AS Novomestská nota 2011        1. Propozície AS NN 2011, 2. Výsledky AS NN 2011, 3. Bulletin AS NN 2011
 Seminár 100 ročnica K. Padivy        1. Prezentácia seminara,  2. Brožúra seminára vydaná ZDHS na tlač,  3. Brožúra na čítanie....
 Seminár VDO  VFdni 2014 P.B.        1. Zborník - tlač - brožúra,  2. Zborník - na čítanie, 3. Vyhodnotenie seminára - návrhy na zmeny
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPA O NÁS V HUDOBNÝCH ČASOPISOCH A DENNÍKOCH.

Časopis, krajina, datum, vyšlo Otvoriť/stiahnuť Stručný obsah informácie/článku zo zahraničnej akcie s účasťou ZDHS, spolku ZDHS, DH, MAŽ.
Osterreichische Blasmusik Rakúsko - Júl 2010 Združenie dychových hudieb Slovenska - Slowakischer Blasmusikverband: JUBILEUM, Rakúsky festival dychových hudieb - foto Mažoretky TINA - Bratislava a MLDH Bánovčanka - Bánov
Niederosterreichisher BLASMUSIKVERBAND 20 jahre Slowakischer Blasmusikverband - Ernst Osterbauer -  článok s foto.- (Dvadsať rokov ZDHS). Júl 2010.
   
   

Tento občasník prináša, informácie, pobavenie, zamyslenie a obraz o dianí v kultúre v regióne i na cestách po Slovensku. Príjemné čítanie! 

Číslo Otvoriť/stiahnuť pdf Vyšlo Stručný obsah v čísle
 1/09    júl 2009 Mrchane vítali prezidenta, Zvony nad krajinou v Bánove, Vláda zasadá v Bánove, Mrchoviny, Deň dúhy, Deň otcov, Bánovčanka doniesla z Poľska tri ocenenia, Kesanka, Skrúcaný, Maiga, firma AMV a iné.
 1/11    november 2011 Kesa, Mrchane, Bánovčanka, Rosička, Matica Slovenská, Vláčik zo šúpolia, Aj predseda tam bol, Kukuričňák bude aj putovný ako Dychfesty ZDHS. Obetaví a oduševnení ľudia okolo. Aj iné....
       

 

 

 Texty z knihy Adama Hudeca „To bola Malokarpatská kapela„

Slováci vo svete, ale doma je doma

Záhorák

Film 

Náš "milovaný" hraničný priechod

Päť minút pred rozdelením Československa         

Jáger

Všetko je pripravené

 

Generačný čas: 12.210845947266ms, CMS system created by mr.Puetro0