Cirkevné skladby_zoznam


 

Mariánske Božia rodička  
Mariánske Buď vždy pozdravena  
Veľká noc a pôst Dielo dňa  
Vianočné Jak si krásne Jezuliatko vianočné piesne koncertné
Vianočné JKS 001 - Ó, prekrásna Hviezda  
Vianočné JKS 003 - Anjel z neba  
Vianočné JKS 004 - Bože, ku tebe  
Vianočné JKS 005 - Buď, Mária  
Vianočné JKS 008 - Duša moja  
Vianočné JKS 016 - Oblaky z neba  
Vianočné JKS 018 - Pán Boh všemohúci  
Vianočné JKS 020 - Príďže náš milý  
Vianočné JKS 021 - Roste, nebesá   
Vianočné JKS 023 - Tys, Panna, plná milosti  
Vianočné JKS 024 -Veselo spievajme  
Vianočné JKS 025 - V spôsobe chleba  
Vianočné JKS 026 - V temnosti otcovia  
Vianočné JKS 028 - Príde Kristus  
Vianočné JKS 029 - Radujže sa  
Vianočné JKS 030 - Zdravas, krásna Pani  
Vianočné JKS 033 - Zdravas, Mária, krásna  
Vianočné JKS 036 - A včera z večera  
Vianočné JKS 037 - Buďme všetci potešení  
Vianočné JKS 040 - Čas radosti  
Vianočné JKS 044 - Narodil sa Kristus Pán  
Vianočné JKS 045 - Aký je to svit  
Vianočné JKS 046 - Dieťatko spanilé  
Vianočné JKS 048 - Dnešný deň sa radujme  
Vianočné JKS 049 - Dobrá novina  
Vianočné JKS 050 - Dobrý pastier  
Vianočné JKS 051 - Do hory do lesa  
Vianočné JKS 051 - Do hory, do lesa - jazzkoleda vocal, bicie - jazzové koledy
Vianočné JKS 052 - Do mesta Betléma  
Vianočné JKS 053 - Nesiem vám noviny  
Vianočné JKS 054 - Hľa, zástup  
Vianočné JKS 058 - Kyrie Pána Krista  
Vianočné JKS 062 - Narodil sa Spasiteľ  
Vianočné JKS 064 - Od nás dávno vianočné piesne koncertné
Vianočné JKS 065 - Pásli ovce valasi  
Vianočné JKS 066 - Ó, chýr - jazzkoleda vocal, bicie - jazzové koledy
Vianočné JKS 066 - Ó, chýr preblahý  
Vianočné JKS 068 - Pastieri, pastieri - jazzkoleda vocal, bicie - jazzové koledy
Vianočné JKS 070 - Plesá svet  
Vianočné JKS 071 - Plesajte kresťania  
Vianočné JKS 072 - Počujte radosť  
Vianočné JKS 073 - Počúvajte kresťania  
Vianočné JKS 080 - Sem pastieri  
Vianočné JKS 081 - Sem pospešte  
Vianočné JKS 084 - Spievaj a jasaj  
Vianočné JKS 087 - Vec predivná, neslýchaná  
Vianočné JKS 088 - Tichá noc  
Vianočné JKS 090 - Tebe sa tu klaniame  
Vianočné JKS 096 - Vítame ťa, sväté dieťa  
Vianočné JKS 097 - Z Panny Pán Ježiš  
Cirkevné_ 2.časť JKS 104 - Pán časov  
Cirkevné_ 2.časť JKS 107 - Veseľ sa, ľudské stvorenie  
Vianočné JKS 109 - Hľa, aká to hviezda  
Vianočné JKS 113 - Tri zázraky  
Cirkevné_ 1.časť JKS 114 - Ježiš sladký  
Cirkevné_ 1.časť JKS 115 - Ježišu, Ježišu  
Cirkevné_ 1.časť JKS 117 - Kde je Ježiš  
Cirkevné_ 1.časť JKS 118 - Kdes, moje spasenie  
Cirkevné_ 1.časť JKS 119 - Kde si môj premilý  
Veľká noc a pôst JKS 123 - Svätý pôst  
Veľká noc a pôst JKS 125 - Pristúp, pristúp sem  
Veľká noc a pôst JKS 129 - Ach, kríž svätý  
Veľká noc a pôst JKS 133 - Jezu Kriste, Pane milý  
Veľká noc a pôst JKS 135 - Často drahé rany  
Veľká noc a pôst JKS 142 - Keď Ježiša nevinného  
Veľká noc a pôst JKS 145 - Mária, Matka  
Veľká noc a pôst JKS 146 - Ku krížu svätemu  
Veľká noc a pôst JKS 147 - Mária pod krížom  
Veľká noc a pôst JKS 148 - Kresťania, nariekajte  
Veľká noc a pôst JKS 149 - Nevinnosť premilá  
Veľká noc a pôst JKS 150 - Matka plače  
Veľká noc a pôst JKS 151 - Mizerere   
Veľká noc a pôst JKS 152 - Môj milý Ježišu  
Veľká noc a pôst JKS 154 - Narieka žalostne Matička  
Veľká noc a pôst JKS 166 - Presväté znamenie  
Veľká noc a pôst JKS 167 - Pred trón tvoj  
Veľká noc a pôst JKS 172 - Stála Matka bolestivá   
Veľká noc a pôst JKS 173 - S pobožnosťou oslavujem  
Veľká noc a pôst JKS 182 - Ježiš Kristus slávne vchádza  
Veľká noc a pôst JKS 183 - Kráľ neba, zeme  
Veľká noc a pôst JKS 184 - Kriste, Kráľu, tebe znejú   
Veľká noc a pôst JKS 192 - Pán Ježiš  
Veľká noc a pôst JKS 193 - Alleluja, radujme sa  
Veľká noc a pôst JKS 194 - Ježiš Kristus, Spasiteľ náš  
Veľká noc a pôst JKS 195 - Kristus celý zranený  
Veľká noc a pôst JKS 199 - Plesaj všetko stvorenie  
Veľká noc a pôst JKS 201 - Raduj sa Cirkev Kristova  
Veľká noc a pôst JKS 202 - Radujte sa, ó, kresťania  
Veľká noc a pôst JKS 204 - Spoločne sa radujme  
Cirkevné_ 1.časť JKS 208 - Víťaz Kristus  
Veľká noc a pôst JKS 208 - Víťaz Kristus  
Veľká noc a pôst JKS 209 - Obeť svoju veľkonočnú  
Veľká noc a pôst JKS 210 - Základ Cirkvi  
Cirkevné_ 1.časť JKS 213 - Vstúpil Kristus Pán do neba  
Cirkevné_ 1.časť JKS 216 - Poprosme Ducha  
Cirkevné_ 1.časť JKS 216 - Poprosme Ducha  
Cirkevné_ 1.časť JKS 217 - Duchu svätý  
Cirkevné_ 1.časť JKS 218 - Duch sväty sa dnes  
Cirkevné_ 1.časť JKS 219 - Leť, prosba  
Cirkevné_ 2.časť JKS 221 - Najsvätejšia Trojica  
Cirkevné_ 2.časť JKS 227 - Daruj, ó, Ježiš  
Cirkevné_ 2.časť JKS 228 - Nebo i zem, vyhlasuje  
Cirkevné_ 2.časť JKS 235 - Znej, pieseň  
Cirkevné_ 2.časť JKS 236 - Omša sa už začína  
Cirkevné_ 2.časť JKS 237 - Bože plný láskavosti  
Cirkevné_ 2.časť JKS 238 - Bože svetov  
Cirkevné_ 2.časť JKS 239 - Bože tvojej velebnosti  
Cirkevné_ 2.časť JKS 240 - Dietky srdca  
Cirkevné_ 2.časť JKS 241 - Hlboko sa ti  
Cirkevné_ 1.časť JKS 242 - Klaniame sa tebe, Bože  
Cirkevné_ 2.časť JKS 243 - Kresťania sem spechajte  
Cirkevné_ 1.časť JKS 244 - K stolu Božej  
Cirkevné_ 2.časť JKS 245 - My klaniame sa  
Cirkevné_ 1.časť JKS 246 - Ó, Bože, na výsosti  
Cirkevné_ 2.časť JKS 247 - Ó, Ježišu  
Cirkevné_ 1.časť JKS 248 - Ó, trojjediný Bože  
Cirkevné_ 1.časť JKS 251 - Pred oltárom  
Cirkevné_ 1.časť JKS 253 - Ráč nás, Pane zbaviť  
Cirkevné_ 2.časť JKS 255 - Svätú obeť  
Cirkevné_ 2.časť JKS 256 - Tu skrúšení  Kyrie, Ofertórium, Agnus
Cirkevné_ 2.časť JKS 257 - Ty si Pane  
Cirkevné_ 2.časť JKS 259 - Začína sa konať  
Cirkevné_ 1.časť JKS 260 - Poklakni na kolená  
Cirkevné_ 1.časť JKS 261 - Ach, láska preveľká  
Cirkevné_ 1.časť JKS 263 - Buď vždy pozdravená  
Cirkevné_ 2.časť JKS 266 - Daj nám sväté  
Cirkevné_ 1.časť JKS 267 - Hostiu vítajme  
Cirkevné_ 1.časť JKS 270 - Klaniam sa ti  
Cirkevné_ 1.časť JKS 272 - Kriste, zo srdca  
Cirkevné_ 1.časť JKS 273 - Lásky plní Serafíni   
Cirkevné_ 1.časť JKS 275 - Nepochopiteľné, nesm. tajomstvo  
Cirkevné_ 1.časť JKS 276 - Ó, Bože, Pane náš  
Cirkevné_ 1.časť JKS 277 - Ó, Ježišu, ty chlieb živý  
Cirkevné_ 1.časť JKS 278 - Ó, láska, nádej, spása  
Cirkevné_ 2.časť JKS 280 - Ó, vítaj, Ježišu  
Cirkevné_ 2.časť JKS 281 - Pozdravená buď  Na Božie telo
Cirkevné_ 2.časť JKS 282 - Pred tebou, Ježišu  
Cirkevné_ 2.časť JKS 283 - Radosťou ovplývam  
Cirkevné_ 1.časť JKS 284 - Radujme sa, ó, kresťania  
Cirkevné_ 1.časť JKS 287 - Z neba stúpte anjeli   
Cirkevné_ 1.časť JKS 288 - Tebe žijem, Ježiš môj  
Cirkevné_ 1.časť JKS 289 - Z trónu slávy  
Cirkevné_ 1.časť JKS 291 - Velebme, kresťania  
Cirkevné_ 1.časť JKS 293 - Veľkú milosť  
Cirkevné_ 1.časť JKS 297 - Zavítaj z nebies  
Cirkevné_ 1.časť JKS 299 - Zdrav buď Kriste  
Cirkevné_ 1.časť JKS 300 - Ježiš, Ježiš  
Cirkevné_ 1.časť JKS 303 - Duša Kristova  
Veľká noc a pôst JKS 312 - Raduj sa nebies Kráľovna  
Veľká noc a pôst JKS 312a - Raduj sa nebies Kráľovna   
Veľká noc a pôst JKS 314a - Zdravas, Kráľovna  
Cirkevné_ 2.časť JKS 322 - Sväty, sväty  
Mariánske JKS 330 - Anjelským pozdravením  
Mariánske JKS 332 - Celá krásna  
Mariánske JKS 336 - Pozdravená buď, Mária  
Mariánske JKS 337 - K Márii voláme  
Mariánske JKS 343 - Mária najčistejšia  
Mariánske JKS 357 - Ó, Mária pozri na mňa  
Mariánske JKS 359 - Ó, Mária prímluvnica  
Mariánske JKS 376 - Slávna si  
Cirkevné_ 2.časť JKS 381 - Tisícráz buď nami ctená  
Mariánske JKS 383 - Tisícráz  
Veľká noc a pôst JKS 385   - Veseľ sa, nebies Kráľovna  
Mariánske JKS 394 - Ó, Mária bolestivá  
Mariánske JKS 401 - Často ja spomínam  
Mariánske JKS 403 - Počúvajte vrúcny hlas  
Mariánske JKS 404 - Stotisícráz ťa tu  
Cirkevné_ 2.časť JKS 405 - Tie šaštínske zvony   
Mariánske JKS 411 - Ó, Mária, Kráľovna Ružencové
Mariánske JKS 414 - Ruža rajská spanilá Ružencové
Mariánske JKS 414 - Spievajme Márii Ružencové
Cirkevné_ 1.časť JKS 417 - Hľa, otvára sa  
Cirkevné_ 1.časť JKS 418 - Svätý Blažej  
Cirkevné_ 1.časť JKS 419 - K tebe prichádzame  
Cirkevné_ 1.časť JKS 422 - Oslavený mučeník náš   
Cirkevné_ 1.časť JKS 425 - Svätý Urban  
Cirkevné_ 2.časť JKS 428 - Ó, svätý a spanilý (Ján Krstiteľ)  
Cirkevné_ 2.časť JKS 431 - Duša kresťanská  Cyril a Metod
Cirkevné_ 2.časť JKS 432 - Oslavujme hviezdy jasné  
Cirkevné_ 2.časť JKS 434 - Tisíc rokov preletelo  
Cirkevné_ 2.časť JKS 434 - Tisíc rokov preletelo  
Cirkevné_ 2.časť JKS 435 - Kresťan, rád na Skalku putuj   
Cirkevné_ 1.časť JKS 442 - V deň slávny vítaj   
Cirkevné_ 2.časť JKS 462 - Bože vyslyš  
Cirkevné_ 1.časť JKS 484 - Hysopom ma pokrop  
Cirkevné_ 1.časť JKS 498 - Ježišu, Kráľu  
Cirkevné_ 1.časť JKS 499 - Ó, Kriste, veľký Kráľu  
Cirkevné_ 2.časť JKS 501 - Ježiš, Mária i Jozef  
Vianočné JKS 501 - Ježiš, Mária, Jozef  
Cirkevné_ 2.časť JKS 502 - Pozdravena buď úctivo  
Cirkevné_ 2.časť JKS 503 - Lásky svätej ohnisko Zasvätenie rodín Bož. srdcu
Cirkevné_ 2.časť JKS 504 - Ajhľa, skvie sa Cyril, Metod - Velehrad
Cirkevné_ 2.časť JKS 518 - Veľký kňaz Mechovička - pútne miesto
Veľká noc a pôst JKS 523 - V sedmobrežnom kruhu  
Mariánske JKS 523a - Ó, jak sa sladko spieva  
Cirkevné_ 2.časť JKS 524 - Bože, čos ráčil  
Cirkevné_ 2.časť JKS 525 -Teba, Boha, chválime  
Cirkevné_ 2.časť JKS 536b - Tantum ergo  
Mariánske K nebesiam  
Mariánske Keď prídem pred tvoj oltár  
Cirkevné_ 2.časť Mária, matka bolestná  
Cirkevné_ 1.časť Matka krásnej lásky  
Mariánske Matka krásnej lásky  
Mariánske Nastokrát buď pozdravena  
Vianočné Noc tajomná vianočné piesne koncertné
Cirkevné_ 1.časť Ó, Ježišu  
Mariánske Ó, Mária, Matka naša  
Cirkevné_ 1.časť Ó, Matka Pána  
Mariánske Ó, Pomocnina  
Cirkevné_ 1.časť Ó, svätý, milý Jozefe  
Cirkevné_ 2.časť Poď k Spasiteľu  
Vianočné Pochválen buď vianočné piesne koncertné
Vianočné Polnočný prológ vianočné piesne koncertné
Vianočné Predohra - Narodil sa Kristus Pán vianočné piesne koncertné
Vianočné Predohra - Tebe sa tu klaniame vianočné piesne koncertné
Cirkevné_ 1.časť Príjmy Matka v náruč dietky  
Mariánske Srdce moje  
Vianočné Svetlo svetu vianočné piesne koncertné
Vianočné V polnočnom tichu vianočné piesne koncertné
Veľká noc a pôst Veľkonočná fanfára 2007  
Veľká noc a pôst Vysoko kríž   
Vianočné Vyšla už Hviezdička vianočné piesne koncertné


Cirkevné skladby_1. časť

viac

Cirkevné skladby_2.časť

viac

Mariánske skladby

viac

Veľká noc a pôst

viac

Vianočné skladby

viac

Generačný čas: 19.278049468994ms, CMS system created by mr.Puetro0