Cirkevné skladby_1. časť

 

Rôzne

Matka krásnej lásky
JKS 272 - Kriste, zo srdca
JKS 297 - Zavítaj z nebies
 

JKS 114 - Ježiš sladký
JKS 115 - Ježišu, Ježišu
JKS 117 - Kde je Ježiš
 

JKS 118 - Kdes, moje spasenie
JKS 119 - Kde si môj premilý
 

JKS 208 - Víťaz Kristus
 

JKS 244 - K stolu Božej
JKS 300 - Ježiš, Ježiš
 

JKS 251 - Pred oltárom
JKS 253 - Ráč nás, Pane zbaviť
 

JKS 273 - Lásky plní Serafíni
JKS 417 - Hľa, otvára sa

 

 

JKS 275 - Nepochopiteľné, nesm. tajomstvo
JKS 276 - Ó, Bože, Pane náš

 

 

JKS 277 - Ó, Ježišu, ty chlieb živý
JKS 284 - Radujme sa, ó, kresťania

 


JKS 287 - Z neba stúpte anjeli
JKS 288 - Tebe žijem, Ježiš môj
JKS 299 - Zdrav buď Kriste

 

JKS 303 - Duša Kristova
JKS 418 - Svätý Blažej
 

JKS 419 - K tebe prichádzame
Ó, svätý, milý Jozefe

 

JKS 422 - Oslavený mučeník náš
JKS 442 - V deň slávny vítaj


JKS 425 - Svätý Urban
JKS 484 - Hysopom ma pokrop
 

JKS 498 - Ježišu, Kráľu
JKS 499 - Ó, Kriste, veľký Kráľu
 

Ó, Matka Pána
JKS 242 - Klaniame sa tebe, Bože
 


JKS 213 - Vstúpil Kristus Pán do neba
JKS 216 - Poprosme Ducha
JKS 219 - Leť, prosba
Príjmy Matka v náruč dietky
 

JKS 216 - Poprosme Ducha
JKS 217 - Duchu svätý
 

JKS 218 - Duch sväty sa dnes
JKS 248 - Ó, trojjediný Bože
 

JKS 246 - Ó, Bože, na výsosti
JKS 289 - Z trónu slávy
 

JKS 260 - Poklakni na kolená
JKS 261 - Ach, láska preveľká
 

JKS 263 - Buď vždy pozdravená
Ó, Ježišu
 

JKS 267 - Hostiu vítajme
JKS 270 - Klaniam sa ti
 

JKS 278 - Ó, láska, nádej, spása
JKS 293 - Veľkú milosť
 

 

Cirkevné skladby_zoznam

viac

Cirkevné skladby_2.časť

viac

Mariánske skladby

viac

Veľká noc a pôst

viac

Vianočné skladby

viac

Generačný čas: 10.29109954834ms, CMS system created by mr.Puetro0