Predstavenstvo


Kontaktné údaje orgánov ZDHS
Predstavenstvo - Kontrolná komisia
Orgány ZDHS zvolené na 11. konferencii 10. 09. 2022 v Helcmanovciach

Aktualizácia 01. 01. 2024

P.č. Meno Funkcia Adresa Elektronická adresa Telefónne číslo:
Z = zamestnanie
B = byt,
M = mobil
F= fax
A – Predstavenstvo ZDHS (P ZDHS)
1. Mgr. Vladimír DIANIŠKA Predseda P ZDHS, 
štatutárny zástupca
Riazanská 87
831 02 Bratislava

vdianiska@gmail.com

zdhs.sk@gmail.com

M:  0910 930 443
2.
Ing. Pavel ŠPAČEK

Tajomník ZDHS, 
štatutárny zástupca

Vajanského 18
900 01 Modra

pavelspaz@gmail.com

zdhs.sk@gmail.com

M: 0903 393 720
Z: 02/5556 4528
3.
Mgr. Adam HUDEC  
Čestný predseda P ZDHS
Adámiho 33
841 05 Bratislava
hudecadam11@gmail.com
B+F: 02/65411 693
4.
Peter SCHÜRGER Člen Predstavenstva ZDHS
(Podpredseda ZDHS)
Hasičská 50
045 01 Mokrance

M: 0908 980 713

5.
Vratislav SKALIČAN
Člen Predstavenstva ZDHS
(Referent ZDHS-práca s mládežou) 
Veľké Bielice
958 04  Partizánske 4
skalicanv@gmail.com

M: 0905 488 254

 
Peter KOPUNIČ (✝) Čestný člen P ZDHS      
6.
Ing. Peter FEDER
Člen Predstavenstva ZDHS
(Bratislavský kraj)
Novomestského 52
902 01 Pezinok
M: 0910 161 133
7.
Vladimír PAVLOVIČ
Člen Predstavenstva ZDHS
(Trnavský kraj)
Nová 5
919 25 Šúrovce
M: 0915 181 401
8.
Mgr. art.
Jozef BALÁŽ
Člen Predstavenstva ZDHS
(Trenčiansky kraj)

Stará cesta 15/16
972 17 Kanianka

M: 0905 319 301
9.
Miroslav POLČÍK
Člen Predstavenstva ZDHS
(Nitriansky kraj)
Veľký Lapáš 194
951 04
B: 037/7879 86
M: 0905 385 304
10. Mgr.
Martin OBOŇA
Člen Predstavenstva ZDHS
(Žilinský kraj)

Stodolova 3433/8
 010 15 Žilina

m.obona@azet.sk

M: 0904 386 185
11. Mgr. art.
Matej KRELLA    
Člen Predstavenstva ZDHS
(Banskobystrický kraj)

Švermova 24,                    
977 01 Brezno

matej.krella@gmail.com  M: 0911 502 387
12.
Ing.
Ján MARINIČ
Člen Predstavenstva ZDHS
(Prešovský kraj)
Dukelských hrdinov 2200
069 01 Snina
 
M: 0905 902 050
13. Róbert NOVÁK Člen Predstavenstva ZDHS
(Košický kraj)
Wuppertalská 3         
040 23 Košice

 

M: 0915 520 058
B – Kontrolná komisia ZDHS (KK ZDHS)
1.
Ing. Ján PAULÍNA
Predseda KK - manažér ZDHS
Športová 30
915 01 Nové Mesto n/V
M: 0905 556 844
2.
Ing.
Ivan TRCHALA
Člen KK
Vajanského 23
915 01 Nové Mesto n/V
B: 032/7716369
3.
Ing.
Ivan ŠMATLÁK
Člen KK
Nadlice 38
956 32 Nadlice
smatlakivan3@gmail.com  
M: 0905 909 395

 

Generačný čas: 10.655164718628ms, CMS system created by mr.Puetro0