Predstavenstvo


Kontaktné údaje orgánov ZDHS
Predstavenstvo - Predsedovia krajov - Kontrolná komisia
Orgány ZDHS zvolené na 9. konferencii 12.04.2014 v Považskej Bystrici.

Aktualizácia 03. 11. 2016

P.č. Meno Funkcia Adresa Elektronická adresa Telefónne číslo:
Z = zamestnanie
B = byt,
M = mobil
F= fax
A – Predstavenstvo ZDHS (P ZDHS)
1. Mgr. Vladimír DIANIŠKA Predseda P ZDHS, 
štatutárny zástupca
Riazanská 87
831 02 Bratislava

vdianiska@gmail.com

zdhs.sk@gmail.com

M:  0910 930 443
2.
Ing. Pavel ŠPAČEK

Tajomník ZDHS, 
štatutárny zástupca

Vajanského 18
900 01 Modra

pavelspaz@gmail.com

zdhs.sk@gmail.com

M: 0903 393 720
Z: 02/5556 4528
3.
Mgr. Adam HUDEC  
Čestný predseda P ZDHS
Adámiho 33
841 05 Bratislava
hudecadam11@gmail.com
B+F: 02/65411 693
4.
Marián BELOBRAD
Podpredseda ZDHS
Lánská 961/62, 017 01 Považská Bystrica.

M: 0904 941 677

5.
Róbert NOVÁK
Podpredseda ZDHS a Predseda ZDHS Košický kraj
Wuppertalská 3         
040 23 Košice

M: 0915 520 058

6.
Jozef BALÁŽ
Referent ZDHS pre prácu s mládežou 
Stará cesta 15/16
972 17 Kanianka
hudobniny@stonline.sk B: 046/5400 568
M: 0905 319 301
7.
Ján JAMRIŠKA 
Mediálny manažér, emeritný predseda
Stred 56/48-1
017 01 Považská Bystrica
B: 042/4321 264
M: 0905 225 907
8.
Peter KOPUNIČ
Čestný člen P ZDHS
 
 
 
 
         
 
 
KRAJSKÉ PREDSTAVENSTVÁ
 PREDSEDOVIA ZDHS 
KRAJOV
 
11.
Mgr. Miroslava ZÁHUMENSKÁ
Predsedníčka ZDHS
Bratislavský kraj
Družstevná 22
902 03 Pezinok
M: 0905 108 293
12.
Vladimír PAVLOVIČ
Predseda ZDHS
Trnavský kraj
Nová 5
919 25 Šúrovce
M: 0915 181 401
13.
Vratislav SKALIČAN 
Predseda ZDHS
Trenčiansky kraj
Veľké Bielice
958 04  Partizánske 4
M: 0905 488 254
14.
Miroslav POLČÍK
Predseda ZDHS
Nitriansky kraj
951 04
Veľký Lapáš 194
B: 037/7879 86
M: 0905 385 304
15. Ing. Daniel KOLEJÁK Predseda ZDHS
Žilinský kraj

Železničiarov 190/34           028 01 Trstená

danok@orava.sk

M: 0918 615 260
16. Matej Krella B.c. Predseda ZDHS
Banskobystrický kraj

Švermova 24,                     977 01 Brezno

matej.krella@gmail.com  M: 0911 502 387
17.
Ľubomír ČUBAN
Predseda ZDHS
Prešovský kraj
Uherova 2910/7
05801 Poprad
 
M: 0907 869 381
18. Róbert NOVÁK Predseda ZDHS
Košický kraj
Wuppertalská 3         
040 23 Košice

 

M: 0915 520 058
B – Kontrolná komisia ZDHS (KK ZDHS)
1.
Ing. Ján PAULÍNA
Predseda KK - manažér ZDHS
Športová 30
915 01 Nové Mesto n/V
M: 0905 556 844
2.
Ing. Ivan TRCHALA
Člen KK
Vajanského 23
915 01 Nové Mesto n/V
B: 032/7716369
3.
Ing. Ivan ŠMATLÁK
Člen KK
956 32 Nadlice 38 smatlak@slovanet.sk
M: 0918 340 351
B: 038/5423 085

 

Generačný čas: 24.278163909912ms, CMS system created by mr.Puetro0