Predstavenstvo informuje

 

Uskutočnil sa spomienkový 19. ročník Slovenského tanga v Bardejove

15.07.2010 - Admin

 

 

Dva skvelé dni s dychovou hudbou v Bardejove.

 

Po skončení 15. súťažného ročníka autorskej súťaže „Slovenské tango  Bardejov 2006“ sa s odstupom 4 rokov uskutočnil spomienkový ročník na toto neopakovateľné podujatie, pri ktorom po všetky tie roky stál otec myšlienky, propagátor a neúnavný organizátor, podpredseda ZDHS a predseda ZDHS v Prešovskom kraji, dlhoročný vedúci oddelenia kultúry MsÚ v Bardejove,  Mgr. Ján Marhulík. Pri 15. ročníkoch celoštátnych súťaží a prehliadok, vzniklo viac ako 100 skladieb žánra tango a pieseň v tanečnom rytme v kompozícii pre dychovú hudbu. Na spomienkovom ročníku sme mohli počuť jak zo záznamu, tak i v podaní zúčastnených kapiel hlavne tie, ktoré sa stali stálym repertoárom našich dychových hudieb. Počuli sme jak niektoré víťazné skladby, tak skladby, ktoré behom 15. ročníkov v Bardejove odzneli.

Celá prehliadka „Slovenské tango Bardejov 2010 začala v sobotu 26.6.2010 promenádnymi koncertnými upútavkami na Radničnom námestí v Bardejove pred mestským úradom a v Bardejovských kúpeľoch. Na námestí koncertovala Kesanka s Mrchaňami a v kúpeľoch pútala hostí DH Drotári. DH Lieskovanka potom pozdravila svadobčanov blízkych pracovníkom oddelenia kultúry v Bardejove a postarala sa o chvíľku výbornej nálady a správne vykročenie novomanželov do života, peknou piesňou. Vo večerných hodinách až do polnoci sa potom za účasti všetkých kapiel konala v známom prostredí kúpaliska v pohode a skvelej atmosfére, tanečná zábava.

V nedeľu 27.6.2010 začala festivalová prehliadka orchestrov svojou prvou časťou o 10 hodine. Prehliadku zahájila DH Lieskovanka a po nej nasledovala DH Kesanka spoločne aj s Mrchaňami, ktoré však pripravovali aj predely medzi jednotlivými DH a i počas ich koncertovania. V odpoludňajších hodinách v druhej časti prehliadky vystúpili vo svojich koncertných blokoch Drotári z Dolnej Súče, Kodurka z Košíc a banícky dychový orchester z Poľska.

Pretože celé podujatia sa nieslo aj v pripomienke 20. výročia vzniku ZDHS, boli udelené a odovzdané pamätné plakety k tomuto výročiu. Pamätná plaketa ZDHS  bola udelená mestu Bardejov, Bardejovským kúpeľom, Oddeleniu kultúry MsÚ Bardejov zúčastneným domácim dychovým hudbám a humorno-speváckej skupine MRCHANE a akože inak, otcovi podujatia – propagátorovi a hlavnému organizátorovi Mgr. Jánovi Marhulíkovi, ktorý si toto podujatie už užíval ako „relaxujúci“  organizátor na zaslúženom odpočinku. Predseda Združenia dychových hudieb Slovenska využil príležitosť neopakovateľnej atmosféry podujatia a odovzdal udelenú „Cenu ZDHS 2010“ p. Kamilovi Pitoňákovi  z Kežmarku za dlhodobú aktívnu umeleckú a organizačnú prácu v DH KEŽMARČANKA a obetavú prácu pre rozvoj dychovej hudby v Podtatranskom regióne.  Skvelej atmosféry si však nemohol užiť úplne do konca podujatia, pretože ho čakala o 17 hod. ďalšia povinnosť odovzdania ocenení Mestskému dychovému orchestru CHEMLON Humenné a in memoriam jeho dlhoročnému umeleckému vedúcemu a dirigentovi p. Albertovi Hrubovčákovi.

Skvelé, dobre zorganizované podujatia zakončil po vystúpení orchestra z Poľska Mgr. Ján Marhulík poďakovaním všetkým účastníkom a organizátorom s prísľubom možnosti vzniku ďalšieho festivalu a možno aj autorskej súťaže „Vežovej hudby“.

Po celé dva dni podujatia sa o výborný zvuk starali v Bardejove už dobre známi z predchádzajúcich podujatí, dá sa povedať naši MIKULECOVCI, teda firma MIKMIX z Bošáce Jozefovia otec a syn, ktorým patrí naše úprimné poďakovanie.

Všetci účastníci sa rozchádzali s prianím sa opäť v budúcnosti stretnúť v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch pri ďalšom peknom podujatí.

Do videnia opäť Bardejove !!!

                                                                                                                                                             Ján Jamriška – predseda ZDHS 


Niekoľko fotopostrehov z podujatia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


Postrehy zo slávnostného koncertu MsDO CHEMLON HUMENNÉ, ktorý sa konal v ten istý deň 27.6.2010 o 17 hod. v Humennom.

 Po predčasnom odchode na toto avizované podujatie, som sa ponáhľal na koncert k 50. výročiu vzniku MsDO CHEMLON HUMENNÉ, aby som odovzdal udelené ocenenia a plakety pre toto teleso, ktoré sa po tie roky drží v plnej sile, počte hráčov a akčnej pohotovosti, ako som mohol počuť aj na tomto koncerte. Klasický i moderný repertoár je náplňou tohto telesa a spolupráca s mažoretkami AMAZONKAMI mu dodáva lesku pri jeho vystúpeniach. Organizačnou akcieschopnou dušou orchestra je klarinetista Martin Šudík, ktorému sa darí i cez množstvo prekážok udržať orchester v akcieschopnosti koncertovania v meste i okolí. Bolo to po prvý raz, keď som sa dostal s gratuláciou až do takejto diaľky a bol som veľmi rád, že sa to podarilo aspoň takto a mohol som odovzdať udelené ocenenia od ZDHS orchestru a jeho niektorým členom. Najmä po zásluhe udelená cena ZDHS 2010 "in memoriam" dirigentovi Albertovi Hrubovčákovi, ktorý orchester dlhé roky viedol a výsledok jeho práce bolo vidieť aj počuť, bola výrazom, že si ZDHS váži práce takýchto osobností i keď toto vyjadrenie sme už mali urobiť dávnejšie. Ocenenie spolu s pamätnou plaketou ZDHS k 20.výročiu prevzal syn p. Hrubovčáka, ktorý hrá v orchestri na trombóne. Ďalej bolo odovzdané Čestné uznanie orchestru a pamätné plakety, p. Šudíkovi a mestskému zastupiteľstvu Humenné za podporu dychovej hudby v Humennom. Po odovzdaní a skončení koncertu, som sa zúčastnil ešte na pár chvíľ slávnostného posedenia a spoločných rozhovorov o budúcej užšej spolupráci. Potom nastúpila dlhá a vyčerpávajúca cesta domov. Moje osobné poďakovania patria všetkým členom orchestra a vedúcim osobnostiam, za trvalé udržiavanie tradície a umeleckú úroveň tohto zaujímavého telesa Prešovského kraja.     (Jamriška)

Generačný čas: 13.641834259033ms, CMS system created by mr.Puetro0