Ikov Kopáčik

Vážený pán kapelník, dávam do pozornosti ponuku skladieb, ktoré boli úspešnými skladbami dychovej hudby Hradištská Kapela i iných slovenských dychových a nevyšli všetky tlačou. Takže zatiaľ ponuka skladieb so spevom a orchestrálne kompozície vo výbere aj s ukážkami a speváckymi notovými partami. Party sú všetky vo formáte PDF a budú v prípade záujmu a objednania zasielané E-mailom. Všetky potrebné údaje nájdete v sekcii Členovia a kontakty - Predstavenstvo.

Hrané skladby, prosím odovzdajte usporiadateľovi na playlistoch pre hlásenie na SOZA.

Informácia - k 13.9.2009 - Všetky dirigentské, či spevácke party súpridané okrem č. 29,36,37,38.   Ďakujem za porozumenie


Výber skladieb IKOVA KOPÁČIKA z repertoáru Hradištskej kapely a iných dychových hudieb

VLASTNÉ SKLADBY, ÚPRAVY ĽUDOVÝCH PIESNÍ

 Por.č.  Dirp.  Zvuk  Názov skladby  Charakter  Skladateľ - spracovateľ  Textár
001

Túlavá láska - (DH Vištučanka)

Valčík
Ikov Kopáčik
Ikov Kopáčik
002   Prišla k nám kapela - (DH Nadličanka)
Polka Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
003 Vráť sa láska - (DH Hradištská kapela)
Valčík Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 004 Povedz láska povedz - (DH Vištučanka) Polka Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 005 Pýtaj sa láska - (DH Hradištská kapela)
Valčík Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 006   Nad horou - (DH Hradištská kapela) Polka Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 007   Rozmarná láska - (DH Hradištská kapela) Valčík Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 008   Čierne očenká - (DH Hradištská kapela) Polka Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik 
 009   Tá chalúpka rodná - (DH Hradištská kapela) Valčík Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 010   Zelený majorán - (DH Hradištská kapela) Valčík Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 011   Dobre nám - (DH Hradištská kapela) Polka Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 012   Zelená lúka - (DH Hradištská kapela) Valčík Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 013   Vyhorela dedina - (DH Hradištská kapela) Polka Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 014   Cigánsky tanec č.2 - (Kumpanovi muzikanti) Tanec intzzo
Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 015     Zapadá slniečko - (DH Nedanovčianka) Polka Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 016     Naša pieseň - (DH Hradištská kapela) Pieseň Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 017   Keď šuhaj rukoval - (DH Hradištská kapela) Polka Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 018 Nad našou dedinkou - (DH Hradištská kapela) Valčík Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
 019   Zakukala kukulienka - (DH Hradištská kapela) Valčík Ikov Kopáčik, spracovanie Vladimír Pfeffer Ikov Kopáčik
020 Kúpil Jano koňa - (DH Hradištská kapela) Polka Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
021 Uvila som veniec - (DH Hradištská kapela) Polka Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
022 Čiernooká - (DH Hradištská kapela) Polka Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
023 Kde láska býva - (DH Nadličanka) Valčík Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
024 Májová lúka - (DH Hradištská kapela) Valčík Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
025 Odvialo lístok javorový - (DH Hradištská kap) Valčík Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
026 Biela košielenka - (DH Hradištská kapela) Polka Ikov Kopáčik Ikov Kopáčik
027 Veselý krok - (Festivalový orchester NN)
Pochod pre mažoretky Ikov Kopáčik  
028 Smutný klaun - (Festivalový orchester NN) Sólo pre pikolu - flautu Ikov Kopáčik  
029 Až sa láska vráti - (Festivalový orchester NN) Valčík Ikov Kopáčik  Ikov Kopáčik
030 Intráda - (DDH Hradišťanka) Konc. skladba Ikov Kopáčik  
031 Preteká vodička - (Hradištská kapela) Valčík ľud. ľud. sprac.  Ikov Kopáčik  ľudový
032 Zahraj cigáň - (Hradištská kapela) Valčík ľud. ľud. sprac.  Ikov Kopáčik  ľudový
033 Kačička divoká - (Hradištská kapela) Polka ľud. ľud. sprac.  Ikov Kopáčik ľudový
034 Ej pofukuj povievaj - (Hradištská kapela) Valčík ľud. ľud. sprac.  Ikov Kopáčik ľudový
035 V tej našej dedinke - (Hradištská kapela) Valčík ľud. ľud. sprac.  Ikov Kopáčik ľudový
036 V tých Tirolských Alpách - (Hradištská kapela) Polka ľud. ľud. sprac.  Ikov Kopáčik ľudový
037 Vy stromečky - (Hradištská kapela)
Polka ľud. ľud. sprac.  Ikov Kopáčik ľudový
 038 Už som doma nebol - (Hradištská kapela) Zmes ľud. ľud. sprac.  Ikov Kopáčik ľudový
039 Euro-pochod - (DDH Hradišťanka) Pochod pre mažoretky Ikov kopáčik  
040 Musikus - (DDH Hradišťanka) Pochod pre mažoretky Ikov kopáčik  
041 Mesiačik už dávno vyšiel - (Hradištská kapela) Valčík Ikov kopáčik Ikov kopáčik
042 Vydávali cigánku - (Hradištská kapela) Polka Ikov kopáčik Ikov kopáčik
043 Veje vietor veje - (Hradištská kapela) Valčík Ikov kopáčik Ikov kopáčik
044 Tanec - (VDO ZUŠ Považská Bystrica) Tanec  Ikov Kopáčik  
045 Wildspitzpolka - (Blasorchester Heribert Reich) ( Náladová )  Polka  Ikov Kopáčik  
046 Prológ - (Blasorchester Heribert Reich)  Orch. skl.  Ikov Kopáčik  
047 Pochod  veteránov - (Blasorchester H. Reich)  Pochod  Ikov Kopáčik  
048 Orión - (Blasorchester Heribert Reich)  Pochod  Ikov Kopáčik  
049 Blüten-Heiter polka - (Blasorchester Heribert Reich) (Rozmarná)
 Polka  Ikov Kopáčik  
050          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena partov v elektronickej podobe  formát PDF

5 € pre členov ZDHS, 15 € pre nečlenov

Objednávky na adrese: Ikov Kopáčik, Malá okružná 927/52, 958 01 Partizánske

Mob: +421 904 487 541

Objednávky uvedených skladieb elektronicky na E- mailovej adrese

zdhs.sk@gmail.com
Objednávky individuálne mimo uvedených skladieb elektronicky na E- mailovej adrese ikovkopacik@gmail.com

 

  

  

 

 

 

 

Adam Hudec

Ponuka kompozícií hudobného skladateľa Mgr. Adama Hudeca z repertoáru Malokarpatskej kapely. viac

Eduard Čuhák

Ponuka produkcie hudobného skladateľa Eduarda Čuháka z repertoáru DH Nadličanka. viac

Ivan Šmatlák

Ponuka skladieb skladateľa a spracovateľa Ing. Ivana Šmatláka z repertoáru DH NADLIČANKA z Nadlíc. viac

Ján Jamriška

Ponuka produkcie hudobného skladateľa Jána Jamrišku viac

Jozef Baláž

Ponuka kompozícií hudobného skladateľa a aranžéra Mgr. Jozefa Baláža z repertoáru dychovej hudby MAGURANKA. viac

Jozef Dedík

Ponuka kompozícií hudobného skladateľa a aranžéra Jozefa Dedíka z repertoáru dychovej hudby BUČKOVANKA. viac

Pavel Šiansky

Ponuka produkcie hudobného skladateľa Pavla Šianského viac

Peter Burica

viac

Generačný čas: 18.481969833374ms, CMS system created by mr.Puetro0