Aktuality

 

Z D H S


Združenie dychových hudieb SlovenskaČinnosť Združenia dychových hudieb Slovenska podporuje SKF SOZA a HUDOBNÝ FOND

 

 

DYCHFEST PIEŠŤANY 2024

07.06.2024 - Admin

Ako odborný garant Vám dáva ZDHS na vedomie, že v sobotu 22. júna 2024 sa uskutoční Medzinárodný festival mládežníckych dychových orchestrov DYCHFEST PIEŠŤANY 2024.
Podrobné nformácie o podujatí si máte možnosť pozrieť na plagáte tu.NA PROMENÁDE 2024

05.06.2024 - Admin

Popis projektu:
V projekte Na promenáde sa predstavia dychové orchestre Maguranka junior, Dychový orchester Hradišťanka, dychová hudba Grinavanka a Dychový orchester z Brezna. Realizácia projektu Na promenáde prebieha pravidelne v rozpätí mesiacov apríl – október, v závislosti od miestnych klimatických podmienok v tej, ktorej časti Slovenska. V roku 2024 to bude na 4 miestach v troch samosprávnych krajoch. Zámerom projektu je oživovanie tradície promenádnych koncertov dychových hudieb, ktoré kedysi v rámci miest patrili k neodmysliteľným tradičným mestským, či obecným podujatiam. Spravidla tam účinkovali miestne dychové hudby so svojím typickým repertoárom a prejavom. Sú mestá, kde ich obyvatelia dodnes pamätajú, kde bývali takéto koncerty. Mali na to určené altánky, stále pódiá, alebo len plochu na námestí. Určité nóvum oproti minulosti je aj obsadenie orchestrov, kde oproti klasickému obsadeniu pribúdajú saxofóny a širšia škála bicích nástrojov a perkusií. Projekt je exteriérovým podujatím, ktoré je možné jednoducho v prípade nepriaznivého počasia presunúť na iný termín dohodou so zainteresovanými stranami. Jeho cieľom nie je iba samotný koncert, ale aj vypestovanie zvyku navštevovať aj exteriérové koncerty, kde sa ľudia, poslucháči môžu zblížiť, poprechádzať, popočúvať hudbu a stráviť príjemnú hodinku. Zároveň je aj motivačným faktorom pre miestne dychové orchestre ku ich činnosti a príprave. V projekte chceme pokračovať aj v ďalších rokoch a v postupne ho popularizovať a rozširovať do viacerých miest a obcí. Pri realizácii spolupracujeme aj s miestnou samosprávou, najmä vo vytipovaní vhodných miest a tiež s jej participáciou a motiváciou pokračovať v tejto tradícii aj v ďalších rokoch, v ktorých však už chceme projekt postupne posúvať aj do ďalších miest. Promenádnym koncertom predchádza príprava pozostávajúca z pravidelných skúšok, počas ktorých realizačný tím neskôr aj so zvukármi a moderátormi zosúladí celý program.


      
Videopozvánka

LETNÉ TVORIVÉ DIELNE 2024

17.03.2024 - Admin

Združenie dychových hudieb Slovenska aj tohto roku poriada Tvorivé dielne mladých.
Tradične sa konajú v Nitrianskom kraji, v rekreačnom zariadení typu školy v prírode v katastri obce Tesáre, kde sú na realizáciu takéhoto projektu vytvorené vhodné podmienky. S menšími obmenami sa na projekte zúčastňuje osvedčený tím lektorov, inštrumentalistov a kvalifikovaných hudobných pedagógov: Mgr. Vladimír Dianiška, Mgr. art. Matej Krella, Mgr. art. Marián Švoňava, Ľudmila Šuňalová, Mgr. art. Katarína Krellová, Vratislav Skaličan DiS. art., Ivan Országh DiS. art., Karol Podoliak DiS. art. a ďalší.
Tvorivé dielne budeme v roku 2024 realizovať už 9. krát. Od roku 2022 spolupracujeme v súlade s našou činnosťou aj s Vojenskou hudbou ozbrojených síl SR. Od roku 2022 sme rozšírili realizačný tím aj o animátorov.
Garantom projektu je Mgr. art. Andrej Sontag, ArtD. hudobný pedagóg na Akadémii múzických umení v Banskej Bystrici.

Prihlášku vyplňte online do 15. 06. 2024.             
PRIHLÁŠKA      PRÍLOHY 1,2,3

Noty pre malé dychové orchestre - JKS

08.03.2024 - Admin

Vážení kapelníci, 
skladateľ a člen ZDHS, pán Ivan Šmatlák z Nadličanky, nám poskytol svoje úpravy cirkevných skladieb z Jednotného katolíckeho spevníka a rôzne iné úpravy skladieb, ktoré sa zvyknú hrávať pri cirkevných príležitostiach.
Nakoľko máme skúsenosti, že nie všetky kapely, ktoré hrajú na omšiach, majú vhodný notový materiál, si myslíme, že bude tento materiál obohatením Vášho repertoáru.

Noty sú v pochodovom formáte s obsadením:
es klarinet, klarinet 1B, 2B, Krídlovka 1B, 2B, trúbka obligátna 1B, tenor, barytón, melodický trombón, sprievodné nástroje - trúbky 1/2B a trombón, tuba, partitúra, niektoré úpravy aj so sprievodnými es trúbkami a bicími.

Predovšetkým členovia združenia si ich môžu bezplatne stiahnuť na stránkach v sekcii Archív:
Cirkevné skladby_1.časť (http://zdhs.sk/cirkev)
Cirkevné skladby_2.časť (http://zdhs.sk/cirkevne)
Mariánske skladby (http://zdhs.sk/marianske)
Veľká noc a pôst (http://zdhs.sk/velnoc)
Vianočné skladby  (http://zdhs.sk/vianocne)

Zoznam všetkých skladieb na stránke:
http://zdhs.sk/cirk

Veríme, že tento počin združenia Vám pomôže k skvalitneniu repertoáru.

Týmto chceme poďakovať Ivanovi Šmatlákovi za poskytnutý materiál - neuveriteľných 226 skladieb.

Nové Stanovy Združenia dychových hudieb Slovenska od 1. 1. 2024

25.01.2024 - Admin

V sekcii Dokumenty - Dokumenty na stiahnutie sme umiestnili nové stanovy, ktoré boli schválenél na mimoriadnej konferencii ZDHS v Bojniciach 21. 10. 2023. Tam si môžete stanovy aj stiahnuť.

Základný dokument nášho združenia je platný od 1. januára 2024.

2% z podielu zaplatenej dane pre ZDHS

25.01.2024 - Admin

Každý rok Vás oslovujeme so žiadosťou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov(2%).

Financie, ktoré takto získame využívame prevažne na  financovanie aktivít s deťmi a mládežou v dychových orchestroch. 

Postup, ako poukázať 2% nájdete tu,


Predvyplnené editovateľné tlačivo:

Ostatné tlačivá na stránke rozhodni.sk

Vopred ďakujeme. 

Mimoriadna Konferencia ZDHS

13.10.2023 - Admin

Na základe uznesenia Predstavenstva ZDHS zo dňa 15. 04. 2023 v Považskej Bystrici, Vás pozývame na Mimoriadnu Konferenciu ZDHS, ktorá sa uskutoční

v sobotu 21. októbra 2023 

v ZUŠ Bojnice, Sládkovičova 12 Bojnice.

Časový harmonogram:
Prezentácia - 9:30-10:00 hod.
Začiatok MK - 10:00 hod.

Obsahom programu bude pripomienkovanie a schválenie nových Stanov ZDHS.
Od Vás potrebujem spätnú väzbu - potvrdenie účasti na Mimoriadnej Konferencii ZDHS dňa 21.októbra 2023 v ZUŠ v Bojniciach -

termín do 16. októbra 2023.

Výsledky autorskej súťaže "NOVOMESTKÁ NOTA 2023"

24.09.2023 - Admin

Včera, 23.9. sa uskutočnila autorská súťaž nových skladieb pre dychové hudby - Novomestská nota. 11 ročník tejto súťaže, ktorú organizuje Združenie dychových hudieb Slovenska v Novom Meste n/V. mal dobrú úroveň, škoda že nám spočiatku počasie neprialo. Aj tak však všetko prebiehalo podľa scenára.
Predsedom odbornej poroty bol Adam Hudec , členmi boli Miroslava Záhumenská a Peter Solárik.
Ako moderátor sa predstavil  Ivan Trchala.
Poďakovanie za dlhoročnú podporu súťaže patrí vedeniu mesta Nové Mesto nad Váhom, ZDHS, súťaž finančne podporili Sociálny a kultúrny fond SOZA a Hudobný fond.
Hlavným partnerom bol Fond na podporu umenia, ktorý projekt podporil z verejných zdrojov.

Súťažilo 15 nových skladieb v troch kategóriách.

 

Kategória inštrumentálne skladby

1. cena Matin Kučera – Pre Zuzanku (polka)
2.cena Alojz Ližičiar – Dianka (polka)
3. cena Róbert Novák – Jarný valčík (valčík)

Kategória vokálno-inštrumentálna

1. cena Antonín Maděra / Pavel Pavlech – Slivovica (polka)
2.cena Ikov Kopáčik / Ikov Kopáčik – V tej našej dedinke (valčík)
3. cena Miroslav Čapák / Miroslav Čapák – Smutne zvony bijú (valčík)

Kategória spracovanie ľudovej piesne

1. cena Martin Kučera – Na tom našom nátoníčku (valčík)

Cena diváka

Antonín Maděra / Pavel Pavlech – Slivovica (polka)

Súťaž kvalitne nacvičil festivalový orchester - teda dychová hudba Maguranka z Kanianky, ktorú dirigoval Jozef Baláž.

Veríme, že viaceré skladby z tejto súťaže si nájdu uplatnenie v programoch slovenských dychových hudieb.
Tešíme sa na 12.ročník NN v roku 2025.

Adam Hudec, predseda odbornej poroty

Autorská súťaž NOVOMESTSKÁ NOTA 2023

13.09.2023 - Admin

Pozývame vás na galakoncert autorskej súťaže NOVOMESTSKÁ NOTA, kde zaznie 15 finálových skladieb vybraných odbornou porotou. Cenu diváka získa skladba, ktorú vyberiete vy, návštevníci galakoncertu

Novomestská nota 2023

19.08.2023 - Admin

Na základe rozhodnutia predstaviteľov Nového Mesta nad Váhom nebude 11. ročník súťaže nových skladieb pre dychové hudby - Novomestská nota 16.9.2023 (ako bolo pôvodne v propozíciách súťaže), ale v sobotu 23.9.2023 na námestí v Novom Meste n/V.

 

Novomestská nota 2023 – poradie skladieb súťaže NN 23.9.2023

01. Miner – polka Hudba: Jozef ČAPÁK

02. Súčanská dolinečka – polka  Hudba i text: Alojz LIŽIČIAR

03. Na tom našom nátoníčku  - valčík   Arr:  Martin KUČERA (2021)

04. Grobská – polka Hudba: Stanislav ORECHOVSKÝ

05. Žiaľ – valčík  Hudba: Róbert NOVÁK text : Milan ŠKRABEK

06. Neveriaci Tomáš – polka  Hudba: Ivan ŠMATLÁK

07. V tej našej dedinke – valčík  H+T.: Ikov KOPÁČIK

08. Dianka – polka Hudba Alojz LIŽIČIAR

09. Smutne zvony bijú – valčík Hudba a text: Miroslav ČAPÁK                       

10. Pre Zuzanu  - polka     Hudba: Martin KUČERA  (2021)

11. Jarný valčík – valčík   Hudba: Róbert NOVÁK

12. Zbierala fialku – polka  H.: Peter BURICA T.: Mir.ZÁHORSKÝ

13. Chodí dieuča  a Chodzili chlapci–polka,rýchla Arr.:Ivan ŠMATLÁK

14. To súčanské pole – valčík Arr.: Stanislav ORECHOVSKÝ

15. Slivovica – polka  Hudba: Antonín MADĚRA T.: Pavel PAVLECH

Stránkovanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Generačný čas: 19.225120544434ms, CMS system created by mr.Puetro0