Spolky a Kraje informujú


Dychový orchester mladých Bánovčanka laureátom Celoštátnej súťaže a prehliadky 2010 v Dolnej Súči.

06.06.2010 - Užívateľ: 40407

Bánov. Malá dedina nachádzajúca sa medzi mestami Nové Zámky a Šurany sa v dňoch 22.5. a 23.5.2010 stala opäť o čosi známejšou. O jej zviditeľnenie sa opäť raz postaral Mládežnícky dychový orchester Bánovčanka. Tentoraz to bolo v Dolnej Súči na Celoslovenskej súťažnej prehliadke detských a mládežníckych dychových hudieb.

Tieto „majstrovstvá Slovenska“ začali pre Bánovčanku už niekedy koncom roka 2009, kedy začali tvrdé tréningy a výber tých správnych skladieb na túto súťaž. Neľahkú úlohu- skĺbiť  všetko tak ako má byť- mali pred sebou MUDr. Martin Melišek (predseda spolku) a Jozef Kozár (umelecký vedúci), ktorý sa veľmi pozorne a zodpovedne venovali nácviku jednotlivých skladieb, a zohrávaniu orchestra.

Čas plynul a mesiace sa míňali jeden za druhým, až razom prišiel predposledný májový víkend. Dňa 22.5.2010 sa v dopoludňajších hodinách začala v Dolnej Súči súťaž detských dychových hudieb. V boji o bronzové, strieborné či zlaté pásmo sa stretli DDH Rudolfa Hečka, DDH Hradišťanka, DDH Maguranka Junior, DDH FOR Bratislava a zahraničný hosť DDH Morava ZUŠ HUlín.

Popoludní už pred porotu v zložení pán Adam Hudec (predseda), Ikov Kopáčik a Ludvik Soukup predstupovali a svoje umenie predvádzali mládežnícke dychové orchestre. Ako prvá predstúpila pred tých najpovolanejších domáca kapela so zaujímavým názvom DROTÁRI. Dychová hudba zložením odlišujúca sa od ostatných účastníkov zahrala svoj súťažný program na výbornej úrovni, ktorú porota ocenila ziskom zlatého pásma. Dirigent domácej kapely si odniesol ocenenie poroty za najlepší dirigentský výkon, ktorý preukázal v skladbe Veselica Tanz. Ďalšia v poradí vystúpila Mládežnícka dychová hudba PRAKOVČANKA z Prakoviec, ktorá získala za svoje vystúpenie strieborné pásmo. Sólista tejto kapely si odniesol ocenenie za najlepší sólový výkon, ktorý predviedol v bravúrne zahranej skladbe Silberfäden autora Zdenka Gurského. Ako tretia v poradí vystúpila naša kapela, teda Mládežnícky dychový orchester Bánovčanka. Ako prvú zahrala skladbu s názvom Pri trenčianskej bráne z pera výnimočného slovenského skladateľa Karola Pádivého. Následne bola nachystaná povinná súťažná skladba Veselica- Tanz od J. Pöschla.  Jej nácviku venovali páni Martin Melišek a Jozef Kozár veľmi veľa času, a túto námahu ocenila i porota, ktorá udelila Bánovčanke cenu za najlepšie interpretovanú povinnú skladbu. Tretia v poradí bola skladba od pána Jána Jamrišku s názvom Balada pre  Martinku, v ktorej si sólo na krídlovke zahrala Martinka Čelková, pre ktorú túto skladbu autor pred niekoľkými rokmi napísal. Spoločne s ňou sa v tejto skladbe ako sólista predstavil i pozaunista Pavel Brhel. V závere vystúpenia Bánovčanky zazneli dve skladby, ktorých autorom je pán Adam Hudec. Najskôr to bol valčík s názvom Korelativ Walzer a v samom závere zaznela skladba ušitá priamo na mieru Bánovčanky a jej sólistu Michala Dibusa, ktorý na svojej flaute zahral skladbu z netradičným názvom Kukuričňák a flauta. V súvislosti s ňou možno hovoriť o premiére, nakoľko práve pre účely súťaže ju pre Bánovčanku pán Adam Hudec napísal. Za toto svoje vystúpenie Bánovčanka získala Zlaté pásmo „CUM LAUDE“, teda s pochvalou a stala sa laureátom súťaže. Ako posledná kapela vystúpila Mládežnícka dychová hudba TOPOĽANČEK z Topolčianok, ktorá si za svoje vystúpenie odniesla strieborné pásmo.

Vo večerných hodinách si každá kapela zahrala na tanečnom večeri s dychovými hudbami, kde muzikanti hrali muzikantom a každý sa zabával čo mu sily stačili.

V nedeľu 23.5.2010 táto dychovková slávnosť pokračovala ďalej. Najskôr to bol Galaprogram víťazov, kde vystúpili tie najlepšie kapely, ktoré sa súťaže zúčastnili. Bánovčanka ako víťaz súťaže tento Galaprogram uzatvárala. Následne nasledoval spoločný koncert všetkých dychoviek, na ktorom zazneli povinné skladby, teda Veselica Tanz a Detská polka. Po ich doznení nasledovala známa pieseň Okolo Súče a nakoniec okolo 300 zúčastnených muzikantov zahralo Prvý pochod od Karola Pádivého.

Je dávno známe, nie jeden človek tvorí úspech a v prípade muzikantov, nie jeden sólista tvorí kapelu. Tieto slová možno do bodky aplikovať na Bánovčanku, pretože tento kolektív opäť raz potvrdil svoju silu a ukázal, kde sa v svete slovenskej dychovky nachádza.

 

Mgr. Ondrej Melišek - Bánovčanka

Generačný čas: 24.487018585205ms, CMS system created by mr.Puetro0