Spolky a Kraje informujú


Spolok DH Cajlané a Fero Féder

16.03.2019 - Užívateľ: 10717

Projekt

Tradičný, vysoko uznávaný a populárny Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb s originálnym názvom ,,Dychovky v Preši“ je organizovaný od roku 2000 každý rok v Pezinku. 

XIX. ročník sa uskutoční  15.,16.,17.,18. augusta / srpna 2019, kde si pripomenieme  145. výročie prvej zmienky o dychovej hudbe v meste Pezinok

Tento ročník  bude za účasti dychových hudieb zo 4 slovenských krajov, Česka, Švajčiarsko, Rakúska, Nemecka

 

Zámer

Súťažný festival malých dychových hudieb je vrcholným podujatím v žánri dychovej hudby v Malokarpatskom regióne, ktorého centrom je mesto Pezinok  a je najväčší na Slovensku. Hlavným cieľom je prezentovať a rozvíjať národnú hudobnú tradíciu a medzinárodnú spoluprácu, prehlbovať tvorivé schopnosti autorov skladieb dychovej hudby, výkonných umelcov. Taktiež napĺňať hrdosť na našu ľudovú kultúru a hudobné umenie, pomáhať viesť mladú generáciu ku skutočným hodnotám našej hudobnej kultúry, podporovať a šíriť nové piesne nášho regiónu, v neposlednom rade prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb. Neoddeliteľnou súčasťou je vzájomné spoznávanie sa a rozvíjanie priateľských stykov v profesnej obci priaznivcov dychovej hudby na Slovensku, ale aj výmena skúseností v tomto žánri s okolitými krajinami v Európe.


  

Spolok dychová hudba CAJLANÉ

Pezinské kultúrne centrum a Fanklub dychovej hudby CAJLANÉ

V Y  H  L  A  S U J  Ú

XIX. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb 

D Y C H O V K Y   v    P R E Š I      2 0 1 9 

na 15.,16.,17.,18. august / srpen /  2019 

Prihlášky a výber dychových hudieb: 

Domáce i zahraničné dychové hudby, ktoré prejavia záujem o účasť na XIX. ročníku súťaže

Dychovky v Preši  2019

pošlú svoju prihlášku na adresu: 

p. František Féder

ul. Farská 7

902 01 Pezinok, Slovakia 

Najneskôr do  30. apríla / dubna / 2019

/ termín prosím dodržať !!! /

 

Dychové hudby dostanú vyrozumenie o výsledku výberového konania do 20. mája / květen / 2019.

Vyhlasovatelia - organizátori súťaže veria, že sa im za pomoci všetkých,

ktorí majú dychovú hudbu radi,

podarí opäť prilákať do mesta Pezinok nielen dobré kapely, ale i stovky poslucháčov.

Nech tretia augustová / srpnová /  nedeľa roku 2019 je opäť stretnutím všetkých,

ktorí majú dychovú hudbu v srdci. 

Dychová hudba bola, je a bude potrebná vždy !

 

                                                                                                          donor, predseda festivalu a predseda spolku dychová hudba Cajlané

                                                                                                              František Féder


Kontakt                                                                 

František Féder                                                          www.dh-cajlane.sk, www.dychovkyvpresi.dh-cajlane.sk

Spolok dychová hudba Cajlané                               email: ferofederfff@gmail.com, info@dh-cajlane.sk     

Farská 7, 902 01 Pezinok                                          

Tel. + 421 (0) 905 342 261                                                                                                                  

Slovakia                                                                       


                                                                         

Generačný čas: 13.044834136963ms, CMS system created by mr.Puetro0