Spolky a Kraje informujú


Spolok DH Cajlané a Fero Féder

26.08.2018 - Užívateľ: 10717

Obzretie sa a poďakovanie festivalu

,,Dychovky v Preši 2018“

 

 

Ešte teraz v nás vibruje neskutočný náboj pozitívnej energie, ktorá sa niesla na všetkých miestach v Pezinku, kde po štyri dni vyhrávala dychová hudba počas celej doby festivalu až po odchod posledného účinkujúceho a spokojného návštevníka.

Do Pezinka na XVIII. roč. Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb ,,Dychovky v Preši“  ich prišlo 15 dychových orchestrov a  naozaj veľa návštevníkov, poslucháčov, čo festival ,,Dychovky v Preši“ postavilo jednoznačne do TOP  podujatia v našom meste a do pozície najväčšieho  súťažného festivalu v jeho žánri v súčasnosti na Slovensku.

Pezinok má skvelé a kvalitné  publikum, má rád ľudovú pieseň,  ktorá  si nezakladá na ocenení, ale na dlhoročnom prežívaní z generácie na generáciu, čiže tradíciu, ktorá stále žije, aj vďaka festivalu ,,Dychovky v Preši“.

Nie každá dychová hudba chce ísť v dnešnej dobe ,,s kožou na trh“  a tie, čo  dorazili a hrali podľa plánu, bez výnimky prejavovali maximálnu spokojnosť a nadšenie z atmosféry, ktorú vytvorili návštevníci a organizátor.  Určite sa však vyskytlo aj zopár záležitosti, na ktoré sa v budúcnosti viac zameriame a tým sa ich budeme snažiť čo najviac vylepšiť pre spokojnosť účinkujúcich a návštevníkov.

Za to, ako sa nám podarili minulé ročníky a najmä tento XVIII. ročník  sa chcem v mene organizátorov i v mene svojom  poďakovať mestu Pezinok a jeho primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi, viceprimátorom  Ing. Jánovi Čechovia Ing. Milošovi Andelovi.

Všetkým partnerom  DH Cajlané za finančnú podporu festivalu a to: Mestskému zastupiteľstvu Pezinok, Bratislavskému samosprávnemu kraju,  PKC , SOZA, Generali poisťovňa, Stavoimpex Holíč, nadácii REVIA, nadácii ZSE, MPS p.o. Pezinok, spriazneným inštitúciám, firmám i jednotlivcom za materiálnu a akúkoľvek pomoc: OC Plus, Kamenná pivnica, bratia Kovačovskí, Panorama centrum, Malokarpatský banícky spolok Pezinok, Vinohradníctvo a vinárstvo Krasňanský, VVDP Karpaty, Matej Farbula, redakcia Pezinčan, TV Pezinok, Binder Šenkvice, bez ktorých by to určite nebolo možné uskutočniť.

Najväčšie poďakovanie samozrejme aj tak patrí Vám návštevníkom.

ĎAKUJEM !!!

Termín budúceho  XIX. ročníka ,,Dychovky v Preši“

je od 15. do 18. augusta 2019.

Ešte raz, milí Pezinčania i cezpoľní návštevníci, ĎAKUJEM!

 

Do dychovky pritelia!

 

Donor, predseda festivalu a hlavný organizátor

František Féder

Generačný čas: 13.906955718994ms, CMS system created by mr.Puetro0