Spolky a Kraje informujú


DO ZUŠ Považská Bystrica oslavuje 50. výročie vzniku svojej ZUŠ-ky

20.05.2009 - Užívateľ: Admin

Čo vraví vedúci a dirigent v jednej osobe Mgr. Michal Bróska na toto významné výročie založenia školy a čo znamenalo pre rozvoj dnešného orchestra, dychovej hudby na hornom Považí a slovenskej dychovej hudby vôbec? 

Dychový orchester ZUŠ oslávil svoje 30. výročie v roku 2006 a za tie roky existencie sa stal postupne jedným z najlepších veľkých dychových orchestrov jak v regióne Trenčína a Žilina tak aj na celom Slovensku. Škola so svojou dlhoročnou stabilitou mu zabezpečuje podmienky pre rozvo, umelecké napredovanie, výchovu mladých hráčov na dychové nástroje a zodpovedné umelecké i organizačné vedenie. S prehľadu ktorý teraz uvediem, je vidieť postupnosť umeleckého rastu tohto telesa, úspešné udržiavanie a príkladný postoj pri rozvoji tejto kategórie orchestrov na celom Slovensku. 

      Orchester pôsobí na škole od roku 1976. Členmi sú žiaci dychového oddelenia hudobného odboru, študenti základných, stredných a vysokých škôl, učitelia a bývalí absolventi školy.Pravidelne sa zúčastňuje na kultúrno-spoločenských podujatiach mesta  (novoročné, výchovné a promenádne koncerty), na celoštátnych a medzinárodných festivaloch a súťažiach (Dych fest Dolná Krupá, Trenčianske Teplice, Bardejov, Martin, Žilina a iné miesta).
      Úspechom bol koncertný zájazd do Veľkej Británie - Grófstvo Durham v roku 1988. V Poľskom Jastrebie Zdroj v roku 2001 sa zúčastnil festivalu dychových orchestrov a v roku 2003 na XII. Medzinárodnom festivale dychových orchestrov v Poľskom Rybníku v silnej medzinárodnej konkurencii desiatich veľkých orchestrov získal 1. miesto a cenu Zlatú lýru za výkon, dramaturgiu orchestra a sólový výkon v skladbe Adama Hudeca Koncert pre flautu a dycho­vý orchester. Vtom istom roku zlaté pásmo na XI. Medzinárodnej súťaži veľkých dychových orchestrov v Ostrave.  

V júni 2004 náš orchester reprezentoval Slovensko na 25. Rakúskom festivale dychových hu­dieb vo Viedni. Spoločne so skupinou mažoretiek Marija z Považskej Bystrice sme získali zlatý pohár. DO ZUŠ Považská Bystrica je víťazom Podtatranského festivalu Svit 2000. V roku 2001 získal zlaté pásmo na XVI. Celoštátnej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb v Lednických Rovniach. V roku 2002 na Celoštátnej súťažnej prehliadke detských a mládežníckych dychových hudieb v Levoči získal zlaté pásmo Cum Laude. Je víťazom XXIII. Ročníka Pádivého Trenčín  2002, kde získal cenu za umiestnenie v zlatom pásme s pochvalou Cum Laude a cenu za dramaturgiu súťažného vystúpenia.

Repertoár orchestra je prispôsobený žánrovej rozmanitosti od klasických transkripcií sláv­nych diel minulosti cez hudbu tzv. vyššieho populáru, skladby ovplyvnené jazzom, úspech ma­jú piesne z muzikálov, filmov až po skladby súčasných skladateľov modernej dychovej hudby.

Orchester spolupracuje so súčasnými hudobnými skladateľmi (Adam Hudec, Anton Petrík, Miloslav Hlaváčkek, Ikov Kopáčik, Ján Jamriška a iní), taktiež s poprednými slovenskými sólistami inštrumentalistami i spevákmi.Generačný čas: 31.619071960449ms, CMS system created by mr.Puetro0