Predstavenstvo informuje

 

10. ročník festivalu "Z oboch brehú Moravy" vítal nové CD Májovanky

05.09.2012 - Admin

 Je pekný augustový deň 26.8.2012 a dnes sa koná v Holíči jubilejný 10. ročník festivalu „Z oboch brehú Moravy“ ktorý úspešne organizuje DH Májovanka, ktorá je v tomto roku už kapelou s 35. ročnou tradíciou. Ako bonus pre poslucháčov a samozrejme aj pre nás má pripravené nové natočené CD s názvom „Stratená láska“ ktoré chce pri tomto výročí uviesť do života.

 Festival otvára o 14 hod tento krát predseda ZDHS Trnavského kraja p. Vladimír Pavlovič, tak ako by to malo byť keď sa dá pri festivaloch v kraji. My trochu, ale len málo pri dlhšej ceste z Považskej Bystrice, meškáme, keďže nás autíčko neposlúcha ako by sme si priali. Zahajuje nová Hradištská kapela s Hradišťa pri Partizánskom, ktorá vznikla ako pokračovateľka Hradištskej kapely ani nie rok po tom čo táto ohlásila svoju derniéru.  Mladí chlapci plní nadšenia a záujmu robiť dychovú hudbu čo najlepšie a kráčať v šľapajach svojich vynikajúcich predchodcov sa uvádzajú veľmi dobre a v pozitívnom svetle. V ich repertoári počuť skladby vlastného autorského zázemia najmä Ikova Kopáčika a spolupracujúcich slovenských i moravských autorov. Inteligentná interpretácia s cieľom ukázať aj svoju veľmi dobrú muzikalitu a nie iba šou, veľmi dobrý spevácky prejav sú ozdobou vystúpenia tejto mladučkej kapely.  Obecenstvu sa ich prejav zjavne páči a potleskom nešetrí.

 Po Hradištskej kapele a humoristickom vstupe sa pripravila na pódiu, mne osobne zatiaľ nie príliš známa moravská dychová hudba „Amatéři“  z Dobšíc u Znojma. Vo svojom vystúpení sa držali osvedčeného repertoáru renomovaných moravských a českých skladateľov, ktorý interpretovali s amatérskym nadšením, inklinujúcim však k profesionálnemu umeleckému prejavu. Na svojom prvom CD s názvom „Orosená“ ktoré mi kapelník Roman Teplý venoval a ktoré nahrali v známom TONSTUDIU Jaromíra Rajchmana v Dolných Bojanoviciach krátko uvádzajú o kapele: Na hraniciach Znojma v obci Dobšice v znikla v roku 2000 dychová hudba AMATÉŘI v tomto regióne prvá a jediná krojovaná kapela. Po desaťročnom pôsobení, kedy sa v kapele vystriedalo veľa muzikantov sa terajší členovia rozhodli na nahratie svojho prvého CD. História kapely siaha až do roku 1996 a od tejto doby je aj kapelníkom, umeleckým vedúcim aj manažérom p. Roman Teplý. V súčasnej dobe má kapela klasické zloženie, 14 muzikantov a 4 spevákov. Kapelu je možné počuť na púťach, hodoch, festivaloch, plesoch, promenádnych koncertoch, kde hrá skladby rôznych žánrov od moravských, českých i zahraničných autorov.  AMATÉŘI zanechali určite dobrý dojem a zožali zaslúžené potlesky obecenstva.

 Po ďalšom humoristickom vstupe osvedčeného humoristu Frantu Uhra prišlo na rad vystúpenie domácej  Májovanky, hlavného organizátora celého podujatia, ktorá si pripomínala aj 35 výročie svojho vzniku a uviedla do života svoje nové už ohlásené CD. Vo vystúpení odzneli skladby najmä z tohto CD, ktoré sú prevažne kompozíciami a úpravami kapelníka Májovanky Petra Solárika na vlastné texty, ale aj texty Ivana Karasa a Miroslava Záhorského. Tiež vzdala kapela hold vo vystúpení aj na CD dvom veľkým osobnostiam slováckej dychovky a to Blahoslavovi Smíšovskému a Stanislavovi Pěnčíkovi, ktorí sa nedávno odsťahovali do muzikantského nebíčka, odkiaľ určite vystúpenie Májovanky sledovali. Bolo mi potešením v priebehu uvedenia nového CD zablahoželať menom ZDHS a odovzdať členom Májovanky p. Jozefovi Macehovi, Milanovi Valachovičovi, Igorovi Flajžíkovi a Henriete Palkovičovej pamätné plakety ZDHS, ako výraz ich obetavého úsilia a práce pre Májovanku. Tiež som v mene ZDHS odovzdal Čestné uznanie a vecný dar pre samotný festival v Holíči k jeho 10 ročnému trvaniu do rúk hlavných organizátorov DH Májovanky.

 Po akte uvedenia CD Májovanky „Stratená láska“ do života pokračoval a gradoval vo vystúpení dvoch Moravských kapiel  a to prvou kapelou „Žadovjáci“ ktorá má stále svoj cveng pri vystúpeniach doma i u nás, kde si zahrala aj v regiónoch východného Slovenska a tu v Holíči to iba potvrdzovala. Záver festivalu obstarala legenda dychovej hudby DH Glória s kapelníkom Zdeňkom Gurským. Táto nestarnúca kapela, prinášajúca stále nové a nové skladby vo svojom repertoári bola určite dôstojným záverom celého jubilejného 10. ročníka tohto vydareného festivalu. Možno aj preto, že tentoraz s Glóriou spievali až dve slovenské speváčka a to známa už Ľubka Špačková a Mirka Záhumenská – Sandtnerová. No a že im to spolu sedí je určite prínosom aj pre samotnú Glóriu. Na samotnom festivale som stretol aj známe tváre z iných známych kapiel Unínčanky, Štefanovjanky a i a tiež osobne Vlada Kumpána, ktorý  takto prišiel výročie tohto skvelého podujatia pozdraviť.

 Čo dodať na záver??? Snáď iba želanie, aby sa festivalu aj Májovanke darilo aj po ďalšie roky a pravidelne sme sa tu stretávali pri dobrej dychovke vždy v tomto augustovom termíne. Vďaka Májovanke aj všetkým spoluorganizátorom za ich skvelú prácu a o rok DOVIDENIA!!!               (JaJa)  


 Zatiaľ niekoľko fotopostrehov z mobilu, než získame ďalšie foto, ktorým túto galériu doplníme...

Viac fotopostrehov získate na: http://www.majovanka.sk/Gallery41.htm    

         

Generačný čas: 13.559103012085ms, CMS system created by mr.Puetro0