Predstavenstvo informuje

 

Dychová hudba Selčianka oslávila 45 úspešných rokov

12.07.2023 - Admin

Foto 01 (plagát)

V piatok 30. júna 2023 podvečer sa priaznivci dychovej hudby zišli v sále Domu misijného hnutia v Banskej Bystrici na slávnostnom koncerte Dychovej hudby Selčianka pri príležitosti 45. výročia jej založenia. S jej účinkovaním sa spájajú mnohé mená vynikajúcich banskobystrických muzikantov. Jej zrod je spojený s obcou Selce pri Banskej Bystrici a najmä s vtedajším predsedom Jednotného roľníckeho družstva Ing. Igorom Drobčom. Ako sa sám vyjadril zo zvukového záznamu priamo na koncerte, bolo mu ľúto, že na celoslovenské dožinkové slávnosti v Nitre chodia družstvá aj so svojimi kapelami, len Selce žiadnu nemajú. A tak oslovil svojho priateľa Jozefa Neuschla, ktorý dal dokopy hudobníkov. V októbri 1978 sa pod zriaďovateľskou gesciou JRD sformovalo prvé obsadenie kapely: Miloslav Hlaváček (Es klarinet), Milan Kubačka (B klarinet), Ladislav Horňák (1. krídlovka), Ján Lavrík (2. krídlovka), Jozef Neuschl (barytón, kapelník), Jozef Pavleje (tenor), Stanislav Bonta (3. trúbka), Jaroslav Palúch (4. trúbka), Ján Bartánus (pozauna), Ľudovít Horn (bicie, pracoval ako agronóm v JRD Selce), Pavol Ladika (tuba). Prvými spevákmi boli Anna Lišková a Ladislav Boháčik. V 80. rokoch 20. storočia sa kapela osamostatnila a napriek tomu, že jej členovia žijú v Banskej Bystrici, kde aj skúša, ponechala si pôvodný názov.

 

Foto 02 – Selčianka v prvých rokoch účinkovania

Dychová hudba Selčianka od začiatku zameriava svoj repertoár na vlastné skladby, skladby slovenských, českých a iných zahraničných autorov, na aranžmány ľudových a tanečných piesní. Účinkovala v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Švajčiarsku a mnohokrát aj v Maďarsku. Na celoslovenskej súťaži malých dychových hudieb v Lednických Rovniach zvíťazila v rokoch 1980 a 1992. V rokoch 2013 a 2016 v Modrom Kameni sa umiestnila v zlatom pásme. Od založenia sa v kapele vystriedalo mnoho členov a viacerí už, žiaľ, na koncerte nemohli byť. V publiku predsa len zopár bývalých členov sedelo – Ján Lavrík, Štefan Plachý, Alojz Sucháň, Lubor Chovanec, spevák Dušan Bohuš,  speváčka Viera Šuchmová, dcéra súčasného speváka kapely Jaroslava Knápka. Prišli aj členovia rodiny bývalého dlhoročného umeleckého vedúceho a výborného aranžéra dychovej hudby Miloslava Hlaváčka, manžel speváčky Anky Liškovej a mnohí ďalší príbuzní a priatelia.

 

Foto 03 – Selčianka po víťazstve v celoslovenskej súťaži v Lednických Rovniach v roku 1980

Súčasné obsadenie Selčianky

Na slávnostnom koncerte sa kapela predstavila v súčasnom obsadení - Tibor Vajda (Es klarinet), Peter Šníder (B klarinet), Martin Brhlík (1. trúbka, kapelník), Andrej Sontág (trúbka), Ladislav Horňák (2. trúbka), Renáta Soláriková (3. trúbka), Ján Úporský (4. trúbka), Jozef Vörös (tenor), Marián Medveď (barytón), Lukáš Medveď (pozauna), Róbert Viktor (Bass trúbka), Milan Blažek (tuba), Jaroslav Šuchma (bicie). Účinkovali tu aj všetci štyria speváci: Anna Jakubíková, Martina Saksová, Ľuboš Kovačech a Jaroslav Knápek.

 

Foto 04 – Kapela so svojimi spevákmi, zľava Jaroslav Knápek, Anna Jakubíková, Martina Saksová, Ľuboš Kovačech. Foto Marianna Bárdiová

Hudobnú dramaturgiu koncertu zostavil kapelník Martin Brhlík. Odzneli tu skladby a ľudové piesne v aranžmáne Miloslava Hlaváčka, Adama Hudeca, Jakuba Laca, Jozefa Baláža a ďalších. Koncert svojím nevšedne pekným zamatovým sfarbením hlasu moderoval Ľuboš Kovačech, ktorý okrem pedagogickej fakulty absolvoval aj vysokoškolské štúdium spevu v odbore basso profondo a pôsobí v kapele ako spevák. Ako dlhoročný hudobný redaktor RTVS a autor najmä hudobných relácií Ars musica, Musica vocalis, ale aj Kapela, hraj!, ktorá je venovaná práve dychovej hudbe a malým dychovým kapelám, doplnil pomedzi skladby ukážky z nahrávok svojich rozhovorov s bývalými členmi kapely – s Mílom Hlaváčkom, Alojzom Sucháňom, Štefanom Plachým, Václavom Foldynom, Ladislavom Horňákom, Ankou Liškovou a Dušanom Bohušom. Ich spomínanie na koncerty, zahraničné zájazdy, súťaže i na veselé príhody boli pre všetkých poslucháčov príjemným  prekvapením a obohatením koncertu. Z nahrávky sa prihovorili aj niekdajší dirigent Dychovej hudby Závodov výpočtovej techniky v Banskej Bystrici Vladimír Strmeň a zakladateľ a dlhoročný člen Malokarpatskej kapely, významný skladateľ, dirigent a propagátor dychovej hudby na Slovensku Adam Hudec. Vyzdvihol dlhoročné úspešné účinkovanie Selčianky a najmä zástoj Miloslava Hlaváčka, ktorý ako skvelý aranžér dokázal skladby pre kapelu spracovať tak, že dodnes má svoju osobitú farbu a výraz. Z nahrávky zaznela aj časť piesne Nádeje, nádeje v podaní Anky Liškovej, ktorá je dodnes obľúbenou a žiadanou piesňou v relácii Rádia Regina Hudobné pozdravy. Na koncerte ju s kapelou zaspievala Anka Jakubíková.

 

Foto 05 – Kapela, sólisti Andrej Sontág (vľavo) a kapelník Martin Brhlík. Foto Ľuboš Kovačech.

Naživo zazneli aj skladby z hudobných nosičov kapely

Moderátor Luboš Kovačech uviedol, že „Dychová hudba Selčianka je asi najlepšie rozhlasovo zmapovanou dychovkou na Slovensku“. Od svojho začiatku nahrávala skladby v banskobystrickom rozhlasovom štúdiu a do súčasnosti je ich úctyhodných110. Okrem toho do spomínanej relácie Kapela, hraj! sám prispel mnohými rozhovormi s viacerými členmi kapely. Selčianka vydala aj niekoľko hudobných nosičov. Prvým bola LP platňa s názvom Idú už s muzikou mládenci (1989), nasledovali magnetofónové kazety Nádeje, nádeje a Tebe sa tu klaniame (1992), CD Selčianka na Morave (2000), CD k 30. výročiu kapely s názvom Jubilejné (2008), CD Spopod našej brány (2013) a CD Mám ja hrušku (2015). Mnohé obľúbené piesne z týchto nosičov zahrala Selčianka naživo aj na koncerte. Poslednou bola pieseň Mám ja hrušku a nechýbal ani prídavok.   

 

Foto 06 – (CD Mám ja hrušku, obal)

Gratulanti

Slávnostný koncert finančne podporilo Mesto Banská Bystrica. A tak kapele zablahoželala v mene mesta a oddelenia kultúry jeho vedúca Ing. Jana Očenášová, ktorá ocenila dlhoročnú dobrú propagáciu Banskej Bystrice doma a v zahraničí. Ďalším gratulantom bol Mgr. Art Matej Krella, predseda Združenia dychových hudieb Slovenska v Banskobystrickom kraji. Selčianke ako aktívnemu účastníkovi Festivalu dychovej hudby vo Valaskej zablahoželal aj organizačný vedúci Tanečného orchestra Valaská Mgr. Róbert Hlaváčik. Niekoľko gratulantov sa prihovorilo členom kapely aj z publika.

 

Foto 07 – Koncertné publikum. Foto Ľuboš Kovačech

Dychová hudba Selčianka je obľúbeným koncertným telesom na slávnostných i zábavných podujatiach v sálach, ale aj na pódiách v exteriéri. Najčastejšie vystupuje na koncertoch pre kúpeľných hostí, v súčasnosti najmä v kúpeľoch Sliač. Je zárukou profesionálnej hudobnej produkcie, pekných melódií a dobrej nálady. K výročiu jej úprimne blahoželáme a do ďalších rokov prajeme veľa úspešných koncertov a vďačných poslucháčov.

Marianna Bárdiová

 

08 Pohľad na Selčianku na pódiu. Foto Ľuboš Kovačech

09 Pohľad na Selčianku na pódiu. Foto Marianna Bárdiová