Predstavenstvo informuje

 

Abrahámoviny kapelníka a predsedu ZDHS Trnavského kraja.

28.05.2009 - Admin

Dovoľte mi, aby som  iskrivé oslavné slová zamenil za fakty, ktoré vravia najlepšie, kto je náš päťdesiatnik Miloš Viselka.

        V roku 1994 preberajú zodpovednosť za chod kapely, teda DH Križovianka páni Miloš Viselka a Milan Drimaj. Dychovka   sa transformuje na občiansky spolok a prihlasuje sa do Združenia dychových hudieb Slovenska. S obecným úradom a starostom Jánom Vráblom uzatvára dohodu o spolupráci a angažuje kapelníka z Trnavy Františka Feketeho. Skúšky dostávajú profesionálny charakter, pribúdajú koncerty a vystúpenia.
         V roku 1996 prišlo k významnej udalosti v tejto kapele, kde sa zúročila cieľavedomá práca všetkých členov kapely - nahraním prvej MG kazey DH Križovianka s názvom "V Križovanoch pri kostole". Bola pokrstená pri príležitosti 70. výročia založenia dychovej hudby v Križovanoch nad Dudváhom.

         Potom nastalo v histórii Križovianskej dychovky najúspešnejšie obdobie. Začali úspešné koncerty v Piešťanoch, Trnave, Galante, hodové zábavy v Javorinke, Majcichove, vystúpenia na Tradičnom trnavskom jarmoku. Úspešná bola i oslava 1.mája v Kolárove a koncert v peknom prostredí pri ramene Malého Dunaja. Kapela viackrát účinkovala na reprezentačnom plese Dolnozemských Slovákov v Galante. Zúčastnila sa na dvoch Svetových matičných festivaloch slovenskej mládeže. Kde okrem iného sprevádzala bežeckú štafetu z Devína do Martina. Ďalej to boli festivaly dychových hudieb v Hradišti pod Vrátnom a Štefanove na Záhorí, v Hrnčiarovciach pri Trnave, vo Vajnoroch. Dychovka každoročne pre svojich spoluobčanov na koniec fašiangov pripravuje tradičné Pochovávanie basy. V máji program pri príležitosti stavania mája a tradičné koncertovanie po dedine v predhodovú sobotu, kde peknými piesňami a dobrou náladou vždy poteší milovníkov tohto žánru.
         Kapela nadviazala spoluprácu z viacerými skladateľmi ako napríklad s Jozefom Balážom, Jánom Jamriškom, domácim Jozefom Šulecom, ale aj moravskými autormi Vladimírom Pfefferom a Václavom Maňasom ml., ktorí pre ňu upravili niektoré piesne z prostredia Križovian a Trnavy.

         V januári roku 1999 končí po zranení a dlhodobom liečení umelecký vedúci František Fekete a na prípravu novej nahrávky prichádza Ján Jamriška. Nastala tvrdá polročná príprava, ktorá bola ukončená v Tonstudiu v Dolných Bojanoviciach pri Hodoníne druhou nahrávkou s názvom "Tam u Trnavy". Krátko po vydaní teraz už CD nosiča sa KRIŽOVIANKA zúčastnila prvého zahraničného zájazdu v Nemecku v družobnej oblasti Sangerhausen. Na Dychfeste 1999 v Dolnej Krupej, sa s kapelou v hodinovom programe predstavili o mladé spevácke talenty z Trnavského kraja. Veľký úspech majú piesne v podaní Križovianky vo vysielaní Dychparády na vlnách rádia FM Nitra, ale aj v Slovenskom rozhlase v relácii ZHDS predstavuje s Adamom Hudecom a v hudobných pozdravoch pre jubilantov. V roku 2000 Križovianka účinkovala aj v televíznom programe Anderov rebriňák, kde dôstojne reprezentovala svoju obec.

         Činnosť DH KRIŽOVIANKA by sa nezaobišla bez podpory a finančnej pomoci rôznych sponzorov. Poďakovanie patrí predovšetkým Obecnému úradu v Križovanoch nad Dudváhom a starostovi obce Jánovi Vrábelovi, firme HORSES s.r.o. a Miroslavovi Náhlikovi a mnohým menším podporovateľom dychovej hudby. Aj vďaka im sa zvýšila kvalita technického a materiálneho vybavenia kapely.

         Dobrá spolupráca s firmou HORSES s.r.o. a skladateľom, umeleckým vedúcim kapely a predsedom ZHDS na Slovensku Jánom Jamriškom vyvrcholila zložením niekoľkých skladieb z okolia Šúroviec a piesní s poľovníckou tematikou. Tretie nahrávanie CD nosiča pod názvom "Tam pri Šúrovciach" sa uskutočnilo v bývalom OPUS-e, v tej dobe v Solid štúdiu Bonton. Krst nového CD-čka a jeho uvítanie do života sa stalo súčasťou osláv 75. výročia založenia dychovky v dňoch 30.06-01.07.2001 v Križovanoch nad Dudváhom.

         Nebyť však obetavých členov dychovky, ktorí neľutujú svoj čas a námahu, s láskou k hudbe a ľudovej piesni, by toto všetko nebolo možné. Bez obetavého manažéra dychovky Miloša Viselku, ktorý je zároveň aj predsedom Združenia dychových hudieb Slovenska Trnavského kraja, a ktorý už dlhé roky vedie kapelu po organizačnej stránke, zabezpečuje vystúpenia, pripravuje program, rozmnožuje notový materiál, vedie pravidelné skúšky, zháňa financie na činnosť dychovky, by úroveň dychovej hudby v Križovanoch nad Dudváhom neprekročila svoje hranice...

         Čo dodať od tej doby k práci Miloša Viselku naviac? Je toho dosť! - Starosť o mládežnícky dorast, zvyšovanie umeleckej úrovne križovianskej dychovej hudby, dobrá a seriózna spolupráca so starostom a obecným úradom, sponzormi a priaznivcami dychovej hudby v Križovanoch, nahrávky ďalších nosičov, úspechy v súťažiach a vystúpeniach v zahraničí, ale najmä spoľahlivo zvládnuté organizačné vedenie Križovianky spolu s vytváraniím čo najlepších podmienok k jej napredovaniu a udržiavaniu tradícií v obci i regióne. 

         Poprajme mu teda veľa zdravia, rodinnej pohody, tiež spoločenského uznania jeho dlhoročnej, obetavej a záslužnej práce pre žáner dychovej hudby na Slovensku.

Ján Jamriška

Pár malých postrehov zo života Križovianky a Miloša Viselku:

 

  

 

Generačný čas: 15.022039413452ms, CMS system created by mr.Puetro0