Predstavenstvo informuje

 Milé deti a mládež,

máte menej ako 18 rokov a baví vás hra na dychový nástroj, bicie, spievate, alebo chcete tancovať v mažoretkovom súbore?    

Pokiaľ ste odpovedali áno, tak Združenie dychových hudieb Slovenska s podporou Fondu na podporu umenia, SOZA a Národným osvetovým centrom, ako odborným garantom,  v tomto roku opäť plánuje pre vás usporiadať tradičné tvorivé dielne v Rekreačnom stredisku Tesáre - Nové Mlyny (link tu).

Termín je od 13. do 20. augusta 2022. Bližšie informácie a prihlášku s prílohami nájdete po kliknutí na ikony.

 

prihláška na TVD
       

Hudobný fond udelil výročné ceny - Cena Karola Pádivého pre Miloslava Hlaváčka

05.10.2012 - Admin

 Ceny Hudobného fondu 2012 - pozvánka

 

V stredu 26. septembra 2012 o 14.00 hod. v Zichyho paláci v Bratislave predseda Rady Hudobného fondu prof. Vladimír Bokes a riaditeľ Hudobného fondu RNDr. Matúš Jakabčic slávnostne odovzdajú Ceny Hudobného fondu 2012 za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby.

 

■ Cena Jána Levoslava Bellu - Miro Bázlik za celoživotné dielo ■ Cena Frica Kafendu - Miloš Valent za vynikajúce interpretačné výkony a výrazný prínos k autentickej interpretácii v oblasti starej hudby ■ Cena Jozefa Kresánka - Melánia Puškášová za dlhoročné profesionálne tvorivé sprístupňovanie súčasnej slovenskej hudobnej tvorby najmä v tematických reláciách Slovenského rozhlasu ■ Cena Ladislava Martoníka - Jozef Döme za inštrumentálne výkony a dlhoročnú aktivitu v džezovej tvorbe ■ Cena Pavla Tonkoviča - Marian Plavec za dlhoročnú umeleckú činnosť v oblasti hudobného folklóru s osobitným prihliadnutím na zostavenie a vydanie publikácie Svetozár Stračina Spomienky na hudobného skladateľa ■ Cena Karola Pádivého - Miloslav Hlaváček za dlhodobé zanietené rozvíjanie dychovej hudby na Slovensku a celoživotnú skladateľskú, aranžérsku i notografickú prácu v jej prospech


 Držiteľom ceny HF 2012 v oblasti dychovej hudby - CENY KAROLA PÁDIVÉHO je hudobný skladateľ a aranžér Miloslav HLAVÁČEK z Banskej Bystrice.

    Pozvánka, ktorá oznamovala vykonanie tohto slávnostného aktu prišla na ZDHS mailom i písomne. 26. september pripadol na stredu  a odpoludnia a tak to obohacovalo aj tak moju nutnú i zamýšľanú cestu do Bratislavy, vybavenie všetkých nahromadených povinností a návšteva kapelníka DH Veselá Muzika v Stupave na prípravu projektu CD a inštaláciou notového programu Capella a inštruktáž s prácou. Spojil som sa však aj s čestným predsedom ZDHS p. Adamom Hudecom, aby sme sa zúčastnili tohto aktu spolu, aj ako členovia predstavenstva aj ako tiež v minulosti touto cenou HF ocenení.  Všetko zamýšľané sa podarilo ako bolo plánované a tak som 13,30 bol ako jeden z prvých účastníkov v Zichyho paláci v Bratislave. Odovzdávanie ocenení bolo nzahájené skoro presne v stanovenú hodinu a prebiehalo dôstojným spôsobom. Celý akt zahájil predseda rady hudobného fondu prof. Vladimír Bokes svojim príhovorom a odovzdaním prvého ocenenia v podobe ceny Jána Levoslava Bellu  hudobnému skladateľovi Mirovi Bázlikovi  za celoživotné dielo. 

   Zástupcovia z rady hudobného fondu odovzdávali postupne ďalšie ocenenia p. Milošovi Valentovi cenu Frica Kafendu za vynikajúce interpretačné výkony a autentickú interpretáciu starej hudby, Melánii Puškášovej cenu Jozefa Kresánka za dlhoročné profesionálne sprístupňovanie súčasnej slovenskej hudobnej tvorby. Odovzdanie ceny Ladislava Martoníka s príhovorom si zobral na starosť osobne Peter Lipa a uviedol zásluhy p. Jozefa Dömeho najmä za inštrumentálne výkony a najmä skĺbenie spôsobov hry na bicie nástroje v jazzovom prejave cez desaťročia.  Cenu Pavla Tonkoviča za dlhoročnú činnosť v oblasti folklóru a zostavenie a vydanie publikácie o Svetozárovi Stračinovi. 

   Záver odovzdávania ako vždy patril dychovej hudbe. Odovzdanie si zobral na starosť člen rady hudobného fondu hudobný skladateľ a dirigent Pavol Zajáček, ktorý vyzdvihol dlhoročnú prácu oceneného Miloslava Hlaváčka v oblasti skladateľskej, aranžérskej i notografickej pre dychovú hudbu a odovzdal mu cenu Karola Pádivého.

Po odovzdaní  všetkých ocenení a gratuláciách sa prítomným prihovoril okrem predsedu rady prof. Bokesa aj súčasný riaditeľ hudobného fondu Mgr.  Matúš Jakabčic, ktorý vyzdvihol najmä tú skutočnosť, že hudobný fond v súčasnosti ako jediný udeľuje každoročne ceny aj s finančným ohodnotením celkom v 6 žánroch hudby a interpretačného umenia a vyjadril nádej, že to aj pri stále nových a nových zmenách i zásahoch do poslania fondov tento trend zostane zachovaný pre podporu slovenskej hudobnej tvorby a interpretačného umenia.  Potom vyzval zúčastnených k malému občerstveniu a ku gratuláciám a osobným rozhovorom s ocenenými a aj k ich spoločnej fotografii. My sme zostali s Milom ešte pár vzácnych chvíľ v rozhovore a podnetných nápadoch a potom sme sa rozišli každý po svojich povinnostiach.

   Na záver chcem vyjadriť za celé predstavenstvo ZDHS úprimnú gratuláciu k udelenej cene  Karola Pádivého Miloslavovi Hlaváčkovi za jeho skutočne kus vykonanej práce pre dychovú hudbu na Slovensku a jej stály rozvoj.  GRATULUJEME!!!                                (jaja)


Pre úplnosť v postrehoch z celkovej atmosféry odovzdávania cien, ako prvé dávam do pozornosti písomné zdôvodnenie návrhu ceny HF pre DH 2012 práve pre p. Hlaváčka.

                                                 

 

Generačný čas: 13.741970062256ms, CMS system created by mr.Puetro0