Predstavenstvo informuje

 

10. ročník Dní obce MOČENOK - festival nie len dychovej hudby.

14.09.2012 - Admin

Na sviatok Sedembolestnej panny Márie pripadá už po desať rokov aj festival dychovej hudby. Prinášame Vám jeho program a po skončení tu nájdete aj krátke slovné i obrazové ohlasy.  Prajeme príjemné chvíle strávené s dychovou hudbou i hudbou iných žánrov, či hovoreného slova...   


10. výročie druhého putovného ročníka Dychfestu ZDHS v tradičnom podujatí „Dní obce Močenok 2012“ 

  V dňoch 14-16.9. 2012 sa za organizačnej účasti aj Močenskej kapely, obce Močenok, Nitrianskeho samosprávneho kraja, občianskych združení, podnikateľov a sponzorov uskutočnil aj jubilejný 10. ročník Močenského festivalu dychových hudieb v komplexnom podujatí dní obce. Pred 10. rokmi v roku 2003 zahájila obec v rámci podujatia „Dní obce Močenok“ aj festival dychových hudieb, ktorý v roku 2004 hostil z iniciatívy Močenskej kapely aj 12. vtedy už putovný ročník Dychfestu ZDHS. Táto tradícia pretrvala a vyvíjala sa ku prospechu dychovej hudby, ale aj všetkých súborov ostatných žánrov, divadla i remesiel vo svojom akomsi multižánrovom prevedení. Podujatie si vyžiadalo aj nové priestory v strede obce, ktoré prilákajú viac návštevníkov na toto podujatie, ako sme mohli vidieť aj na tomto jubilejnom ročníku.

   Na pozvanie obce aj DH Močenskej kapely, sme sa ponáhľali spolu s predsedom ZDHS Trnavského kraja p. Vladimírom Pavlovičom, ktorý ma odvážal od rýchliku z Trnavy, kde som prišiel z podujatia Novomestského jarmoku a festivalu dychových hudieb, ktorého som sa krátko zúčastnil, aby som odovzdal niekoľko ocenení zúčastneným jednotlivcom DH Bučkovanka, Lieskované a Drietomanka, vydaný zborník ocenených skladieb č. 11  a vyhlásil oficiálne aj 7. ročník autorskej súťaže ZDHS „Novomestská nota 2013“. Do Močenku sme prišli bez problémov a včas na zahájenie celého popoludnia. Náš príchod akoby na objednávku vítala svojím propagačným sprievodom po obci domáca Močenská kapela spolu s folklórnou skupinou. Areál okolo obecného úradu bol plný návštevníkov, ktorí boli jak priam proti pódiu, tak pri jednotlivých stánkoch a atrakciách. Zaregistrovali sme tu zástupcov samosprávneho kraja na čele so svojim predsedom, starostov okolitých obcí a zástupcov rôznych občianskych združení a súborov obce. V rámci podujatia sa konali aj rôzne atrakcie a súťaže, napr. vo varení najlepšieho guláša, kde sa zúčastnilo 11 rôznych súťažiacich, súťaž v pečení smatankového koláča, výstava Dary zeme a výstava insitných močenských maliarov a rezbárov.

   Celé podujatie bolo zahájené už dopoludnia o 10 hod. otvorením jarmoku starostom obce p. Mariánom Borzom a promenádnym koncertom Močenskej kapely. V odpoludňajších hodinách o 14,30 sa konalo zahájenie 1. galaprogramu, ktorý príhovorom uviedol po počiatočnom slove hlavného moderátora, známeho Frantu Uhra, opäť starosta obce p. Marián Borza s manželkou a zástupca Nitrianskeho samosprávneho kraja.

   Prvým účinkujúcim galaprogramu bola opäť domáca DH Močenská kapela, ktorá prezentovala starostlivo naštudovaný a dobre sa počúvajúci program. Močenská kapela sa zaradila v minulom roku 2011 v celoštátnej súťaži získaným zlatým pásmom cum laude medzi popredné slovenské dychové hudby a už v roku 2009 nahrala aj svoje druhé profilové CD s názvom „Pod lipami“. Najväčším úspechom dychovej hudby Močenská kapela však je, že od ich vzniku až dodnes sú výbornou partiou, ktorú spája láska k dychovej hudbe a pevné priateľské vzťahy, takto to píšu na svojej internetovej stránke. Pri ich produkcii bolo vidieť, že je to skutočne tak.  

  Pred záverom prvej časti vystúpenia Močenskej kapely, po fundovanej výzve a uvedení vtipným  Frantom Uhrom som za predstavenstvo Združenia dychových hudieb Slovenska odovzdal ocenenia v podobe pamätných plakiet za prácu pre dychovú hudbu kapelníkovi Tomášovi Obolovi, ktorý vychováva v obci aj mladú generáciu v podobe detskej dychovej hudby, skladateľovi, aranžérovi a najmä spevákovi a nestorovi tejto dychovej hudby Ľudovítovi Obolovi, ktorý bdie nad umeleckým smerovaním a prejavom dychovej hudby, ako aj na vytváraní priateľskej a tvorivej atmosféry, tohto iniciatívneho kolektívu muzikantov. Ďalej boli odovzdané ako výraz poďakovania za morálnu i materiálnu podporu, udržiavanie a rozvoj tradícií dychovej hudby v obci pamätné plakety ZDHS starostovi a zastupiteľstvu obce Močenok a vedúcej kultúrneho strediska Močenok Gabriele Borzovej. Pre samotnú Močenskú kapelu, ktorá už nositeľom plakety je, boli ZDHS venované notové materiály víťazných skladieb z autorskej súťaže „Novomestská nota“ vytlačené v zborníku DYCHOVÁ HUDBA 11 - Nová edícia ZDHS v roku 2012 a zborník materiálov zo seminára k 100-ročnici K. Pádivého. Zároveň bolo prezentované vyhlásenie 7. ročníka Autorskej súťaže ZDHS 2013 v Novom Meste nad Váhom a odovzdané propozície súťaže pre záujemcov.  

Po tomto akte pokračoval svojim vystúpením a programom FS FURMANI z Nitry, po nich sa vyhlasovali za úspešného moderovania Frantu Uhra víťazi zo súťaži vo varení Guláša a pečení smatankového koláča. V produkcii potom pokračovala ešte Močenská kapela a po nich koncertom s Frantovým hovoreným slovom zahraničná DH Straňanka - Víťaz zlatej krídlovky z Hodonína a Majster Európy z Prahy.  Straňanka pokračovala aj zábavou až do 02 hod.

Ja som bohužiaľ musel pre účasť na ďalšej akcii vo Veľkom Lapáši a druhý deň pri Banskej Bystrici po rozhovoroch s predstaviteľmi obce a kraja odísť. Druhý deň celého podujatia sa podľa mojich informácií niesol v dobrej atmosfére a pohode kde reprezentovali dychovú hudbu  DDH Močenčanka, DH Obyčanka a DH Sitňanka. Tiež Močenskí speváci, DFS Malý Matičiarik, Folklórna skupina Močenčanka. Spestrením boli ukážky šermu v podaní členov „Cechu bojového umenia“, ohňová show a samozrejme ľudový rozprávač Franta Uher z Lanžhota.  Návštevníci si mohli však až do polnoci aj zatancovať pri výbornej Sitňanke z Banskej Štiavnice.

Mne zostáva sa iba poďakovať Močenskej kapele, obci Močenok a všetkým zúčastneným organizátorom a sponzorom za výborne zorganizované podujatie, ktoré poslúžilo okrem ostatných žánrov aj rozvoju a prezentácii dychovej hudby na Slovensku a popriať veľa úspechov v ročníkoch ďalšej desiatky.                                                                                                                          (Ján Jamriška)


 Tu je atmosféra podujatia vo fotografiách získaných od Močenskej kapely a aj z môjho mobilu.                                                                                    

Generačný čas: 13.792037963867ms, CMS system created by mr.Puetro0